Agenda

Zwangeren in kwetsbare omstandigheden; van stress naar samenwerking

Datum: 1 februari 2023

Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur

Locatie: online

Met sommige cliënten kan de samenwerking moeizaam verlopen. Alle zorg- en hulpverleners kunnen tijdens de eerste 1000 dagen hiermee te maken krijgen. Juist als complexe omstandigheden besproken worden, kan de stress oplopen en de samenwerking onder druk komen te staan. Vaak wordt een contact beïnvloed door een onderliggende stress-reactie. Herkennen van deze stress-reactie en de […]

Aangepaste ondersteuning voor kleuters met autisme (B)

Datum: 3 februari 2023

Tijd: 9.00 uur tot 16.00 uur

Tijdens de kleutertijd worden de fundamenten gelegd voor heel wat ontwikkelingsdomeinen. Deze workshop vertaalt de inzichten in het autistisch denken en de praktische benadering heel specifiek naar kleuters met autisme. Je leert welke invloed autisme heeft tijdens deze leeftijd en hoe je op een aangepaste manier kan ondersteunen in communicatie, sociale vaardigheden, vrije tijd en […]

Train-de-trainer Uk & Puk

Start datum: 6 februari 2023 - Eind datum: 3 juli 2023

Locatie: Rotterdam en online

Tijdens de tiendaagse Train de trainer Uk & Puk leer je de belangrijkste vaardigheden die een Uk & Puk trainer nodig heeft om het VE- programma in de kinderopvang te implementeren en te borgen. Inhoud Het programma Uk & Puk Puk en opbrengstgericht werken, Puk in Peuterstappen Breinsleutels, hoe leren jonge kinderen Hoe implementeren, borgen […]

Effectiviteit verhogen van opvoedingsondersteuning en consult (B)

Start datum: 7 februari 2023 - Eind datum: 14 februari 2023

Tijd: 9.00 uur tot 16.00 uur

Locatie: Antwerpen

Met de beste bedoelingen vuren deskundigen opvoedingsadviezen af op ouders, opvoeders en begeleiders. Mooie woorden, bruikbare kaders en goede voornemens om aan de slag te gaan. Maar dan blijkt er toch onvoldoende tijd of rust te zijn om de zo goed doorsproken interventies ook daadwerkelijk uit te voeren. Heel begrijpelijk en tegelijk demotiverend. Tijdens deze […]

‘Afstemmen op ontwikkelingsmijlpalen helpt jonge kind vooruit’

Datum: 9 februari 2023

Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur

Locatie: online

‘Afstemmen op ontwikkelingsmijlpalen helpt jonge kind vooruit’

Via speelse interactie de ontwikkeling van jonge kinderen stapsgewijs stimuleren. Dát is de insteek van FloorPlay. Het nauwlettend volgen van de mijlpalen van jonge kinderen vormt de basis van de methode. Deze zijn gebaseerd op het D.I.R.-model: Developmental, Individual-Difference en Relationship-Bases. Tijdens dit webinar vertelt Judith Hoevenaars over de meerwaarde van deze mijlpalen in het […]

Symposium Orthopedagogische hulpvragen

Datum: 9 februari 2023

Tijd: 12.30 uur tot 16.15 uur

Locatie: Bildung.City

De orthopedagoog J.F.W. Kok geldt als één van de belangrijkste grondleggers van de Nederlandse orthopedagogiek. Zijn werk dateert uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Het Vraagstelling Ordenend Systeem van Van Heteren, Smits en Van Veen en het model voor orthopedagogisch groepswerk van Bruininks zijn uitwerkingen van zijn theorie. Het recent ontwikkelde Waaiermodel voor […]

Studiedag Verbindingstaal spreken

Datum: 14 februari 2023

Tijd: 10.00 uur tot 16.30 uur

Locatie: Centrum voor Afscheid en Rouw, Heeze (bij Eindhoven)

Door allerlei omstandigheden kunnen mensen elkaar kwijt raken. Ouders kunnen door een nare bevalling of door een vervelend gelopen zwangerschap moeilijk een band met hun baby ontwikkelen. Of ouders verliezen hun puberkind uit het oog door zijn of haar gedrag. Of het verlies van een dierbare heeft zoveel er zo ingehakt dat alle relaties, inclusief […]

Neurologisch onderzoek bij kinderen van 1-4 jaar

Datum: 14 februari 2023

Tijd: 20.00 uur tot 21.15 uur

Locatie: online

Het doen van neurologisch onderzoek bij jonge kinderen is nog uitdagender dan bij oudere kinderen. Goede observatie van spontane motoriek is de basis van het neurologisch onderzoek. Tijdens dit webinar van SCEM wordt samen de systematiek van het neurologisch onderzoek bij het jonge kind stap vóór stap doorlopen en beoordeling geoefend. Aan de hand van […]

Online training: Kijken naar de signalen van moeilijke eters

Datum: 14 februari 2023

Tijd: 9.00 uur tot 12.00 uur

Locatie: online

Positief communiceren met jonge kinderen (0-6 jaar) die niet willen- of moeite hebben met eten is een uitdaging, zeker voor ouders. Maar ook voor professionals kan het een uitdaging zijn om ouders deze doelgroep te begeleiden. Zeker als je nog geen zicht hebt op de betekenis van het niet willen eten van het kind. Contact […]

Geboortezorg Vakdag

Datum: 16 februari 2023

Locatie: RAI in Amsterdam

Deze dag vindt plaats tijdens Amsterdam Baby Week. Een vast moment in het jaar waar consument, bedrijf, maatschappij en politiek elkaar ontmoeten en in gesprek gaan over hot topics in de babybranche. Tijdens deze dag worden vier verschillende symposia georganiseerd: Symposium Kraamzorg Symposium Obstetrieverpleegkundigen Symposium Verloskundigen Symposium Foetale Echoscopie Voor meer informatie over deze activiteiten, […]