Perceptie ouders maakt kinderen dikker

Een kind neemt makkelijker in gewicht toe juist doordat zijn ouders vinden dat het te veel weegt. Doordat ouder zich storen aan het overgewicht,...

Uniek zorgnetwerk bundelt kennis rond geboortezorg voor moeder en kind

Gezamenlijke verantwoordelijkheid rondom de zwangere verbetert de kwaliteit van de zorg. Voor alle direct betrokken professionals bij de zorg aan moeder en kind in...

Aantal verslaafde moeders neemt snel toe – meldpunt pleit voor zwangerschapsverbod

Het aantal verslaafde moeders stijgt hard. Voor het Meldpunt Zwanger en Verslaafd reden om te pleiten voor een verplichte anticonceptie aan verslaafde vrouwen die...

Dagelijkse wasbeurt veel voorkomende oorzaak van eczeem

Tweederde van de jonge kinderen krijgt een dagelijkse wasbeurt. Hierdoor droogt hun huid ontzettend uit, terwijl dagelijks douchen voor de hygiëne niet nodig is....

Zwangerschapsdiabetes en depressieklachten vergroten kans op postnatale depressie

Vrouwen met zwangerschapsdiabetes hebben meer kans om een postnatale depressie te krijgen. Hebben vrouwen in het verleden last gehad van depressieklachten, dan hebben zij...

Te weinig oog voor kindermishandeling in kinderopvang

De kinderopvang is bij uitstek een plaats voor vroegsignalering van kindermishandeling, aangezien hier veel kinderen al vanaf jonge leeftijd gebruik van maken. Vooralsnog is...

Oog voor ouders vergroot effectiviteit jeugdhulp

Aandacht voor ouders is een onderbelicht aspect in de hulpverlening aan het jonge kind. Speelt er iets op fysiek of psychisch gebied, dan richt...

Ontwikkelen ADHD afhankelijk van samenspel tussen stress en genen

De risicofactoren voor ADHD werken niet geïsoleerd, maar zijn elkaar beïnvloedende onderdelen van de complexe biologische ‘machinerie’ die gedrag produceert. Dit betekent dat het...

Bewegen tijdens reken- en taalles bevordert het leren

Kinderen leren beter wanneer een fysieke activiteit wordt geïntegreerd in reken- en taallessen. Zowel achterstandskinderen als kinderen zonder achterstand hebben meteen na een korte...

Flesvoeding krijgt door koolhydraten meer gelijkenis met moedermelk

Goedkope koolhydraten in flesvoeding laten de micro-organismen in de darmen net zo stimuleren als gebeurt door moedermelk. De koolhydraten zorgen ervoor dat bij de...