LAATSTE ARTIKELEN

Digitaal delen van informatie in geboortezorg stap dichterbij

Babyconnect heeft een plan ontwikkeld voor het digitaal delen van informatie in de geboortezorg. Bedoeling is dat verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en andere zorgverleners informatie...
kindermishandeling

Gratis online opfrismodule over verbeterde meldcode

De Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is verbeterd. Acht clusters van beroepsbeoefenaren hebben op verzoek van het ministerie van VWS een afwegingskader voor...

Spelsfeer stimuleert ontluikend rekengevoel jonge kind

Ontluikend rekengevoel komt vooral tot bloei door in de spelsfeer aan te sluiten bij de spontane nieuwsgierigheid van jonge kinderen van 0 tot 6...

KroelCARE vermindert spanning, stress en pijn bij baby’s in ziekenhuis

Ikazia biedt als eerste ziekenhuis in Nederland KroelCARE op de Kinderafdeling van het Moeder en Kind Centrum. Speciaal opgeleide vrijwilligers bieden kinderen vanaf 0...

Spelenderwijs stress bij jonge kinderen verminderen

Juist voor jonge kinderen is het van belang adequaat in te spelen op ontregeling als gevolg van stress. “Het Griefelprogramma biedt hen handreikingen om...
Jonge moeder met kind

Jong moeder geworden? En dan?

Hoe is het gesteld met tienermoeders op langere termijn? Die vraag staat centraal in een onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen en Fiom....

Subsidie voor doe-boek voor kinderen tot 4 jaar met traumatisch hersenletsel

De Hersenstichting verstrekt subsidie aan het project SpeelsBrein. Centraal in het project staat een doe-boek voor ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar...

Eenpersoonskamer voor prematuren vermindert infecties en verbetert borstvoeding

Te vroeg geboren kinderen opgenomen op een eenpersoonskamer in het ziekenhuis krijgen minder vaak een infectie dan prematuur geboren kinderen op een zaalafdeling. Bovendien...
Te vroeg eboren baby met sondevoeding

Praatplaat steun in de rug voor ouders van kind met sondevoeding

Het is belangrijk dat ouders en zorgverleners met elkaar praten als er bij een kind sprake is van sondevoeding. Toch krijgt Vereniging Nee-eten! vaak...

Handreikingen voor werken met vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

Steeds vaker heeft de kinderopvang te maken met vluchtelingenkinderen en hun ouders. Dit levert allerlei uitdagingen op. Voor de pedagogische medewerkers zijn er nu...