Agenda

Elk kind is anders. En ook elk kinderbrein is anders. Sommige breinen zijn wat sneller, andere wat langzamer. Sommige kinderen raken snel overprikkeld, anderen hebben juist veel prikkels nodig. Sommige kinderen zijn snel boos, anderen kunnen hun gedrag heel goed reguleren. Sommige kinderen hebben moeite met taal, anderen met rekenen. Sommige kinderen zijn hoogbegaafd, andere […]

Openingsevent Week van het Jonge Kind 2020

Datum: 3 juli 2020

Tijd: 9.00 uur tot 16.30 uur

Locatie: Jaarbeurs te Utrecht

De week van het jonge kind wordt voorafgegaan door het Openingsevent Week van het Jonge Kind op woensdag 8 april. Tijdens dit openingsevent spreken Steven Pont en Wilma van Esch. Maar daarnaast kun je meedoen aan een heel aantal workshops over allerlei onderwerpen. Voor meer informatie over deze dag, klik hier

Workshop Een baby erbij en samen gelukkig blijven

Datum: 7 juli 2020

Tijd: 10.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: Online

Deze workshop is uitermate geschikt voor GZ-psychologen, psychotherapeuten en andere hulpverleners die met jonge vaders/ moeders te maken krijgen of met baby’s/ jonge kinderen werken. Na afloop van deze workshop hebben de deelnemers een beeld van de specifieke kenmerken van deze levensfaseovergang en weten zij tot welke relationele problemen dit kan leiden en op welke […]

Cursus Psychische stoornissen bij zwangere en pas bevallen vrouwen voor GZ-psychologen

Start datum: 4 september 2020 - Eind datum: 18 september 2020

Tijd: 9.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: Amsterdam

De tijd dat iemand zwanger is en bevalt, is een bijzondere periode, die samen kan gaan met gevoelens van geluk en blijdschap. Maar het is ook een periode waarin psychische klachten kunnen optreden. Als er complicaties zijn rond de geboorte, is de kans op klachten extra groot. Twee op de tien vrouwen heeft of ontwikkelt […]

Babycongres

Datum: 8 september 2020

Tijd: 10.00 uur tot 16.10 uur

Locatie: Spant!, Bussum

Baby’s zijn de meest kwetsbare mensen van de samenleving. Het is dus zeer belangrijk om goed te zorgen voor deze doelgroep. Gelukkig is er steeds meer kennis over de ontwikkelingen van baby’s, de invloed van de omgeving op de ontwikkeling van de baby krijgt meer aandacht en de interactie tussen moeder en kind is van […]

Online congres Eetproblemen bij jonge kinderen – korting voor Vroegabonnees

Start datum: 9 september 2020 - Eind datum: 9 oktober 2020

Moeizaam of niet kunnen of willen eten heeft grote invloed op het hele gezin. Het kan ouders een machteloos gevoel geven en zelfs tot wanhoop drijven. Met als gevolg dat ze te rade gaan bij hulpverleners. Wat is dan voor welke situatie een verstandige aanpak? Die vraag vormt de rode draad van het webinar ‘Eetproblemen […]

Workshop Speel, leer en communiceer

Datum: 14 september 2020

Tijd: 10.00 uur tot 15.30 uur

Locatie: Haarlem

Spelen is dé manier om de ontwikkeling van een kind met autisme te stimuleren. De motivatie van een kind is het uitgangspunt en biedt talloze leermogelijkheden. In de workshop Speel, leer en communiceer, gebaseerd op het gelijknamige boek van Ariane Flesseman, leer je een aanpak waarmee je een kind met autisme spelenderwijs kan leren communiceren. […]

Congres Psychiatrie & Zwangerschap

Datum: 16 september 2020

Tijd: 9.30 uur to 16.00 uur

Locatie: Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

Twee op de tien zwangere vrouwen hebben een psychische kwetsbaarheid, zoals een angststoornis, depressie, PTSS, psychose, bipolaire stoornis of verslaving. Begeleiding en behandeling van deze kwetsbare vrouwen is ingewikkeld en vraagt om een specifieke werkwijze, waarbij ook de ontwikkeling van het kind een belangrijk aandachtspunt is. Wat is het onderscheid tussen reguliere zwangerschapskwaaltjes en symptomen van […]

Online congres Multiprobleemgezinnen – 4e editie

Start datum: 22 september 2020 - Eind datum: 22 oktober 2020

Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn al heel lastige problemen als ze op zichzelf staan. Maar in sommige gezinnen komen meerdere van zulke heftige problematieken bij elkaar. Vaak speelt er binnen het gezin ook LVB- en / of psychiatrische problematiek. En ga er dan maar eens aan staan als hulpverlener. Het begint er […]

Online congres Ouder-Kindinteracties

Start datum: 23 september 2020 - Eind datum: 23 oktober 2020

De interactie tussen ouder en kind is voor zowel het welzijn van de ouder, als voor de ontwikkeling van het kind ongelooflijk belangrijk. Onder meer de gehechtheid tussen kind en ouder valt of staat met een gezonde interactie. In de hulpverlening en begeleiding komen we echter vaak situaties tegen waarin de ouder-kind interactie verstoord is. […]