LAATSTE ARTIKELEN

Nieuwe test meet snel motorische vaardigheid tijdens de gymles

Er is een nieuwe, betrouwbare en praktisch toepasbare motoriektest om veel meer grip te krijgen op de motorische ontwikkeling van kinderen.  De test is...

Vroege diagnose sleutel voor beteugelen voedselallergie

Voedselallergie komt vaak voor in het eerste levensjaar. “Tijdige herkenning én begeleiding vanuit de eerste lijn is van groot belang”, benadrukt dr. Berber Vlieg-Boerstra. “Vroege...

Autisme centraal in zomereditie VROEG

‘Autisme’ is het thema van de zojuist verschenen zomereditie van kwartaalmagazine VROEG. Naast de thema-artikelen besteedt de nieuwe VROEG aandacht aan tal van andere...

Houvast als door huilbaby de wanhoop nabij is

‘Zo breng je baby’s van 0-5 maanden die veel huilen tot rust’ luidt de ondertitel van dit boek. Terecht gekozen, want ‘PrikkelProofPlan’ biedt wanhopige...
zorgintensief kind

Passende zorg schiet tekort bij chronische aandoening of beperking

Het perspectief van jeugdigen met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis wordt veel te weinig betrokken bij de plannen voor de jeugdhulp. Daardoor wordt...
herhaald proeven leert peuters gevarieerder eten

Tijdig anticiperen op eet-, drink- en slikproblemen vereist goede diagnostiek

Problemen op het gebied van eten en drinken bij zuigelingen en jonge kinderen kunnen van grote invloed zijn op de ouder-kindrelatie. “De oorzaken variëren sterk”,...

Sociale interactie belangrijke motor voor ontwikkeling

Jonge kinderen zijn sociale wezens. Zelfs het gedrag van pasgeboren baby's is al ten diepste sociaal. Een belangrijk principe van sociale ontwikkeling is dat...

Online platform stimuleert meertalig opvoeden

Op een speelse manier met video’s en vragen de taalontwikkeling van kinderen tussen de twee en zes jaar stimuleren. Met dat doel voor ogen...

Moeite met horen gevolg van combinatie van ontwikkelingsproblemen

Sommige kinderen hebben, ondanks het goed functioneren van het perifere gehoororgaan, moeite met het horen en verstaan van spraak. Het lijkt erop dat deze...

Direct verband tussen muziekles en betere cognitieve vaardigheden

Door muziek te maken, krijgen kinderen een beter gestimuleerd brein ‘cadeau’. Er bestaat namelijk een causaal verband tussen muziekles en cognitieve vaardigheden bij kinderen....