LAATSTE ARTIKELEN

eetprobleem

Congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ op 6 juni

Goed en gezond eten kan voor jonge kinderen en hun ouders een bron van zorg en conflict zijn. Problemen op dit vlak kunnen de...
Vrees voor bloedvergiftiging

Vrees voor bloedvergiftiging bij Surinaamse pasgeborenen leidt tot onnodig antibioticagebruik

Het probleem van Early Onset Sepsis, in de volksmond bekend als bloedvergiftiging, lijkt in Suriname groter dan in Westerse landen. Uit voorzorg krijgen echter...
zorgintensief kind

Ouders zorgintensief kind dragen loden last

Veel zorgprofessionals hebben te maken met een zorgintensief kind. “Helaas gaat de aandacht dan nauwelijks naar het overeind houden van het gezin”, constateert Krista...
VVE

Eén school voor álle peuters kan vroege segregatie tegengaan

Peuters die risico lopen op een leerachterstand gaan naar de peuteropvang met een voorschool, de andere peuters naar de kinderopvang. Dat werkt segregatie in...
medicijndosering

Op weg naar juiste medicijndosering voor ernstig zieke kinderen

Zieke kinderen die antibiotica nodig hebben, krijgen vaak niet de juiste dosering. Hierdoor ontstaan infecties of bijwerkingen. Het Radboudumc onderzoekt tweehonderd ernstig zieke kinderen...
peuterspeelzaal

Winst voorschoolse educatie beklijft niet

De educatieve kwaliteit van vroegschoolse educatie in de kleutergroepen is niet hoger en soms zelfs lager dan die van voorschoolse educatie. Kinderen die risico lopen...
Vaders in de 21e eeuw

Congres Vaders in de 21e eeuw op 18 april

Welke rol spelen vaders in het leven van het ongeboren en jonge kind? Het Congres Vaders in de 21e eeuw, een initiatief van NIP...
huilbaby

Nieuwe aanpak huilbaby’s levert spectaculaire resultaten op

Ziekenhuis Bernhoven is gestart met een nieuwe 'behandeling' van huilbaby's. Daarbij ligt de focus op inbakeren, wiegen, hard sissen en een speen geven. De...

Hechtingsstoornis bij licht verstandelijke beperking eerder herkennen

Tijdig herkennen van een hechtingsstoornis bij kinderen met een licht verstandelijke beperking is van groot belang. Om deze stoornissen vast te stellen bij kinderen...
armoede

Armoedebeleid sluit onvoldoende aan bij behoefte kinderen

Kinderen die opgroeien in armoede worden op alle vlakken in hun leven beperkt in hun ontwikkeling. In een rapport maakt de Kinderombudsman duidelijk dat...