Agenda

Middagsymposium Autisme

Datum: 26 maart 2019

Tijd: 13.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: Bildung.City , Amsterdam

Kinderen met een autismespectrumstoornis kunnen veelvuldig last hebben aan een groot scala van bijkomende problemen, die voor veel ongemak zorgen. Deze middag worden hier twee van belicht: slaapproblemen en zindelijkheidsproblemen. Voor meer informatie, klik hier

Vierde Vroeglezing – korting voor Vroegabonnees

Datum: 28 maart 2019

Tijd: 15.30 uur tot 20.30 uur

Locatie: Molen De Ster in Utrecht

Prof. dr. Hugo Heymans verzorgt op donderdag 28 maart de vierde editie van de VROEG-lezing. Centraal staan actuele inzichten in de zorg aan kinderen met een lichamelijke aandoening of chronische ziekte. De lezing vindt plaats in een sfeervolle houtzaagmolen in hartje Utrecht, met na afloop een informeel netwerkdiner met spreker en deelnemers. In zijn lezing biedt […]

Studiedag Aandacht voor de allerjongsten

Datum: 29 maart 2019

Tijd: 9.30 uur tot 16.30 uur

Locatie: Verkadefabriek, Den Bosch

Deze studiedag is gericht op de allerjongste kinderen van nul tot twee jaar. Aandacht is een recht van elk kind. Je kunt er niet omheen, het geeft groei in de kleine en grote dingen van alledag. Tijdens deze studiedag staan we samen stil bij de betekenis van het woord ‘aandacht’ en hoe kinderen dit beleven. Aandacht […]

Studiedag WAIMH-Vlaanderen (B)

Datum: 29 maart 2019

Tijd: 9.45 uur tot 16.00 uur

Locatie: Leuven, Provinciehuis Vlaams-Brabant

De WAIMH-Vlaanderen organiseert een studiedag met als titel Ongezien?! Ongehoord?! ‘Andere’ verhalen over jonge kinderen, ouderschap, gezinnen. De voorbije paar decennia is onze kennis over de ontwikkeling van de allerjongsten alsook in de prenatale periode exponentieel gegroeid. Die ontwikkeling speelt zich af op alle vlakken: lichamelijk, in het brein, cognitief, emotioneel, gedragsmatig, sociaal, … De wisselwerkingen […]

Infoavond ‘Vroegstimulering bij jonge kinderen met ASS’

Datum: 1 april 2019

Tijd: 19.30 uurtor 21.15 uur

Locatie: Verlengde Meeuwerderweg 5, Groningen

In het kader van de autismeweek organiseert het Expertise Team Jonge Kind een gratis bijscholingsavond over vroegstimulering bij jonge kinderen met autisme. Tijdens het eerste gedeelte van de infoavond wordt een presentatie gegeven over het belang van vroegstimulering bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Hierbij wordt in de basis uitgelegd welke ontwikkelingsgebieden kwetsbaar zijn […]

Level 1 Theraplay® & MIM training

Start datum: 4 april 2019 - Eind datum: 9 april 2019

Locatie: De Theraplay Academie, Amersfoort

In deze intensieve cursus worden de grondbeginselen van Theraplay uitgelegd en geoefend. Na deze 4 dagen beheers je Theraplay-technieken op een beginnend niveau  en ben je je bewust van de andere, unieke rol die je met Theraplay inneemt ten opzichte van je cliënten. De Level 1 training legt een basis, daarna volgt de praktijkervaring onder supervisie. Na […]

Openingsevent Week van het Jonge Kind

Datum: 5 april 2019

Tijd: 9.30 uur tot 16.30 uur

Locatie: Green Village, Nieuwegein

De Week van het Jonge Kind vindt dit jaar plaats van 8 t/m 12 april. Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind (0-6) door middel van het organiseren van uiteenlopende activiteiten. De week wordt voorafgegaan door het Openingsevent Week van het Jonge Kind op 5 april. Tijdens […]

DCD anno 2019

Datum: 5 april 2019

Locatie: De Werelt, Lunterent

Voor kinderen met developmental coordination disorder (DCD) is het niet vanzelfsprekend een dag mee te maken zonder iets te laten vallen, te knoeien of als laatste gekozen te worden in de gymles. Het aanleren van motorische vaardigheden verloopt bij hen immers niet vanzelfsprekend en soepel. Als DCD vroeg gesignaleerd wordt, diagnostiek tijdig plaats vindt en […]

“Gezonde foetus…100-jarige?” Een goed begin is méér dan het halve werk!

Datum: 5 april 2019

Tijd: 9.30 uur tot 18.30 uur

Locatie: Beatrix Theater, Utrecht

Het Jaarcongres van Vereniging Arts en Leefstijl in samenwerking met Voeding Leeft is de afgelopenacht jaar uitgegroeid tot het grootste landelijke podium voor artsen en zorgprofessionals over voeding en leefstijl. Het congres heeft dit jaar als thema ‘de eerste 1000 dagen’ en biedt naast (inter)nationale topsprekers en interessante workshops, een volledig en gedegen overzicht van de laatste […]

Zorgen voor een aangepast communicatief klimaat binnen gezinnen met dove en/of slechthorende kinderen (B)

Datum: 9 april 2019

Tijd: 9.30 uur tot 16.30 uur

Locatie: UC Leuven Limburg (Campus Hertogstraat Heverlee) Hertogstraat 178 3001 Heverlee

Vanaf het moment dat ouders vernemen dat hun kind doof of slechthorend is, verandert vaak ook hun opvoedingsstijl van intuïtief naar intentioneel en worden aan hen bijzondere eisen gesteld om hun kind alle mogelijke ontwikkelingskansen te geven. Deze verandering kan een positief, maar ook een negatief effect hebben op de communicatieve interactiestijl met hun kind. […]