LAATSTE ARTIKELEN

baby weigert eten

Ouderlijke druk verandert moeizaam eetgedrag niet

Het gevecht aan de eettafel met moeilijk etende peuters is zinloos en onnodig, zo blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse kinderarts Julie Lumeng. Het...
TOS

Afrekencultuur schaadt ontwikkeling peuters en kleuters

Leerkrachten, kinderpsychologen en pedagogen zijn het erover eens dat er geen betrouwbare standaardtest bestaat waarmee je de leesontwikkeling van peuters en kleuters kunt meten....
pasgeboren baby

Antenne baby slaat aan op stress en angst

De beginjaren van het ouderschap is een kwetsbare periode. Deze kan gepaard gaan met de ontwikkeling van pathologische vormen van stress en angst bij...

Integrale aanpak bij kindermishandeling draagt bij aan herstel veiligheid

Een integrale aanpak van ernstige onveiligheid in gezinnen is in de praktijk bijzonder moeilijk realiseerbaar. Een nieuwe methode, de GIPS, biedt een gestructureerde vorm...
kleuter boos op bankje

Oudertraining vermindert ernstige gedragsproblemen bij jonge kinderen

De methode Parent Management Training Oregon richt zich op jonge kinderen met ernstige gedragsproblemen, al dan niet gecombineerd met hyperactiviteit. Doel is de problemen...
verlegen baby met moeder

Verlegenheid kent meerdere gezichten

Kinderen kunnen al in hun eerste levensjaar verlegen reacties uiten. Zijn dit mogelijke voorspellers van latere problemen zoals sociale angst of een lager zelfvertrouwen?...

‘Ben ik in Beeld’ stimuleert brede taalontwikkeling

Het programma ‘Ben ik in Beeld’ biedt pedagogische medewerkers handvatten voor het stimuleren van de brede (taal)ontwikkeling. Daarnaast richt de interventie zich op het...
buikschuivende baby

Alarmsignalen bij afwijkende motorische ontwikkeling

Persisterende vuistjes, weinig variatie in het bewegingspatroon, een te lage spierspanning: allemaal zaken die kunnen duiden op een afwijkende motorische ontwikkeling. Zo zijn er...

Stap voor stap leren in een chaotische wereld

Kinderen met een verstandelijke beperking en autisme ontwikkelen zich niet alleen trager, maar ook op een andere manier. Werken in kleine stapjes, afgestemd op...
peuter

‘Speelplezier’ geeft kansarme peuters en kleuters houvast

Speelplezier, een educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, vergroot de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan. Dit gebeurt door stimulering...