LAATSTE ARTIKELEN

Kennisplatform ondersteunt gezinnen tijdens de coronacrisis

Een nieuw kennisplatform biedt thuiswerkende ouders online ondersteuning, betrouwbare informatie en praktische handvatten. Hiertoe hebben Pro Parents, TNO, Argo GGZ en IMH Nederland de...

Nabijheid betekent nu afstand

Scholen dicht en thuiswerken betekent een forse daling in mijn sociale contacten, toch al lastig te onderhouden als moeder van een zorgenkind. Je zou...

Moeder en baby hebben beiden baat bij Kangaroo Care

Nieuw onderzoek toont aan dat zowel moeder als haar baby baat hebben bij de kangoeroemethode. Veelvuldig huid-op-huid contact in de eerste levensfase van het...

App voor check spraaktaalniveau bij vermoeden van taalontwikkelingsstoornis

De TOS-check app is een hulpmiddel om een eerste korte check naar een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te doen. De app is te gebruiken door zowel...

Tips voor videoconferences met slechthorende leerlingen

Voor slechthorende leerlingen kan het lastig zijn om thuis lessen te volgen via videobellen. Toch gebeurt dit als gevolg van de Coronacrisis steeds meer....
Gezin aan het lezen

Geef feedback op JGZ-richtlijn Ouder-Kind relatie

Geef uw reactie op het concept van de JGZ-richtlijn Ouder-Kind relatie, die wordt ontwikkeld in opdracht en met financiering van ZonMw. Reageren kan tot...

App bevordert veerkracht tijdens en na de zwangerschap

Een zwangerschap en baby in huis brengt vaak uitdagende en onverwachte dingen met zich mee. De WellMom app van het Trimbos Instituut WellMom app...

Zet in op breder spectrum aan interventies bij slaapproblemen

Wat kun je ouders adviseren wanneer hun baby slaapproblemen heeft? De richtlijn ‘Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen’ van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid geeft...

Meetinstrumenten brengen kwaliteit geboortezorg in kaart

Respectvolle zorg, met oog voor de autonomie van vrouwen, vormt de rode draad van hoogwaardige geboortezorg. Sinds kort zijn er twee instrumenten voorhanden om...

Steeds minder chemische stoffen in moedermelk

De concentraties persistente organische stoffen of kortweg POP’s in moedermelk zijn de afgelopen decennia gedaald. De vervuilende stoffen komen ook in voedingsmiddelen voor. Een...

Online en offline tips over bewegen met peuters

Van jongsaf aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van peuters. Door het gedwongen thuiszitten als gevolg van de coronacrisis kan dit in...