LAATSTE ARTIKELEN

samen slapen

Moeheid ouders speelt sleutelrol bij oplossen slaapproblemen

Slapeloosheid bij jonge kinderen heeft vaak een grote impact op het functioneren van de ouders. “Dat maakt een effectieve slaapbehandeling een hele uitdaging”, geeft...

Praatapp helpt jonge kind spelenderwijs verstaanbaar te praten

Veel jonge kinderen hebben moeite met de uitspraak van klanken en zijn daardoor minder goed verstaanbaar voor hun omgeving. Voor hen hebben de logopedisten...

Beoordelen motorische ontwikkeling via filmpjes

Via een beveiligde app kunnen fysiotherapeuten de ontwikkeling van jonge kinderen beoordelen aan de hand van filmpjes die ouders maken. Dit gebeurt op instructies...
Aanpak brozebottenziekte met stamceltherapie bij foetussen

Omdraaien baby in stuitligging voorkomt honderden keizersneden

Een baby omdraaien bij een stuitligging kan veel keizersneden voorkomen. Dit kan van buitenaf met behulp van medicatie. Zo kunnen jaarlijks circa zeshonderd keizersneden...

Congres Passende Kinderopvang 2019 – doe mee!

Kinderopvang heeft een zorgplicht voor álle kinderen, ook voor baby’s, peuters en kleuters met beperkingen of stoornissen. Wat betekent dit in praktijk van alledag...

Toolkit ondersteunt implementatie Integrale Vroeghulp

Veel gemeenten besteden veel te weinig aandacht aan Integrale Vroeghulp. Om integraal samenwerken voor het jonge kind te ondersteunen, heeft het landelijk coördinatieteam nu...

Kindermishandeling voorkomen kan!

VoorZorg is de enige effectief bevonden interventie om kindermishandeling te voorkomen. Ingegeven door het succes komt er nu een vervolg, vertelt Silvia van den...

Monitoren hersenen pasgeborenen met hartafwijking brengt schade vroeg in beeld

Veel kinderen met een aangeboren hartafwijking blijken ook hersenschade te hebben als gevolg van infarcten en bloedingen. Een groot deel van deze schade ontstaat...

Scharnierpunt – column

Een tijdje geleden sprak ik op een congres over de vraag wat de diagnose betekent voor ouders: wat zij verliezen en hoe hun proces...

Verstandig omgaan met angst van jonge patiëntjes

Je moet een ziek of gewond kind observeren: hoe kijkt het, hoe doet het, hoe reageert het verbaal en non-verbaal op de arts? En...