LAATSTE ARTIKELEN

Loop niet weg van de tranen

Ik huil zelf het liefste in contact. Dat geldt denk ik voor ons allemaal, al belijden sommigen aan de buitenkant misschien wel dat ze...

Inbreng ouders verbetert gezondheid te vroeg geboren baby

Een vroeggeboorte brengt veel spanning met zich mee voor de ouders. Toch staan zij in die eerste levensmaanden van hun kind veelal langs de...

Vaker genetisch testen van belang bij kinderen met taalachterstand

Uit promotieonderzoek blijkt dat fouten in vijf genen aan de basis liggen van stoornissen in de ontwikkeling van taal. Daarnaast bestaan er veel meer...

Videoclips leren kleuters spelenderwijs gebarentaal

In het populaire programma Zin in Zappelin (AVROTROS) leren de jonge kijkers nu ook op speelse wijze gebarentaal. Dit doen ze door mee te...

Website bundelt expertise over ‘onbeperkt spelen’ voor kinderen met beperking

Hoe helpen we kinderen met een beperking om mee te spelen? Negen op de tien speelplekken zijn namelijk niet klaar voor kinderen met een beperking. Terwijl...

MattieClick geeft jonge ouders meer zicht op wie ze kunnen rekenen.   

Veel (aanstaande) ouders zitten regelmatig met de handen in het haar. Zij hebben ondersteuning nodig, maar weten niet waar of bij wie ze kunnen...

Landelijke uitrol expertiseplatform trauma en gehechtheid na huiselijk geweld

Drakentemmers wil de expertise op het gebied van trauma en gehechtheid als gevolg van huiselijk geweld vergroten. Onlangs heeft de VNG de financiering voor...

Minder keizersnedes en ruggenprikken bij continue begeleiding door kraamzorg

Continue begeleiding tijdens de bevalling leidt tot minder keizersneden en ruggenprikken. De kraamverzorgende ondersteunt de barende dan vanaf de eerste centimeters ontsluiting, ook als...

App voor meten schedelafplatting met één foto snel én valide

Bij circa 1 op de 5 baby’s is in het eerste levensjaar sprake van afplatting van de schedel. Via een schedelmeting is dit te...

15 oktober Wereld TOS dag

Het was 15 oktober Wereld TOS-dag. Ruim 250.000 kinderen in Nederland hebben een taalontwikkelingsstoornis en op deze dag wordt hier aandacht voor gevraagd. Vakblad...