Agenda

Vaderschap in de eerste 1000 dagen – webinar op 16 september

Datum: 16 september 2021

Tijd: 10.00 –12.15

Locatie: Online via Zoom

Uit recent onderzoek blijkt hoe belangrijk betrokken vaderschap is voor de kansen van het gezin, vaders, moeders, en het kind. Vaderschap begint, in welke vorm dan ook, vanaf de conceptie en is belangrijk voor een goede basis in de eerste 1000 dagen van een kind. Er zijn veel goede initiatieven en programma’s die bijdragen aan […]

Refereerbijeenkomst: Genetica bij psychiatrische ziektes

Datum: 16 september 2021

Tijd: 18.30 uur tot 21.30 uur

Locatie: Zwolle en online

Genetische oorzaken van psychiatrische aandoeningen lijken vrij zeldzaam voor te komen, maar is dit ook echt zo? De laatste decennia is er zoveel meer mogelijk om dit te onderzoeken en wat betekent dit dan voor de dagelijks praktijk in de GGZ? Hoe groot is de kans op een genetisch syndroom bij ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en […]

Workshop EMDR bij preverbaal trauma

Datum: 17 september 2021

Tijd: 9.30 uur tot 17.00 uur

Locatie: Landgoed Zonheuvel te Doorn

In deze workshop leren de deelnemers hoe het EMDR-protocol bij preverbaal trauma kan worden ingebed in een ouder-kind-trauma-therapie. Er is expliciete aandacht voor de IMH-aspecten, de rollen van ouders en die van de therapeut. De workshop is bedoeld voor EMDR-therapeuten die minstens de basisopleiding hebben gevolgd. Kennis over preverbaal trauma wordt bekend verondersteld. Klik hier […]

Basistraining Infant Mental Health (IMH)

Start datum: 17 september 2021 - Eind datum: 29 oktober 2021

Tijd: 9.15 uur tot 14.30 uur

Locatie: Online

In deze driedaagse online IMH-basistraining leer je aan de hand van theorie en concrete casuïstiek de IMH-visie in te zetten bij het signaleren, screenen en begeleiden van problemen bij jonge kinderen en hun ouders. De training richt zich op wat jij vanuit jouw vakgebied kunt doen om bij te dragen aan het versterken van de […]

Opleiding Specialist Jonge Kind

Start datum: 20 september 2021 - Eind datum: 13 juni 2022

Tijd: 16.00-20.30

Locatie: Helmond

Het onderwijs aan kleuters vraagt om een specifieke manier van ‘lesgeven’. Het gaat om ontwikkelingslijnen en (nog) geen leerlijnen. Onderwijs bieden aan een kleuter is daardoor echt een vak apart. Leraren in de kleutergroepen dienen te beschikken over een scala aan didactische en pedagogische kennis en vaardigheden om de kinderen te kunnen bieden wat ze […]

Sociale verloskunde

Datum: 23 september 2021

Tijd: 9.30 uur tot 16.30 uur

Locatie: Rotterdam

Zwangerschap, geboorte en de eerste jaren van kinderen van moeders met psychische en/of sociale problematiek zijn cruciaal voor hun toekomst. Verloskunde en sociaal domein werken op steeds meer plekken samen om de ondersteuning van deze vrouwen en hun pasgeborenen zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dit congres, voorheen Grootstedelijke perinatale geboortezorg geheten, is de tweejaarlijkse […]

Webinar ‘Wat vertelt een huilende baby’

Datum: 23 september 2021

Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur

Locatie: online

Huilen is de taal van een baby om een behoefte kenbaar te maken. Maar hoe herken je deze behoeften. En op welke manieren kun je een excessief huilende baby en zijn ouders helpen tot rust te komen? Tijdens dit webinar op gaat Jessica Boerema in op de soorten babyhuilen en de verschillende interventies die inzetbaar […]

Webinar Logopedie en Ouderparticipatie

Datum: 24 september 2021

Locatie: online

Hoe kun je ouders betrekken bij de logopedische behandeling? Welke therapeutische vaardigheden kun je inzetten om ouders actief te laten deelnemen tijdens een behandeling? Op welke manier kan ouderparticipatie bijdragen aan het vergroten van het logopedisch behandeleffect? Welke modellen zijn er om gedragsverandering te bevorderen? Hoe is motiverende gespreksvoering inzetten om tot gezamenlijke besluitvorming te […]

Verlies in de verloskunde

Datum: 24 september 2021

Tijd: 9.30 uur tot 16.30 uur

Locatie: De Reehorst Ede / online

Helaas loopt het soms anders dan verwacht rond een zwangerschap of bevalling. Dit kan veel gemengde gevoelens met zich meebrengen: verdriet en geluk, hoop en wanhoop, rouw en liefde. Zorgprofessionals spelen in deze fase een essentiële rol in het begeleiden en ondersteunen van de zwangere vrouw en haar omgeving. Tijdens deze vierde editie van dit congres zijn er […]

Cursus Slaapproblemen bij jonge kinderen vanuit IMH-visie

Start datum: 28 september 2021 - Eind datum: 2 november 2021

Tijd: 9.30 uur tot 16.45 uur

Locatie: WTC Utrecht

Doel van deze tweedaagse cursus is kennis vergroten en vaardigheden uitbreiden om slaapproblemen bij jonge kinderen te behandelen vanuit Infant Mental Health visie. Cursist kan na afloop: -Diverse vormen van slaapproblemen bij jonge kinderen herkennen versus de normale ontwikkeling; – Ouder-kind problematiek onderliggend aan de slaapproblemen herkennen; – Op generalistisch niveau interveniëren bij slaapproblemen bij […]