Agenda

Landelijk Symposium Integrale Vroeghulp

Datum: 15 mei 2019

Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur

Locatie: NCJ, Churchilllaan, Utrecht

Het landelijk symposium Integrale Vroeghulp is dé plek voor inspiratie en uitwisseling. Naast coördinatoren zijn ook collega’s en/of ketenpartners van harte welkom. Thema: Aansluiten bij ouders Datum: 15 mei 2019, 10.00 – 15.00 uur Locatie: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)   Aanmelden Reserveer jouw plek alvast door je aan te melden bij Lieke van der Meulen, […]

Jaarcongres Van Brede School naar Kindcentrum

Datum: 15 mei 2019

Tijd: 9.00 uur tot 16.00 uur

Locatie: Jaarbeurs, Utrecht

Tijdens deze 14e editie staat het thema “Het gelukkige kindcentrum” centraal: Wat is de zin en onzin van onderwijsvernieuwingen, en wat voor invloed heeft dit op de samenwerking tussen bijvoorbeeld peuterspeelzalen, kinderopvang en onderwijs? Hoe zorgt samenwerken voor meer werkplezier van uw medewerkers, leerplezier van de leerling en op welke wijze is dit in te […]

Trainersopleiding Mindful met je baby

Start datum: 17 mei 2019 - Eind datum: 14 juni 2019

Locatie: Centrum voor Mindfulness, Amsterdam

De Mindful met je baby opleiding is een korte driedaagse opleiding, die voortborduurt op kennis en ervaring die al aanwezig is. Het is daarom belangrijk dat de deelnemers aan de opleiding voor zichzelf verhelderen wat zij, gezien hun professionele achtergrond, wel en niet kunnen bieden. Mindful met je baby kan aan verschillende doelgroepen aangeboden worden, […]

Vroeg begonnen, veel gewonnen

Datum: 17 mei 2019

Tijd: 9.15 uur tot 17.15 uur

Locatie: Galgenwaard, Utrecht

De afgelopen twaalf jaar probeerden Balkenende-4 en Rutte-2 de aandacht van de jeugdzorg te verleggen naar de allerkleinsten. Dat lukte niet. Nu doet VWS-minister Hugo de Jonge een poging. Slaagt hij er wel in kinderen in de eerste 1.000 dagen een kansrijke start te bieden? Welke belangrijke interventies, goede voorbeelden en ontwikkelingen zijn er op […]

Leren praten met plezier – Werken met de Hanen-methodiek

Datum: 20 mei 2019

Tijd: 10.00 uur tot 16.30 uur

Locatie: Centraal in Nederland

In een peutergroep op een kindcentrum zit gemiddeld één kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool heeft een taalontwikkelingsstoornis. Dat zijn twee kinderen per schoolklas. TOS is relatief onbekend maar heeft grote impact op het leven van een kind. Hoe eerder de behandeling start hoe groter de kans op […]

AIT Studiedag – Multidisciplinair kijken!

Datum: 20 mei 2019

Tijd: 9.30 uur to 17.00 uur

Locatie: de Reehorst, Ede

Het thema van deze dag is ‘Multidisciplinair kijken! Mooi dat er verschillen zijn’. Video-hometraining (VHT) en video-interactiebegeleiding (VIB) zijn bij uitstek methodieken om multidisciplinair te kijken én samen te werken… Er wordt immers met basiscommunicatie en beelden gewerkt. Deze werkwijze biedt de gelegenheid om sectorgebonden expertise in te brengen en te koppelen aan elkaar. De […]

BeReSpel: het stimuleren van emotionele ontwikkeling, zelfbewustwording en hechting

Datum: 21 mei 2019

Tijd: 10.00 uur - 17.00 uur

Locatie: Utrecht

BeReSpel is een afkorting voor BewegingsRelatieSpel. Dit is een lichaamsgerichte vorm van spel en speltherapie voor kinderen met een ontwikkelingsbeperking. Bij het BeReSpel worden bewegen en het lichaamsbewustzijn als middel gebruikt om de emotionele ontwikkeling te bevorderen. Ook wordt het kind ondersteund om zijn eigen “Ik” te ontwikkelen en om hechte, veilige en positieve relaties […]

Congres Passende Kinderopvang – 50 euro korting Vroeg-abonnees

Datum: 23 mei 2019

Tijd: 9.30 uur tot 16.30 uur

Locatie: Utrecht

Kinderopvang heeft een zorgplicht voor álle kinderen, ook voor baby’s, peuters en kleuters met beperkingen of stoornissen. Wat betekent dit in praktijk van alledag voor de direct betrokkenen? En hoe maak je de kinderopvang zo passend mogelijk? Vanuit verschillende invalshoeken speelt de derde editie van het Congres Passende Kinderopvang hierop in. Het congres bestaat uit een gevarieerd programma […]

Congres Jeugdgezondheidszorg

Datum: 23 mei 2019

Tijd: 10.00 uur tot 16.30 uur

Locatie: Eindhoven

Het congres over jeugdgezondheidszorg (0-19) staat in het teken van risico- en beschermende factoren. Als arts, verpleegkundige, pedagoog of assistente in de jeugdgezondheidszorg is het je opdracht om de fysieke, sociale, psychische en cognitieve ontwikkeling van de jeugd te bevorderen. Hoewel het met de meeste kinderen goed gaat, zijn er ook veel kinderen die verhoogde risico’s lopen in […]

Behandeling bij trauma en hechting met videofeedback

Start datum: 23 mei 2019 - Eind datum: 4 juli 2019

Tijd: 10.00 uur tot 16.30 uur

Locatie: Dordrecht

De Basic Trustmethode is een kortdurende interventie voor kinderen van 2 t/m 12 jaar met (ernstige) gedrags- en/of emotionele problematiek en hun opvoeders in gezinnen of in (semi) residentiële voorzieningen, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie, ofwel een tekort aan basisvertrouwen. In de methode wordt gewerkt aan de hand van video-opnamen van […]