LAATSTE ARTIKELEN

voorlezen

Voorlezen kan niet vroeg genoeg beginnen

Voorlezen is leuk en leerzaam, óók voor baby’s: het stimuleert hun taalontwikkeling. Van woensdag 24 januari tot en met zaterdag 3 februari staat voorlezen...
Media

Media hebben ook positieve invloed op ontwikkeling jonge kind

Anders dan velen denken, kunnen  media bijdragen aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Wel is het van belang dat de kinderen de mediaproducten niet...
kindermishandeling vereist gecombineerde screening

Vinger leggen op kindermishandeling vereist gecombineerde screening

Op de spoedeisende hulp is het vaak lastig aan te tonen dat er sprake is van kindermishandeling. Daarom verdient het aanbeveling om de SPUTOVAMO-checklist...
Aanpak brozebottenziekte met stamceltherapie bij foetussen

Aanpak brozebottenziekte met stamceltherapie bij foetussen

De zeldzame erfelijke brozebottenziekte leidt tot botbreuken bij foetussen in de baarmoeder. Stamceltherapie tijdens de zwangerschap, waarbij foetussen worden geïnjecteerd met gezonde stamcellen, kan...
postnatale depressie

Doorbreek taboe rondom postnatale depressie

Meer dan één op de acht Nederlandse moeders krijgt te maken met een postnatale depressie. GroenLinks vindt dat er meer aandacht voor moet zijn...
knoopbatterijen

Artsen waarschuwen voor inslikken knoopbatterijen door baby’s en kleuters

Als baby's of peuters knoopbatterijen inslikken, kan dat levenslange schade aan vitale organen tot gevolg hebben. Als gevolg van lekken en elektrische ontlading kunnen...
Motorische ontwikkeling

Motorische ontwikkeling schiet bij kwart kinderen tekort

Er moet meer aandacht komen voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Bijna een kwart van de Nederlandse kinderen scoort onvoldoende in de bewegingstest. Dat...
Ontwikkelingsachterstand herkennen

Herkennen ontwikkelingsachterstand vereist meer aandacht

“Kinderen met een achterstand in de ontwikkeling halen hun mijlpalen op gebied van bewegen niet op tijd", geeft kinderneuroloog drs. Jolanda Schieving aan. "Ook...
chemokalender

Chemokalender maakt kanker bij vader of moeder voor kinderen tastbaar

Het Catharina Kanker Instituut heeft een chemokalender ontwikkeld om kanker bij een van de ouders voor kinderen bespreekbaar te maken. Op de kalender kunnen...
huilbaby

Beroep van babyluisteraar wint snel terrein

Veel ouders kampen met baby’s die vaak huilen, worstelen met eten of slecht slapen. Uitgeputte ouders kunnen dan een beroep doen op een maternity...