Agenda

Online Congres: Infant Mental Health. Zorg voor de kleintjes, een investering in de toekomst

Start datum: 3 juni 2021 - Eind datum: 4 juni 2021

Locatie: online

Kennis over hoe jonge kinderen opgroeien en hoe ouders hun ouderlijke vaardigheden ontwikkelen, groeide binnen het IMH-denken en beïnvloedde het werk van psychologen en psychiaters. We weten dat niet alle jonge kinderen en ouders dezelfde groeikansen hebben, we weten welke krachten die groeikansen bevorderen en welke risico’s ontwikkeling bedreigen. We weten veel over hoe die […]

Landelijke conferentie Kansrijke start

Datum: 14 juni 2021

Tijd: 14.00 uur tot 17.00

Locatie: Online

Het doel van deze editie is delen wat er tot nu toe bereikt is en elkaar inspireren hoe we de samenwerking verder kunnen versterken. Daarnaast richten we onze blik ook op de toekomst: hoe kunnen we de Kansrijke Start–aanpak zo goed mogelijk borgen? Net zoals afgelopen edities richt de landelijke conferentie zich op alle (potentiële) […]

Online Kenniscafé – Meertaligheid bij peuters en kleuters

Datum: 15 juni 2021

Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur

Locatie: online

Veel peuters en kleuters in Nederland groeien meertalig op. Ze verblijven langere of kortere tijd in Nederland en beheersen het Nederlands niet of nog onvoldoende. Heeft een meertalig kind veel moeite met taal, dan kan dit komen door een taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het risico dat TOS niet op tijd wordt ontdekt, is groter bij […]

Cursus: Eetproblemen bij jonge kinderen vanuit de Infant Mental Health Visie

Start datum: 15 juni 2021 - Eind datum: 14 juli 2021

Tijd: 9.30 uur tot 16.45 uur

Locatie: Arnhem, Geniet in de Weerd

Cursist is na afloop van de cursus in staat om: Diverse vormen van eetproblemen bij jonge kinderen te herkennen versus de normale 
ontwikkeling; Ouder-kind problematiek onderliggend aan de eetproblemen te herkennen; Op generalistisch niveau te interveniëren bij eetproblemen bij jonge kinderen d.m.v. het 
protocol ‘Op weg naar een eetfeestje’; Gericht door te verwijzen naar specialistische […]

Congres: Perinatale zorg

Datum: 22 juni 2021

Tijd: 9:30 tot 16:00

Locatie: Online

Dit congres is speciaal ontwikkeld voor professionals in de geboortezorg. Als professional in de geboortezorg wilt u niets liever dan levens redden. Het doet pijn als men roept dat sterftecijfers in Nederland te hoog zijn. Waar valt de zorg te verbeteren? Tijdens het congres ‘Perinatale zorg’ zullen verschillende deskundigen op het gebied van geboortezorg u volledig […]

4e Babycongres

Datum: 22 juni 2021

Tijd: 9.50 uur tot 16.30 uur

Locatie: online

Het werken met baby’s vraagt om een specialisme. Op het Babycongres word je op de hoogte gebracht van (nieuwe) inzichten rondom het thema en specialiseer je je in hun ontwikkeling. Aan het eind van de dag ben je op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en het […]

Interactieve training – Het belang van positief communiceren met (zieke) jonge kinderen

Datum: 25 juni 2021

Tijd: 14:00 – 17:00 uur

Locatie: Online live via Zoom

Positief communiceren met jonge kinderen die een (complex) ziektebeeld hebben is van groot belang voor hun ontwikkeling maar vraagt van een professional om een optimale, krachtige basiscommunicatie. Door goed af te stemmen op een (ziek) kind worden trauma’s voorkomen en zal hun ontwikkeling niet stagneren. Contact in Beeld geeft trainingen waarbij aan de hand van […]

Ontwikkelingsgerichte gedragsinterventie voor jonge kinderen met (een vermoeden van) autisme en hun ouders/verzorgers

Start datum: 6 september 2021 - Eind datum: 10 december 2021

Tijd: 9.00-17.00

Locatie: Utrecht

VIPP-AUTI is een kortdurende thuisbegeleiding waarbij je video-feedback geeft aan ouders/verzorgers van een jong kind met (een vermoeden van) autisme. De interventie blijkt een effectieve ondersteuning om, in een vroeg stadium, enkele belangrijke interactie-aspecten tussen ouders en kinderen met autisme te verbeteren. Deze cursus bestaat uit een interactieve workshop en een gesuperviseerd oefentraject. Na afronding […]

Start VIPP-AUTI opleiding

Datum: 13 september 2021

Locatie: Online en Ede

Met VIPP-AUTI geef je video-feedback aan ouders/verzorgers van een jong kind met (een vermoeden van) autisme. Doel is om de kwaliteit van ouder-kind interacties te bevorderen voor optimale ontwikkelingskansen van kinderen met autisme. De VIPP-AUTI opleiding wordt in een nieuwe opzet als blended leertraject aangeboden. Het eerste gedeelte waarbij theorie centraal staat, vindt online plaats […]

Basiscursus Infant Mental Health Regio Oost

Start datum: 13 september 2021 - Eind datum: 10 januari 2022

Locatie: online en in Delden

In deze cursus, met recente empirische kennis, leren professionals werken en denken vanuit de Infant Mental Health, een visie die alle behoeftes meeneemt: het kind, de ouders, de hulpverleners én het netwerk hierom heen. Het didactisch klimaat voor professionals is inspirerend, uitnodigend, uitdagend en veilig tegelijk. Reflectie op eigen handelen, nadenken over innovatie en samenwerking […]