LAATSTE ARTIKELEN

Thuisbehandeling van baby’s met motorische problemen slaat aan

Baby’s met motorische ontwikkelingsstoornissen hebben baat bij de interventie COPCA. De interventie vindt plaats in de thuissituatie en verschaft ouders mogelijkheden om op hun...

Bespreken kindermishandeling kost kinderopvang moeite

Omgaan met een vermoeden van kindermishandeling vinden pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en hun leidinggevenden lastig. Weliswaar signaleren pedagogisch medewerkers vaak wel als er iets niet...

Investeren in moeder-kindbinding uitdaging voor geboortezorg

Moeder-kindbinding is de emotionele band die een moeder ervaart ten opzichte van haar kind. Het is aan te raden om gedurende de gehele zwangerschapsbegeleiding...

Seksuele opvoeding begint in de wieg

Wat heeft werken met jonge kinderen nu met seks te maken?? Niet zoveel, denken veel ouders en hulpverleners. Ik - en met mij veel...

Nomineer de VROEG-werker van het jaar!

Wie wordt de eerste VROEG-werker van het jaar? Die eer valt te beurt aan de winnaar van de VROEG-prijs, een nieuw initiatief van Vakblad...

Start allergie preventiepoli voor zuigelingen

Niet alleen werken aan de bestrijding van allergische klachten bij zuigelingen, maar juist aan het voorkomen ervan. Dát is het doel van de allergie...

Label meertaligheid schiet tekort in de kleuterklas

Voor het optimaliseren van het leren van alle kinderen maakt het label ‘meertalig’ te weinig functioneel onderscheid. In plaats daarvan dient er meer focus...

Start leerplatform over ongewild kinderloos zijn of een kindje verliezen

Professionals in de zorg beter opleiden in de psychosociale zorg van paren die ongewild kinderloos zijn of een kindje verliezen. Dát is het doel...
baby drinkt van borst

Borstvoeding verkleint kans op vetverwerking in latere leven

Borstgevoede baby’s hebben later in het leven minder kans op overgewicht vergeleken met baby’s die kunstmatige melk krijgen. Dit kan mogelijk verklaard worden door...

Stimuleer bewegen binnen jeugdgezondheidszorg met aantrekkelijk binnenruimtes

Hoe kun je bewegen en het gesprek daarover stimuleren? Om dat te weten te komen, gaan vijf organisaties uit de jeugdgezondheidszorg hun wacht- en...