Agenda

Online congres Eetproblemen bij jonge kinderen – korting voor Vroegabonnees

Start datum: 9 september 2020 - Eind datum: 9 oktober 2020

Moeizaam of niet kunnen of willen eten heeft grote invloed op het hele gezin. Het kan ouders een machteloos gevoel geven en zelfs tot wanhoop drijven. Met als gevolg dat ze te rade gaan bij hulpverleners. Wat is dan voor welke situatie een verstandige aanpak? Die vraag vormt de rode draad van het webinar ‘Eetproblemen […]

Online congres Multiprobleemgezinnen – 4e editie

Start datum: 22 september 2020 - Eind datum: 22 oktober 2020

Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn al heel lastige problemen als ze op zichzelf staan. Maar in sommige gezinnen komen meerdere van zulke heftige problematieken bij elkaar. Vaak speelt er binnen het gezin ook LVB- en / of psychiatrische problematiek. En ga er dan maar eens aan staan als hulpverlener. Het begint er […]

Online congres Ouder-Kindinteracties

Start datum: 23 september 2020 - Eind datum: 23 oktober 2020

De interactie tussen ouder en kind is voor zowel het welzijn van de ouder, als voor de ontwikkeling van het kind ongelooflijk belangrijk. Onder meer de gehechtheid tussen kind en ouder valt of staat met een gezonde interactie. In de hulpverlening en begeleiding komen we echter vaak situaties tegen waarin de ouder-kind interactie verstoord is. […]

Seminar Genderneutrale opvoeding

Datum: 24 september 2020

Tijd: 14.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: Utrecht en via livestream

Genderneutraal opvoeden. In het Zweedse Stockholm zijn een paar kinderdagverblijven daarmee al een aantal jaren bezig. Jongens en meisjes worden neutraal aangesproken met ‘vriend’ en ‘het’. Spelmateriaal is niet gegroepeerd in de traditionele huishoek en bouwhoek, maar staat naast en door elkaar. Boeken worden zorgvuldig geselecteerd, waarbij boeken met de bekende stereotypen worden vermeden. Is […]

Themadag De eerste 1000 dagen

Datum: 24 september 2020

Tijd: 9.30 uur tot 17.00 uur

Locatie: Theater Orpheus, Apeldoorn

In de eerste duizend dagen van het leven, vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag, worden we gevormd tot wie we zijn. Invloeden in deze periode zijn bepalend voor de rest van het leven: verschillen die in het begin van het leven ontstaan, zijn lastig te compenseren. Dat betekent dat een goed begin van fundamenteel […]

Webinar over methodiek Griefelen

Datum: 24 september 2020

Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur

Locatie: Online

Adequaat inspelen op ontregeling als gevolg van stress bij jonge kinderen. Dát is de insteek van het Griefelprogramma. De ontwikkelaars van deze methode – Eveline Beerkens en Dinco Verhelst – verzorgen een VROEG-webinar over deze praktische op wetenschap gebaseerde werkwijze. Voor meer informatie, klik hier

Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen. Hoe doen we het?

Datum: 25 september 2020

Tijd: 10.00 uur tot 16.30 uur

Locatie: Online

Er is momenteel veel aandacht voor de eerste 1000 dagen in het leven en het voorkomen van gezondheidsverschillen in die levensfase. Werk jij in de geboortezorg, in de jeugdgezondheidszorg of werk je samen met gezinnen en zwangere vrouwen in het sociaal domein….dan is je dat vast niet ontgaan. We willen meer kinderen in Nederland een […]

Webinar Infant Mental Health en discriminatie

Datum: 25 september 2020

Tijd: 16.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: Online

In deze webinar staat Naomi Vandamme stil bij Infant Mental Health en hoe je als hulpverlener kinderen en ouders kan ondersteunen in de impact van discriminatie op de ontwikkeling van het jonge kind. Je leert hoe veerkracht en posttraumatische groei kunnen zorgen voor een buffer bij gezinnen met jonge kinderen die te maken (kunnen) krijgen […]

Passend onderwijs is inmiddels een ingeburgerd begrip, maar dit vraagt ook om passende opvang. Kinderopvang en onderwijs hebben immers een zorgplicht voor álle jonge kinderen, al dan niet met beperkingen of stoornissen. Wat betekent dit in de praktijk van alledag voor de direct betrokkenen? Op dit punt bestaan nog veel witte vlekken en onzekerheden. Voor VROEG reden […]

Webinar Zwangerschap, transitie ouderschap en de impact van corona

Datum: 29 september 2020

Tijd: 16.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: Online

Veel (aanstaande) ouders hebben door het wegvallen van bestaande structuren tijdens de coronacrisis onrust en stress ervaren. Zo veranderden controles en echo’s bij de verloskundige en gynaecologen, mochten partners mochten niet mee en moesten kraambezoek en sociale contacten anders vorm gegeven worden. Dit heeft tot onzekerheid en verhoogde stress geleid bij veel zwangeren. Om holding […]