Abonneren op VROEG

Het kwartaalmagazine VROEG is een informatie- en inspiratiebron voor alle professionals die werken in de geboortezorg of met baby’s, peuters of kleuters en hun ouders. Je bent al abonnee voor € 29,50 (Ned.) of € 32,50 (B.) per jaar, zie onderstaand aanmeldformulier. Betaal je per automatische incasso, dan scheelt dit € 1,50. Daarnaast is VROEG voor iedereen los te bestellen.

In ieder nummer van VROEG staat een thema centraal. Naast de thema-artikelen bevat iedere editie artikelen over andere onderwerpen rond het ongeboren en jonge kind. Over de obstakels die hierbij op kunnen treden, maar vooral over de mogelijkheden tot het bieden van adequate ondersteuning. Vanaf nummer 1 2021 is Vakblad Vroeg ook digitaal te raadplegen voor abonnees, klik hier voor meer informatie.

Nummer 3-2021 – thema CommunicerenT
Thema van de herfsteditie is communiceren. Daarnaast tal van andere artikelen met handvatten om vroeg te signaleren en vervolgens adequate hulp te verlenen. En zoals gebruikelijk een interview met ouders, een wetenschapper en de Vroegwerker. Bestellen >

Nummer 2-2021 – thema Goed kijken
Thema van de zomereditie van 2021 is ‘Goed kijken’. Dit roept verschillende associaties en beelden op. Variërend van kijken naar lichaamstaal, mimiek, oogcontact tot non-verbale signalen. Ze komen allemaal aan bod in dit nummer. Bestellen >

Nummer 1-2021 – thema Corona
In het eerste nummer van 2021 is het thema corona. Steeds meer blijkt namelijk dat de coronacrisis veel impact heeft op gezinnen. Verder aandacht voor allerlei andere aspecten van vroegsignalering, vroeghulp en preventie. Bestellen >

Thema’s in 2020
In VROEG nr. 1-2020 was dit Verlies, in nr. 2-2020 Praten, in nr. 3-2020 Verstandelijk beperkt en in nr. 4-2020 Regulatie.

Abonneren? Nu doen!

Kwartaalmagazine VROEG

VROEG verschijnt vier keer per jaar. De edities worden uitgegeven in maart, juni, september/oktober en december.

Abonnementskosten

De prijs van een abonnement bedraagt in Nederland € 29,50, in België € 32,50 en in andere landen € 37,50. Betaal je per automatische incasso dan betaal je € 1,50 minder.

Archief

Als abonnee krijg je op de website van Vakblad Vroeg extra opties. Je krijgt toegang tot het gehele archief van Vakblad Vroeg, vanaf de eerste editie onder redactie van DG Communicatie (juli 2012). Daartoe kun je je op de site registreren. Ook heb je dan de mogelijkheid om eigen artikelen op de website te publiceren.

Korting bij congressen en studiedagen

Abonnees kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan verschillende congressen. Hierbij kunnen de kortingen oplopen tot maar liefst € 50,00!

Online

Nieuw is dat je VROEG ook online kan bekijken en lezen. Op het mailadres waarmee je je abonneert ontvang je voortaan bij het uitkomen van een nieuwe editie een link om het nummer te downloaden. Het nummer is ook via tablet en mobiel met behulp van de app Bladenbox te raadplegen. Maak hiertoe een account aan met je abonneenummer. Lees verder>

Adreswijziging 

Een verandering van adres kun je gemakkelijk zelf via de site www.aboland.nl doorvoeren. Daar kun je ook je abonneenummer opvragen of andere vragen stellen.

Opzeggen

Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Als vakblad hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. De opzegtermijn is 5 weken voor het einde van je abonnementsperiode. Opzeggen kan via www.aboland.nl, per post of per telefoon. Als opzegdatum geldt de datum waarop je opzegging door Abonnementenland is ontvangen. Indien je hierom verzoekt, ontvang je een bevestiging van de opzegging met daarin de definitieve einddatum van het abonnement.

Contact

Heb je vragen over je abonnement of wil je je abonneenummer weten, neem dan contact op met Abonnementenland. Dit kan per post naar Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA  Uitgeest, per telefoon 0251-257924 op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur of per mail klantenservice@aboland.nl