LAATSTE ARTIKELEN

Congres Vroegsignalering en Vroeghulp 2020

Vroegsignalering en vroeghulp raken meer en meer ingeburgerd. Door in een pril stadium te interveniëren kunnen grotere problemen op latere leeftijd worden verminderd of...

Laten huilen…  NIET DOEN!

Soms, sóms is een empathische confrontatie nodig. Een grens stellen en kalm en rustig zeggen: ‘Niet meer doen… cry-it-out’ ‘Niet meer adviseren, professionals van...

Houvast bij hulpverlening aan kinderen met complex trauma

Omgaan met kinderen met complex trauma is voor (pleeg)ouders en begeleiders vaak een uitdaging. Gedrag dat op het eerste zicht niet ‘logisch’ lijkt, is...

Open voor verandering

Onze dochter, verstandelijk beperkt met een ernstige spraak-taalontwikkelingsstoornis, leek een beetje vast te lopen op school. Veel onderzoeken volgden die, na maanden, resulteerden in...
autisme en emoties

TOPGGz keurmerk voor zorglijn Infants

Jonge kinderen met ernstige psychische kwetsbaarheid hebben het nodig dat er op een hoogspecialistische, geïntegreerde wijze wordt gekeken naar de problemen die hun ontwikkeling...

Meer gedragsproblemen bij kinderen van moeders met epilepsie

Kinderen die voor de geboorte waren blootgesteld aan anti-epileptica hebben meer kans op het ontwikkelen van gedragsproblemen op 6- of 7-jarige leeftijd. Dat blijkt...

Supermarktketen stapt over op positieve kindermarketing

Aldi gaat een aantal Disney-prinsessen en Cars-karakters gebruiken om kinderen aan te sporen gezonder te eten. Naar eigen zeggen is het de eerste supermarkt...
Baby krijgt vaccinatie

Maak vaccinatie minder vrijblijvend

De overheid moet ouders duidelijker informeren over de collectieve verantwoordelijkheid van vaccineren, zo luidt het advies van de Commissie kinderopvang en vaccinatie. Ouders die...
baby houdt vingers vader en moeder vast

Handvatten om valse start in eerste 1.000 dagen te voorkomen

Het Actieprogramma Kansrijke Start wil kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie een betere kans bieden in hun eerste 1.000 dagen. Vijf basisprincipes zorgen...

Gewichtstoename voor en na de geboorte vergroot kans op overgewicht

Een snelle toename in gewicht van de baby vergroot de kans op hoger gewicht op tienjarige leeftijd. Belangrijkste invloed gaat uit van gewichtstoename in...

TastTasje stimuleert leesplezier en taalontwikkeling van peuters met visuele beperking

Voor de allerkleinste blinde en slechtziende kinderen is nu het TastTasje ontwikkeld. Tastboeken stimuleren leesplezier en taalontwikkeling bij kinderen met een visuele beperking. Ouders...

Respectvolle geboortezorg focust op baby én moeder

Een nieuwe kijk op verloskundige geboortezorg, waarin goede zorg focust op zowel baby als moeder en niet uitsluitend op de geboorte van een gezond...