Agenda

Kinderorthopediecongres 2021

Datum: 22 april 2021

Locatie: online en zo mogelijk op locatie, Reehorst te Ede

Het Kinderorthopediecongres editie 2021 heeft als thema Pijn. En wel acute pijn. Vele kinderorthopedische ziektebeelden gaan gepaard met acute pijn die soms overgaat in chronische pijn. Hoe gaan kinderen om met pijn? Wat als er angst voor pijn en angst voor bewegen ontstaat? Hoe pakken we Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten aan? Om tijdens dit congres […]

VROEG-webinar ‘Optimaliseer ontwikkeling van jonge kinderen met autisme’

Datum: 22 april 2021

Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur

Locatie: online

De meeste kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) komen op z’n vroegst pas rond de kleutertijd of nog later in zorg. Gevolg is dat ontwikkelingskansen onbenut blijven. Op donderdagavond 22 april verzorgen Corinne Vlamings en Jorinda Franken, verbonden aan het Landelijk Expertise Netwerk Autisme Jonge Kind, een VROEG-webinar over dit actuele onderwerp. Rode draad is […]

Muziek, zingen en bewegen met kleuters

Start datum: 28 april 2021 - Eind datum: 19 mei 2021

Locatie: Utrecht

In deze cursus maak je op een actieve manier kennis met verschillende mogelijkheden om het vak muziek in de onderbouw vorm te geven. Belangrijkste uitgangspunten hierbij: Je eigen kwaliteiten, wensen en vaardigheden. De belevingswereld van kleuters. Liedjes als startpunt voor andere muzikale activiteiten. Haalbaarheid, laagdrempeligheid en toepasbaarheid. Plezier als drijvend principe voor deze cursus én […]

Webinarreeks kids@risk: Vroegdetectie Autisme

Start datum: 29 april 2021 - Eind datum: 10 juni 2021

Tijd: 20.30 uur tot 21.00 uur

Locatie: online

Vroeg detectie en behandeling van kinderen met autisme spectrum stoornissen is van groot belang.  Met name kinderen met problemen in taal- en spraakontwikkeling lopen risico op een levenslange beperking mits niet vroeg geïntervenieerd wordt. Daarnaast kan door vroege training van communicatie vaardigheden de kans op participatie op latere leeftijd bevorderd worden. Het aantal interventies waarvoor evidentie van effect bestaat is echter beperkt. Een belangrijk aspect van […]

Interactieve Training Babycommunicatie

Datum: 11 mei 2021

Tijd: 14:00 - 17:00 uur

Locatie: Online live via Zoom

In de training krijg je helder welke behoeften een (zieke) baby heeft in het contact wat jij als zorgprofessional met hem hebt. Aan de hand van videobeelden wordt dit beeld voor beeld inzichtelijk. Je gaat kijken naar de vaak hele kleine signalen die een baby geeft om te communiceren en/of iets duidelijk te maken. Hierbij […]

Focus op hechting

Start datum: 12 mei 2021 - Eind datum: 2 juni 2021

Locatie: online

De laatste jaren is er veel aandacht voor het belang van hechting voor de ontwikkeling van het kind. Hoe kun je als jeugdarts tijdens het consult de hechting observeren en bespreken met ouders? Paulien Kuipers, GZ-psycholoog/kinderpsycholoog heeft een methode ontwikkeld specifiek voor de JGZ. Uniek aan deze methodiek is dat je tijdens het contactmoment ook […]

Bij 10-15% van de zwangere vrouwen is er sprake van klinisch relevante psychische klachten en dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van het (ongeboren) kind. Al tijdens de zwangerschap kan blootstelling aan psychopathologie de ontwikkeling van de hersenen en het stresssysteem van het kind negatief beïnvloeden. Denk daarbij aan directe blootstelling via maternale stress, middelengebruik […]

Diagnostiek en screening bij gehechtheidsproblematiek

Start datum: 19 mei 2021 - Eind datum: 16 juni 2021

Tijd: 10.00 uur tot 16.30 uur

Gehechtheid gaat over de mate waarin een kind de opvoeder kan gebruiken als veilige basis en veilige haven om de wereld en zichzelf te ontdekken en tot ontwikkeling te komen. Door allerlei omstandigheden kan het zijn dat kinderen niet leren vertrouwen op de opvoeder als veilige haven en veilige basis. Wanneer er bij een kind […]

Congres Psychiatrie & Zwangerschap

Datum: 26 mei 2021

Tijd: 9.30 uur tot 16.00 uur

Locatie: Hotel Theater Figi / online

Twee op de tien zwangere vrouwen hebben een psychische kwetsbaarheid, zoals een angststoornis, depressie, PTSS, psychose, bipolaire stoornis of verslaving. Begeleiding en behandeling van deze kwetsbare vrouwen is ingewikkeld en vraagt om een specifieke werkwijze, waarbij ook de ontwikkeling van het kind een belangrijk aandachtspunt is. Wat is het onderscheid tussen reguliere zwangerschapskwaaltjes en symptomen van […]

Basistraining Infant Mental Health

Start datum: 28 mei 2021 - Eind datum: 2 juli 2021

Locatie: Online via Zoom

Werk jij als professional met aanstaande ouders of (ouders van) baby’s, peuters of kleuters? Draag je vanuit je werk bij aan de mentale gezondheid van ouders en kinderen door aandacht te hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, bijvoorbeeld vanuit de verloskunde, kraamzorg, medische zorg, jeugdgezondheidszorg, paramedische zorg? Wil jij je kennis vergroten over de vroege ontwikkeling […]