Agenda

Webinar Zonder woorden: een belichaamd perspectief op het werken met infants

Datum: 25 november 2022

Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur

Locatie: online

De relatie tussen infant en zorgdrager heeft sterke lichamelijk-emotionele componenten. Je kan deze relatie dan ook beschouwen als een speelveld waarop de grenzen en de mogelijkheden van wederzijdse lichamelijke beïnvloeding ontdekt worden. In deze webinar – waar theorie en praktijk hand in hand gaan – krijg je zicht op dimensies en betekenissen van lichamelijke beïnvloeding […]

Zindelijkheid

Datum: 29 november 2022

Tijd: 13.20 uur tot 16.30 uur

Locatie: online

Vragen over de zindelijkheidsontwikkeling zijn binnen de JGZ aan de orde van de dag. Bij een normale zindelijkheidsontwikkeling is dit vaak niet zo’n probleem, maar op het moment dat het niet lukt om droog te worden kan het veel stress veroorzaken en vraagt het veel van de expertise van de jeugdverpleegkundige/ jeugdarts. Wil je praktische […]

Webinar: Rouw en verlies: de pijn van het uit verbinding zijn

Datum: 30 november 2022

Tijd: 9.00 uur tot 10.30 uur

Locatie: online

In dit webinar bundelt An Hooghe haar 20 jaar ervaring in het werken met mensen in rouw samen in een aantal uitgangspunten. Daarbij komt ze tot het uitgangspunt dat rouw vaak gaat over de pijn van het uit verbinding zijn. Haar Model van Verbindingen kan een houvast bieden om te kijken naar de hulpvraag van […]

Online Congres Vroegsignalering bij baby’s – korting voor VROEG-abonnees

Start datum: 1 december 2022 - Eind datum: 31 december 2022

Locatie: Online

Online Congres Vroegsignalering bij baby’s – korting voor VROEG-abonnees

Een goede start voor iedere baby en ouder. Daarover gaat de 2022-editie van het congres Vroegsignalering bij baby’s van Vakblad Vroeg en Euregionaal Congresburo. Wat voor mogelijkheden hebben we om een kansrijke start voor zoveel mogelijk baby’s en ouders binnen bereik te brengen? Ben je geabonneerd op het VROEG-magazine, dan ontvang je een flinke korting. […]

Webinar Fijn eten met peuters, het kan!

Datum: 1 december 2022

Tijd: 9.30 uur tot 11.00 uur

Locatie: online

Webinar Fijn eten met peuters, het kan!

Peuters en hun ouders begeleiden naar een aangename eetsituatie, ga er maar aan staan. In dit webinar schetsen Rolinde Demeyer en Maaske Treurniet vanuit hun ervaring als diëtist en logopedist de kneepjes van hun vak op dit gebied en leggen ze uit hoe om te gaan met veelvoorkomende eetproblemen die ouders van peuters ervaren. Het […]

Ik zie iets bij uw kindje

Datum: 2 december 2022

Tijd: 10.30 uur tot 16.00 uur

Locatie: Reehorst te Ede

De hersenen beginnen zich al in de embryonale fase te ontwikkelen en deze ontwikkeling gaat door tot ver na de geboorte. Een afwijkende aanleg van de hersenen of een achterblijvende ontwikkeling wordt vaak tijdens het SEO gezien, maar soms ook pas later in de zwangerschap. Voor ouders wordt de zwangerschap dan een heftige en onzekere […]

Over kinderen en emoties gesproken

Datum: 6 december 2022

Tijd: 13.20 uur tot 16.30 uur

Locatie: online

Als kinderen opgroeien leren we ze hoe ze moeten lopen en zindelijk worden, maar hoe ze met emoties om moeten gaan, wordt vaak vergeten. Er wordt vanuit gegaan dat ze dat wel weten. Terwijl ze juist hierbij veel begeleiding van ouders nodig hebben. Als professional krijg je veel vragen van ouders over het gedrag van […]

Webinar ‘Voeding & bewegen voor de allerjongsten’  

Datum: 7 december 2022

Tijd: 15.00 uur tot 16.30 uur

Locatie: online

Wil jij inspiratie en de juiste kennis opdoen voor het gesprek met ouders over voeding en bewegen bij 0 tot 4-jarigen binnen de jeugdgezondheidszorg? Haak dan aan bij de online sessie van het Voedingscentrum en Kenniscentrum Sport & Bewegen op woensdag 7 december! Van jongs af aan voldoende bewegen en gezond eten is essentieel voor […]

Congres Jong vaderschap

Datum: 8 december 2022

Tijd: 10.00 uur tot 16.30 uur

Locatie: Utrecht

Vaders vallen in de hulpverlening aan jonge gezinnen vaak tussen de wal en het schip. Als het over gehechtheid gaat, hebben we het vaak direct over de moeder-kind relatie. We hebben aandacht voor angst en stemmingsproblemen bij vrouwen die recent moeder geworden zijn en de gevolgen van hun problemen voor het kind. Gaat het over […]

In gesprek over kinderbeschermingsmaatregelen rond de geboorte

Datum: 8 december 2022

Tijd: 16.00 uur tot 17.30 uur

Locatie: Online en live vanuit Pakhuis De Zwijger, Piet Hein kade, Amsterdam

Een (voorlopige) ondertoezichtstelling (OTS) tijdens de zwangerschap of een uithuisplaatsing (MUHP) kort na de geboorte zijn ingrijpende beslissingen. Niet alleen voor vrouwen en hun naasten, ook op betrokken zorgverleners en professionals hebben deze situaties vaak een flinke impact. Een goede samenwerking tussen het medisch domein (verloskundige zorgverleners) en het sociale domein (jeugdbescherming, GGZ) is dan […]