Partners waar we trots op zijn

Vakblad Vroeg werkt veel samen met andere organisaties rond de zorg aan zwangeren en jonge kinderen en hun ouders. Op deze pagina geven we hen een gezicht. Het betreft een nieuw initiatief en daarom is het goed mogelijk dat jouw organisatie er nog niet bij staat. Is dit zo, laat het ons weten via jan@dgcommunicatie.nl. Jan de Graaf neemt dan contact met je op.

Stichting Kinderleven

Stichting Kinderleven

Kinderleven Behandelcentrum helpt ouders en hun heel jonge kind de weg naar elkaar (weer) te vinden op een liefdevolle en veilige manier. Want onder elk probleemgedrag ligt het verlangen naar een veilige en ontspannen verbinding.

Naar de website
Babykennis Academie

Babykennis Academie

De Babykennis Academie besteedt op veel verschillende manieren aandacht aan de ouder-kind relatie. Het scholingsaanbod is ontwikkeld vanuit de wereldwijd gedragen Infant Mental Health visie.

Naar de website
Contact in Beeld

Contact in Beeld

Contact in Beeld is de praktijk van Jessica Boerema, Puttend uit een schat aan ervaring geeft Jessica trainingen aan professionals én ouders waarbij er wordt ingegaan op het belang van een effectieve communicatie bij jonge kinderen op moeilijke en uitdagende momenten.

Naar de website
Jonge Kind Academie

Jonge Kind Academie

De Jonge Kind Academie, het opleidingsinstituut van ’t Kabouterhuis, is gespecialiseerd in het vroegtijdig (h)erkennen en omgaan met gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen van 0 tot 7 jaar. De Academie organiseert trainingen en opleidingen voor professionals die werken met jonge kinderen.

Naar de website
Stichting Centering Nederland

Stichting Centering Nederland

Groepsgewijs, interactief en patiëntgedreven, dát is CenteringZorg. Stichting Centering Nederland verzorgt de implementatie, training, kwaliteitsborging en ontwikkeling van CenteringZwangerschap, CenteringOuderschap en CenteringDiabetes.

Naar de website
KindMet

KindMet

KindMet richt zich op ouders en naasten van kinderen met bepaalde, specifieke eigenschappen, kwetsbaarheden en talenten. Want júist zij hebben recht op het verkrijgen van kwalitatief goede, op wetenschap gebaseerde informatie over de vragen die zij hebben ten aanzien van hun kinderen.

Naar de website
IMH Nederland

IMH Nederland

IMH Nederland zorgt ervoor dat ouders van jonge kinderen antwoord krijgen op hun vragen op het gebied van ontwikkeling en opvoeding. Naast een regionaal netwerk initieert de organisatie tal van geaccrediteerde scholingen. Samen met Vakblad Vroeg is het platform MinNultotVijf opgericht.

Naar de website
NSPOH

NSPOH

De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health), een non-profit organisatie, leidt professionals op voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health. In het onderwijsaanbod komen de meest recente wetenschappelijke inzichten én praktijkinnovaties aan bod.

Naar de website
Landelijke Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind

Landelijke Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind

Landelijke Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (AJK) is een platform voor en door ouders en professionals. Je vindt hier informatie en inspiratie om tijdige herkenning en passende hulp voor jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar (met vermoeden van) autisme mogelijk te maken.

Naar de website