Agenda

Congres – Het belang van het kind

Datum: 2 december 2021

Locatie: Op locatie & online

“Het belang van het kind” is een vaak gebruikte term, maar iedereen lijkt er anders invulling aan te geven. Wat kan er allemaal verstaan worden onder “het belang van het kind”? En wat dan met de belangen van de ouders? Doen die er dan niet meer toe? Wat betekent het belang van het kind eigenlijk juridisch […]

Symposium Gehechtheid

Datum: 3 december 2021

Tijd: 9.30 uur tot 17.00 uur

Locatie: Jaarbeurs Utrecht en online (later)

Een vroege veilige omgeving waarin het kind wordt ‘gezien’ en warmte, stabiliteit, voorspelbaarheid en bevestiging zijn verzekerd, is van het grootste belang. Het zijn essentiële voorwaarden voor het ontwikkelen van een stabiel zelfgevoel, een adequate affectregulatie en het vermogen om later in het leven zinvolle gehechtheidsrelaties aan te gaan. Een verstoring van die ontwikkeling is […]

17 december – Motorische ontwikkeling van peuters; onderzoeken en behandelen

Start datum: 17 december 2021 - Eind datum: 24 januari 2022

Locatie: Papendal

Jonge kinderen leren motorische vaardigheden spelenderwijs aan. Hierbij is er een toelaatbare variatie binnen de normen waarin zij zich motorisch ontwikkelen; het ene kind zal een motorische mijlpaal sneller behalen dan het andere kind. Ouders kunnen hierdoor soms met vragen zitten, waarvoor ze, na overleg met de huisarts of jeugdarts, een kinderfysiotherapeut/ kinderoefentherapeut benaderen voor […]

Interactieve online training: Kijken naar de signalen van moeilijke eters

Datum: 5 januari 2022

Tijd: 09:00 – 12:00

Locatie: Online via Zoom

Positief communiceren met jonge kinderen (0-6 jaar) die niet willen of moeite hebben met eten is een uitdaging, zeker voor ouders. Maar ook voor professionals kan het een uitdaging zijn om ouders van een kieskeurige of angstige eter te begeleiden. Zeker als je zelf nog niet goed zicht hebt op de betekenis van het niet […]

Basiscursus Infant Mental Health regio Zuid

Start datum: 11 januari 2022 - Eind datum: 10 mei 2022

Locatie: online

In deze zevendaagse blended cursus, met recente empirische kennis, leren we professionals werken en denken vanuit de Infant Mental Health, een visie die alle behoeftes meeneemt: het kind, de ouders, de hulpverleners én het netwerk hierom heen. Het didactisch klimaat voor professionals is inspirerend, uitnodigend, uitdagend en veilig tegelijk. Reflectie op eigen handelen, nadenken over […]

Cursus Relationeel trauma en hechting

Start datum: 18 januari 2022 - Eind datum: 1 februari 2022

Tijd: 9.30 uur tot 16.00 uur

Locatie: Utrecht

Een kind heeft gezonde hechtingsrelaties nodig om tot bloei te komen. Als deze relaties een bron van angst of (emotionele) onveiligheid zijn, dan is het belangrijk om alert te zijn of er sprake is van relationeel trauma. Relationele trauma’s hebben grote impact op de ontwikkeling van een kind en kunnen langdurige veranderingen in hersenen en […]

IMH in de kinderopvang & onderwijs

Start datum: 26 januari 2022 - Eind datum: 9 maart 2022

Tijd: 9.30 uur tot 12.00 uur

Locatie: online

Veel ouders maken voor de opvang van hun kinderen gebruik van de kinderopvang of peuterspeelzaal, ook wel voorschoolse voorzieningen genoemd. IMH Nederland ziet de voorschool dan ook als belangrijk onderdeel van de jonge kind keten. Een goede voorschoolse voorziening, kan namelijk veel betekenen voor ouders en kind. Ouders zien leidsters vaak als een vertrouwd aanspreekpunt, […]

Kenmerken van autisme kunnen vaak al in de baby- en peutertijd worden herkend. Echter, het herkennen en op juiste wijze interpreteren van deze signalen kan in de praktijk lastig zijn. Een jong kind is nog immers volop in ontwikkeling. Toch is het ontzettend belangrijk dat deze signalen al op vroege leeftijd worden opgemerkt, door ouders […]

Basiscursus Infant Mental Health Regio Zuid

Start datum: 8 februari 2022 - Eind datum: 15 juni 2022

Locatie: online en op locatie

In deze cursus, met recente empirische kennis, leren professionals werken en denken vanuit de Infant Mental Health, een visie die alle behoeftes meeneemt: het kind, de ouders, de hulpverleners én het netwerk hierom heen. Het didactisch klimaat voor professionals is inspirerend, uitnodigend, uitdagend en veilig tegelijk. Reflectie op eigen handelen, nadenken over innovatie en samenwerking […]

Signalen van autisme bij het jonge kind herkennen

Datum: 18 maart 2022

Tijd: 9.30 uur tot 12.30 uur

Locatie: online

Om kenmerken van autisme te herkennen bij het jonge kind moet een jeugdverpleegkundige of jeugdarts beschikken over specifieke expertise. Het gaat om een mix van kennis en vaardigheden. Ook hoe iemand persoonlijk aankijkt tegen een diagnose autisme heeft invloed op hoe zij communiceert met een ouder over dit onderwerp. Met hulpmiddelen als beeld- en of […]