Agenda

Leer het motorisch zelfbeeld bij kinderen in kaart brengen

Datum: 23 januari 2020

Locatie: Conferentiecentrum Kaap Doorn

Kinderen zijn steeds minder fysiek actief, waarbij kinderen met DCD zelfs minder fysiek actief zijn dan normaal ontwikkelende kinderen. Het zelfbeeld over de sportieve vaardigheden (sportief zelfbeeld) is van invloed op participatie in fysieke activiteit, en kinderen met DCD hebben een lager sportief zelfbeeld dan normaal ontwikkelende kinderen. Om kinderen te stimuleren in hun fysieke […]

Workshop Speel, leer en communiceer

Datum: 24 januari 2020

Tijd: 10.00 uur tot 15.30 uur

Locatie: Haarlem

Spelen is dé manier om de ontwikkeling van een kind met autisme te stimuleren. De motivatie van een kind is het uitgangspunt en biedt talloze leermogelijkheden. In de workshop Speel, leer en communiceer, gebaseerd op het gelijknamige boek van Ariane Flesseman, leer je een aanpak waarmee je een kind met autisme spelenderwijs kan leren communiceren. […]

Level 1 Theraplay® & MIM training (5-daagse basistraining)

Start datum: 24 januari 2020 - Eind datum: 11 mei 2020

Locatie: Amersfoort

In deze intensieve cursus worden de grondbeginselen van Theraplay uitgelegd en geoefend. Na de eerste 4 dagen beheers je Theraplay-technieken op een beginnend niveau en ben je je bewust van de rol die je met Theraplay inneemt ten opzichte van je cliënten. Dat is een bewustwordingsproces en vergt oefening. De Level 1 training legt een basis, daarna […]

Zorg rond de pasgeborene

Datum: 27 januari 2020

Tijd: 9.30 uur tot 16.3 uur

Locatie: ReeHorst, Ede

Thema van dit jaar is: Een goed gesprek Goede communicatie is essentieel en dat geldt zeker in geval van nieuwe ontwikkelingen. Zo heeft de omschakeling naar één op één-verpleging grote gevolgen voor het onderlinge contact: niet alleen tussen de zorgverlener en de patiënt, maar ook tussen zorgprofessionals onderling. Goede gesprekken zijn misschien wel het meest […]

Refereerbijeenkomst jonge kind met visuele beperking

Datum: 27 januari 2020

Tijd: 18.15 uur tot 21.45 uur

Locatie: Eindhoven

Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, organiseert  een refereerbijeenkomst over de mogelijkheden van visuele revalidatie. Deze bijeenkomst is gericht op kinderartsen, oogartsen, optometristen, orthoptisten, revalidatieartsen, neurologen, (neuro)psychologen, orthopedagogen, fysiotherapeuten, ergo-therapeuten, logopedisten en medewerkers voor centra van jeugd en gezin. Welk traject doorlopen ouders met een slechtziend kind wanneer ze starten met visuele revalidatie? […]

Congres Autisme en het jonge kind

Datum: 28 januari 2020

Tijd: 9.30 uur tot 16.15 uur

Locatie: Hotel Theater Figi, Het Rond 2, 3701HS Zeist

Kinderen met autisme hebben vaak moeite met het verwerken van prikkels. Daarnaast is er bij kinderen met autisme vaak sprake van bijkomende problematiek (comorbiditeit), zoals problemen met slapen of niet willen eten. Bij autisme is het echter lastig om comorbiditeit vast te stellen; ligt het aan het autisme of is er meer aan de hand? […]

Aangepaste ondersteuning voor kleuters

Datum: 31 januari 2020

Tijd: 9.30 uur tot 16.00 uur

Locatie: Tiel

Tijdens de kleutertijd worden de fundamenten gelegd voor heel wat ontwikkelingsdomeinen. Deze cursus vertaalt de inzichten in het autistisch denken en de praktische benadering heel specifiek naar kleuters met autisme. Je leert welke invloed autisme heeft tijdens deze leeftijd en hoe je op een aangepaste manier kan ondersteunen in communicatie, sociale vaardigheden en vrije tijd. […]

Door in een pril stadium te interveniëren kunnen grotere problemen op latere leeftijd worden verminderd of voorkomen. Tijdens het Congres Vroegsignalering en Vroeghulp passeren verschillende aspecten van het op jonge leeftijd onderkennen en aanpakken van problemen de revue. De zesde editie van het jaarlijkse Congres Vroegsignalering en Vroeghulp vindt plaats op 5 februari 2020 in […]

Floortime

Start datum: 5 maart 2020 - Eind datum: 3 april 2020

Locatie: Amsterdam

Floortime is een ontwikkelingsgericht model dat u leert om op een andere manier te kijken naar en werken met jonge kinderen die autisme of een gedrags- en/of ontwikkelingsachterstand hebben. In deze cursus leert u dat de activiteiten zelf geen doel op zich zijn, maar een middel tot interactie. Door te herkennen wat het emotionele ontwikkelingsniveau […]

Vroeglezing: Cultuursensitief kijken en werken

Datum: 5 maart 2020

Tijd: 15.15 uur tot 20.30 uur

Locatie: Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, Arnhem

Korting | Lezing

Vroeglezing: Cultuursensitief kijken en werken

Tijdens de zesde Vroeglezing neemt Marilene de Zeeuw ons mee over opvoeden en opgroeien in andere culturen. Na haar lezing volgt een informeel netwerkdiner. Gedurende haar vakanties in het buitenland kon Marilene haar vak niet loslaten, bleef ze kijken en focuste ze op de wijze waarop in andere culturen de ouder-kindzorg wordt vormgegeven. Een fascinatie […]