Abonneren op VROEG

Het kwartaalmagazine VROEG is een informatie- en inspiratiebron voor alle professionals die werken in de geboortezorg of met baby’s, peuters of kleuters en hun ouders. Je bent al abonnee voor € 29,50 (Ned.) of € 32,50 (B.) per jaar. Betaal je per automatische incasso, dan scheelt dit € 1,50. Doen!

In ieder nummer van VROEG staat een thema centraal. In VROEG nr. 1-2020 was dit ‘Verlies’, in nr. 2-2020 ‘Praten’, in nr. 3-2020 ‘Verstandelijk beperkt’ en in nr. 4-2020 ‘Regulatie’. Het eerste nummer van 2021 verschijnt half maart en heeft als thema ‘Corona’

Naast de thema-artikelen bevat iedere editie artikelen over andere onderwerpen rond het ongeboren en jonge kind. Over de obstakels die hierbij op kunnen treden, maar vooral over de mogelijkheden tot het bieden van adequate ondersteuning.

Abonneren? Nu doen!

Vroegsignalering en vroeghulp is van groot belang om het jonge kind en zijn ouders waar nodig de helpende hand te bieden. Tegelijkertijd is het een vorm van preventie om allerlei psychische en sociaal-maatschappelijke problemen op latere leeftijd voor te zijn. Voor professionals die werken met jonge kinderen en hun ouders is Vakblad Vroeg een dankbare informatie- en inspiratiebron.

Kwartaalmagazine VROEG

VROEG verschijnt vier keer per jaar. De edities worden uitgegeven in maart, juni, september/oktober en december.

Abonnementskosten

De prijs van een abonnement bedraagt in Nederland – mits betaald per automatische incasso – € 28,00 in België € 31,00 en in andere landen € 36,00. Bij betaling per acceptgiro komt er € 1,50 bij.

Archief

Als abonnee krijg je op de website van Vakblad Vroeg extra opties. Je krijgt toegang tot het gehele archief van Vakblad Vroeg, vanaf de eerste editie onder redactie van DG Communicatie (juli 2012). Ook heb je dan de mogelijkheid om eigen artikelen op de website te publiceren.

Korting bij congressen en studiedagen

Abonnees kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan verschillende congressen en studiedagen. Hierbij kunnen de kortingen oplopen tot maar liefst € 50,00!

Adreswijziging 

Een verandering van adres kun je gemakkelijk zelf via de site www.aboland.nl doorvoeren.

Opzeggen

Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Als vakblad hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. De opzegtermijn is 5 weken voor het einde van je abonnementsperiode. Opzeggen kan via www.aboland.nl, per post of per telefoon. Als opzegdatum geldt de datum waarop je opzegging door Abonnementenland is ontvangen. Indien je hierom verzoekt, ontvang je een bevestiging van de opzegging met daarin de definitieve einddatum van het abonnement.

Contact

Heb je vragen over je abonnement, neem dan contact op met Abonnementenland. Dit kan per post naar Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA  Uitgeest, per telefoon 0251-257924 op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur of per mail klantenservice@aboland.nl