Agenda

Jonge zwangerschap anno 2019

Datum: 17 januari 2019

Tijd: 9.30 uur - 16.30 uur

Locatie: Utrecht, Galgenwaard

De kans op bevruchting van een eicel na ovulatie bij aanwezigheid van zaadcellen is vrijwel 100%. De kans dat de bevruchte eicel zich op de juiste plaats innestelt en zich ontwikkelt tot een doorgaande zwangerschap is echter maar 20%. Het is inmiddels bekend dat maternale en paternale factoren mede bepalend zijn voor de verdere celdeling […]

Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding

Start datum: 24 januari 2019 - Eind datum: 14 februari 2019

Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur

Locatie: Logavak Amsterdam

De tweedaagse introductiecursus Video-hometraining/Video-interactiebegeleiding biedt een gedegen eerste kennismaking met de methodes. Dit is interessant voor professionals die een opleiding overwegen of meer van deze methodieken willen weten. De methodieken bieden krachtige begeleidingsinstrumenten om de kwaliteit van het contact te verbeteren tussen opvoeders en kinderen, tussen hulpverleners en cliënten en tussen professionele begeleiders onderling. Goed […]

Cursus: Postpartum depressie: oorzaken, gevolgen en adequate ondersteuning

Datum: 25 januari 2019

Tijd: 9.00 uur tot 16.0 uur

Locatie: LogaVak - Utrecht

Postpartum depressie is de meest voorkomende complicatie rondom zwangerschap en bevalling. Tien procent van de pas-bevallen vrouwen ontwikkelt ernstige angst- of somberheidsklachten. Dat zijn in Nederland jaarlijks 20.000 vrouwen. Evenzoveel kinderen hebben in de eerste belangrijke maanden (soms zelfs jaren) van hun leven te maken met een depressieve moeder. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor […]

Infant Mental Health – Introductie

Datum: 26 januari 2019

Tijd: 10.00 uur - 17.00 uur

Locatie: RINO Amsterdam, Leidseplein 5, Amsterdam

De aard van vroege interacties tussen baby en ouders blijkt in hoge mate de manier te beïnvloeden waarop genetische en constitutionele factoren in het gedrag en de ontwikkeling tot uiting komen. Oude nature-nurture discussies hebben plaatsgemaakt voor dynamische en transactionele visies op de ontwikkeling van kinderen. Daarbij is grote nadruk komen te liggen op de […]

Zorg rond de pasgeborene

Datum: 28 januari 2019

Tijd: 9.30 uur - 16.30 uur

Locatie: De Reehorst, Ede

In het ochtendprogramma staat Family Centered Care (FCC) en Family Integrated Care (FIC) in de geboortezorg centraal. Samenwerken met ouders bijvoorbeeld, hoe pakt dat uit in de praktijk? Wat gaat goed en wat kan beter? ‘s Middags gaat het over de samenwerking tussen professionals, zowel thuis als in de ziekenhuizen. Weten we van elkaar wat […]

Studieavond Systemisch werken in het IMH-veld

Datum: 29 januari 2019

Tijd: 18.45 uur tot 21.00 uur

Locatie: Utrecht

De werkgroep het Jonge Kind (NIP) organiseert samen met de DAIMH een studieavond over systemisch werken in het IMH veld. Genuanceerd en onderbouwd observeren en behandelen van interacties en relaties, hoe werkt dat? Aan bod komen zaken als prikkelverwerking en regulatie, observatie ouder-kind interactie en gezonde vroege ontwikkeling (1001 kritieke dagen). We zullen reflecteren op de specifieke […]

Driedaagse cursus: Passend onderwijs voor slimme kleuters

Datum: 30 januari 2019

Tijd: 09:30 - 16:30

Locatie: Aristo Utrecht

Deze driedaagse cursus is bedoeld voor leraren in het Primair Onderwijs die met hun team passend onderwijs aan slimme kleuters in een inclusieve school willen gaan bieden. In deze cursus wordt de theorie over begaafdheid gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. In elke bijeenkomst wordt rondom één thema gewerkt. Per thema staat telkens één kerncompetentie centraal. […]

Refereerbijeenkomst Infant Mental Health

Datum: 31 januari 2019

Tijd: 17.00 uur tot 21.00 uur

Locatie: Zwolle

Ieder mens ontwikkelt zich binnen een affectieve relatie, die relatie begint al in de baarmoeder. Jonge kinderen zijn volledig afhankelijk van hun ouders (verzorgers) en de systemen waarin zij opgroeien en leven. De aard van vroege interacties tussen het zeer jonge kind en de ouder, zo blijkt uit tal van onderzoeken, bepaalt in hoge mate […]

Symposium Het Jonge Kind

Datum: 6 februari 2019

Tijd: 10.00 uur tot 16.30 uur

Locatie: Driestar educatief, Gouda

De wereld van het jonge kind is fascinerend. Er wordt zo veel ontdekt en geleerd! Op dit symposium dat wordt georganiseerd door Driestar Onderwijsadvies is er aandacht voor de wondere wereld van het jonge kind en gaat het over muziek, 21st century skills, buitenspelen, taal, spel en nog veel meer. Dit symposium is bedoeld voor […]

Verloskundige zorgvragen buiten de richtlijn

Datum: 7 februari 2019

Tijd: 9.30 uur tot 16.30 uur

Locatie: De Reehorst, Ede

Bevallen is een bijzondere gebeurtenis voor iedere vrouw en haar partner. Als zorgverlener probeert u de (aanstaande) ouders zo goed mogelijk bij te staan. Maar wat als de zwangere vrouw en haar partner een andere zorgwens hebben dan u adviseert? En wat als deze wensen ingaan tegen de richtlijnen en protocollen? Tijdens dit symposium wordt […]