Agenda

Sociale inclusie van jonge kinderen

Datum: 18 september 2019

Tijd: 9.30 uur tot 13.15 uur

Locatie: Boothstraat 7, Utrecht

Ieder kind heeft het recht om zich te ontwikkelen tot actieve deelnemer aan onze samenleving. Daarom hoort ieder kind de kans te krijgen zich te ontwikkelen om zo een zinvol leven te kunnen leiden en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dat is niet voor ieder kind een vanzelfsprekendheid. Professionals in kinderopvang en onderwijs kunnen bijdragen […]

Congres: Grootstedelijke Perinatale Gezondheid anno 2019

Datum: 19 september 2019

Tijd: 9.30 uur tot 16.45 uur

Locatie: De Doelen, Rotterdam

In september 2018 presenteerde Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport het landelijke actieprogramma ‘Kansrijke Start’. In de praktijk blijkt dat nog steeds 14 procent van de Nederlandse kinderen een valse start kent door bijvoorbeeld vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht”. Het tweejaarlijkse congres ’Grootstedelijke perinatale gezondheid’ geeft inzicht in bestaande praktijken en […]

Ondergewicht bij kinderen – een probleem of niet?

Datum: 19 september 2019

Tijd: 9.30 uur tot 16.30 uur

Locatie: De Reehorst, Ede

De groeicurves bij kinderen, ze zijn onmisbaar in de zorg voor het opgroeiende kind. Geen zorgen zolang het kind niet buiten de lijntjes komt. Maar als het structureel onder het gemiddelde blijft, heb je als JGZ-professional of kinderarts vooral veel vragen. Wat is hier aan de hand? Hoe acuut is het probleem? Is hier sprake […]

Studiedag Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag

Datum: 19 september 2019

Tijd: 9.30 uur tot 16.30 uur

Locatie: Utrecht

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag laten via hun gedrag zien dat ze niet overweg kunnen met de manier waarop ze benaderd worden. Volgens Gerrit Vignero kan er in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking nooit genoeg rekening worden gehouden met elementen uit de ontwikkelingspsychologie. Hierin kunnen ook […]

Workshop EMDR bij Preverbaal Trauma

Datum: 20 september 2019

Tijd: 9.30 uur tot 17.00 uur

Locatie: Amershof, Amersfoort

EMDR blijkt een goede methode om de preverbale traumatische herinneringsbestanden te bewerken. Vaak zie je een tijdelijke recessie en vervolgens een razendsnel herstel van de emotionele , sociale en bijvoorbeeld ook de spel-ontwikkeling. De behandeling beïnvloedt meteen het vermogen tot hechten en het herstel daarvan. Het aangepaste EMDR protocol -met de Lovett storytelling methodiek als […]

Conferentie Uitgerekend nu?

Datum: 23 september 2019

Tijd: 9.45 uur tot 16.30 uur

Locatie: Beatrix Theater, Utrecht

De conferentie staat in het teken van onbedoelde zwangerschappen en de rol van uitvoerend professionals daarin, van preventie tot nazorg. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS gaat met aanwezigen in gesprek over het Zevenpuntenplan Onbedoelde tienerzwangerschappen. Er is keuze uit meer dan veertig werksessies over onder andere de problematiek, het herkennen van de risico’s, het gesprek aangaan […]

Masterclass Dans, muziek en spel in de kinderopvang

Datum: 26 september 2019

Tijd: 9.30 uur tot 16.00 uur

Locatie: Antropia Cultuur- en Congrescentrum, Driebergen-Zeist

Jonge kinderen leren sneller en onthouden beter als ze in beweging zijn. Bewegen prikkelt de hersenen en zo ontwikkelen kinderen volop belangrijke vaardigheden. Maar hoe creëer je makkelijk en snel passende beweegsituaties? Hoe koppel je bewegen aan de thema’s in de groep? En wat heeft bewegen met VVE te maken? Tijdens deze masterclass krijg je onder […]

Symposium ‘Sensitieve zorg voor alle gezinnen tijdens de eerste 1000 dagen. Hoe doen we het?’

Datum: 27 september 2019

Tijd: 10.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: Pharos, Arthur van Schendelstraat 600, 2e etage 3511 MJ Utrecht

Er is momenteel veel aandacht voor de eerste 1000 dagen in het leven: de zwangerschap, geboorte, baby- en peutertijd. Er is genoeg kennis en voldoende ervaring met wat gezinnen in kwetsbare omstandigheden nodig hebben. Waarom lukt het ons nog niet voldoende om kwetsbare groepen te bereiken met passende zorg. NCJ, TNO en Pharos organiseren samen […]

Introductieworkshop educatieve programma ‘Reis door het Lichaam’ 

Datum: 29 september 2019

Tijd: 13:00 - 15:00 uur

Workshop

Een kennismaking met de methode die het jonge kind spelenderwijs leert luisteren naar hun lichaam middels lichaamsgericht onderwijs, mindfulness, beweging en tekenen. Kom om zondag 29 september 2019 kennismaken met het educatieve programma ‘Reis door het Lichaam’. In deze 2-uur durende workshop zal je meegenomen worden op reis en voor jezelf de meerwaarde, de kracht […]

Eet- en drinkproblemen bij kinderen met een beperking

Start datum: 30 september 2019 - Eind datum: 13 november 2019

Tijd: 9.30 uur tot 17.00 uur

Locatie: Regio Amsterdam

Kinderen met een beperking kunnen al op zeer jonge leeftijd problemen hebben met de ontwikkeling van het eten en drinken. In deze cursus worden de meest voorkomende oorzaken van eet- en drinkproblemen behandeld. Specifieke onderwerpen die aan bod komen zijn sondevoeding en reflux. Het bijzondere aan deze cursus is dat u op de vierde cursusdag […]