Agenda

Online Congres Eetproblemen bij jonge kinderen

Start datum: 1 januari 2023 - Eind datum: 31 januari 2023

Locatie: Online

Online Congres Eetproblemen bij jonge kinderen

Niet kunnen of willen eten behoort tot de meest voorkomende problemen waarvoor ouders van baby’s, peuters en kleuters behandeling zoeken. Tijdens ons jaarlijks congres over dit thema laten deskundigen vanuit verschillende invalshoeken hun licht over het onderwerp schijnen. De videoregistraties van alle presentaties zijn vanaf 1 januari een maand lang te volgen. De prijs voor […]

VIPP-AUTI: video-feedback autisme jonge kind

Start datum: 25 januari 2023 - Eind datum: 10 mei 2023

Locatie: op locatie

Met VIPP-AUTI geef je video-feedback aan ouders/verzorgers van een jong kind met (een vermoeden van) autisme. Doel is om de kwaliteit van ouder-kind interacties te bevorderen voor optimale ontwikkelingskansen van kinderen met autisme. Volgens een geprotocolleerde handleiding film en bespreek je de ouder-kind interactie tijdens dagelijkse en spelsituaties bij het kind thuis. Samen met ouders […]

Webinar ‘Ouderschap en werk tijdens de eerste 1000 dagen’

Datum: 26 januari 2023

Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur

Locatie: online

Webinar ‘Ouderschap en werk tijdens de eerste 1000 dagen’

Het combineren van ouderschap en werk tijdens de eerste 1000 dagen. Over dit actuele thema verzorgen Joyce Knappe en Roseriet Beijers dit webinar. Juist voor de prille ouder-kindrelatie kan vroegsignalering van stress en overbelasting in deze kritische periode veel ellende voorkomen. Op dit punt is een belangrijke rol weggelegd voor professionals die werken met zwangeren […]

Zorg rond de pasgeborene

Datum: 30 januari 2023

Tijd: 9.30 uur tot 16.10 uur

Locatie: De Reehorst te Ede

Dit jaar is het thema ‘Grenzen verleggen’. Gedurende het ochtendprogramma wordt een beeld geschetst van 2010 tot nu van de resultaten van behandeling van extreme prematuren vanaf 24 weken zwangerschap, de zogenoemde EPI-DAF studie (Extreme Preterm Infants Dutch Analysis on Follow up). Wat zijn de overlevingskansen en tegen welke beperkingen lopen de kinderen mogelijk aan? […]

Webinar: Angsten in de nacht

Datum: 31 januari 2023

Tijd: 15.00 uur tot 16.30 uur

Locatie: online

Bijna alle kinderen maken wel een periode door dat ze bang zijn in de nacht. Maar als dit erger wordt, een kind niet meer naar bed durft, iedere nacht wakker wordt met nachtmerries of ontroostbaar is, kan het fijn zijn te weten wat er aan de hand is en wat je er aan kunt doen. […]

Zwangeren in kwetsbare omstandigheden; van stress naar samenwerking

Datum: 1 februari 2023

Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur

Locatie: online

Met sommige cliënten kan de samenwerking moeizaam verlopen. Alle zorg- en hulpverleners kunnen tijdens de eerste 1000 dagen hiermee te maken krijgen. Juist als complexe omstandigheden besproken worden, kan de stress oplopen en de samenwerking onder druk komen te staan. Vaak wordt een contact beïnvloed door een onderliggende stress-reactie. Herkennen van deze stress-reactie en de […]

Aangepaste ondersteuning voor kleuters met autisme (B)

Datum: 3 februari 2023

Tijd: 9.00 uur tot 16.00 uur

Tijdens de kleutertijd worden de fundamenten gelegd voor heel wat ontwikkelingsdomeinen. Deze workshop vertaalt de inzichten in het autistisch denken en de praktische benadering heel specifiek naar kleuters met autisme. Je leert welke invloed autisme heeft tijdens deze leeftijd en hoe je op een aangepaste manier kan ondersteunen in communicatie, sociale vaardigheden, vrije tijd en […]

Train-de-trainer Uk & Puk

Start datum: 6 februari 2023 - Eind datum: 3 juli 2023

Locatie: Rotterdam en online

Tijdens de tiendaagse Train de trainer Uk & Puk leer je de belangrijkste vaardigheden die een Uk & Puk trainer nodig heeft om het VE- programma in de kinderopvang te implementeren en te borgen. Inhoud Het programma Uk & Puk Puk en opbrengstgericht werken, Puk in Peuterstappen Breinsleutels, hoe leren jonge kinderen Hoe implementeren, borgen […]

Effectiviteit verhogen van opvoedingsondersteuning en consult (B)

Start datum: 7 februari 2023 - Eind datum: 14 februari 2023

Tijd: 9.00 uur tot 16.00 uur

Locatie: Antwerpen

Met de beste bedoelingen vuren deskundigen opvoedingsadviezen af op ouders, opvoeders en begeleiders. Mooie woorden, bruikbare kaders en goede voornemens om aan de slag te gaan. Maar dan blijkt er toch onvoldoende tijd of rust te zijn om de zo goed doorsproken interventies ook daadwerkelijk uit te voeren. Heel begrijpelijk en tegelijk demotiverend. Tijdens deze […]

‘Afstemmen op ontwikkelingsmijlpalen helpt jonge kind vooruit’

Datum: 9 februari 2023

Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur

Locatie: online

‘Afstemmen op ontwikkelingsmijlpalen helpt jonge kind vooruit’

Via speelse interactie de ontwikkeling van jonge kinderen stapsgewijs stimuleren. Dát is de insteek van FloorPlay. Het nauwlettend volgen van de mijlpalen van jonge kinderen vormt de basis van de methode. Deze zijn gebaseerd op het D.I.R.-model: Developmental, Individual-Difference en Relationship-Bases. Tijdens dit webinar vertelt Judith Hoevenaars over de meerwaarde van deze mijlpalen in het […]