LAATSTE ARTIKELEN

Niet medicijngebruik tijdens zwangerschap maar psychiatrische aandoening verhoogt risico op ADHD

Er is op dit moment geen hard bewijs dat het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap een risicofactor is voor het ontwikkelen van ADHD....
vader en baby

Handreiking maakt professionals bewust van opvoedrol vaders

Sardes, onderzoeks- en adviesbureau in de educatieve sector, ontwikkelde een handreiking vaderbetrokkenheid. Het praktische en informatieve document kan organisaties helpen om vaders meer te betrekken...
oogcontact met baby

Wat baby hoort belangrijk bij ontwikkelen taalachterstand

Een baby past zich in het eerste levensjaar aan de taal die hij om zich heen hoort aan. Daardoor kan een taalachterstand ontstaan, die...
zieke baby met zuurstofmasker

Wegwijzer voor vinden hulp bij zeldzame of onbekende aandoeningen

Bij zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van hun kind, zoeken ouders hulp. Bij zeldzame of onbekende aandoeningen volgt dan vaak een lange zoektocht ...
twee kinderen

Kinderopvang spil in signaleren misbruik en mishandeling

Veel jonge kinderen hebben te maken met misbruik en mishandeling. Tijdig melden is van groot belang. “Juist hierin vervult de kinderopvang een belangrijke signaleringsrol”,...
Postnatale depressie bij vaders

Stress vader beïnvloedt hersenontwikkeling nageslacht

Verhoogde stress bij vaders leidt tot veranderingen in de ontwikkeling van de hersenen bij het nageslacht. Oorzaak is een verandering in de structuur van...
borstvoeding

Borstvoeding voor volksgezondheid even belangrijk als vaccineren

Moedermelk werkt als vaccin zonder neveneffecten tegen een aantal ernstige ziektes. Hierdoor is het geven van borstvoeding als volksgezondheidsmaatregel even belangrijk voor de gezondheid en...
Spel aan huis

Spelstimulering thuis effectieve steun in de rug

Spel aan Huis is een preventief programma voor gezinnen met jonge kinderen. Doel is via het spel de ontwikkeling van een kind te verbreden...
2 leerlingen op de gang van een basisschool

Kind met ontwikkelingsprobleem in de knel bij overstap naar basisschool

“Voor jonge kinderen die kampen met psychische of psychosociale problemen is een soepele overgang van kinderopvang naar basisschool van groot belang”, benadrukken Karin Hoogeveen...
robot

Robot doorbreekt isolement langdurig zieke kinderen

Kinderen die langdurig ziek zijn, kunnen voortaan via een speciale robot in contact blijven met hun klasgenoten, familie en vriendjes. Zo hoeven ze geen...