Agenda

Verschillen tussen jongens en meisjes

Datum: 20 november 2018

Tijd: 9.45 uur - 16.15 uur

Locatie: Van der Valkhotel, Veenendaal

Tijdens het congres gaan deskundige sprekers dieper in op de verschillen tussen jongens en meisjes. Daarbij gaat het er niet zozeer om of jongens dan wel meisjes meer of minder last hebben van specifieke stoornissen en problemen, maar meer of er bij meisjes sprake is van ander gedrag, andere uitingsvormen, andere symptomen. En zo ja, […]

Eerder dan verwacht – Landelijke studiedag over signalering en behandeling van vroeggeboorten

Datum: 20 november 2018

Tijd: 9.30 - 16.00 uur

Locatie: Congrescentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, 3511 LA Utrecht

Gemiddeld 1 op de 12 baby’s wordt te vroeg geboren. Eén op de twintig zelfs extreem vroeg. Vroeggeboorte is dus een veelvoorkomende complicerende factor in de geboortezorg, die vele professionals aangaat. Het is dan ook belangrijk dat professionals de signalen herkennen van (dreigende) vroeggeboorte en weten hoe te handelen ten opzichte van ouder en kind. Onder leiding van […]

Symposium ‘Meertalige kinderen en hun gezinnen’ (B)

Datum: 20 november 2018

Tijd: 9.15 uur - 16.45 uur

Locatie: 3Square - Zwijnaarde, Rijvisscherstraat 124, 9052 Zwijnaarde (B)

Meertalige kinderen en gezinnen zijn geen nieuw gegeven in onze maatschappij. Al bij de eerste migratiegolven werd er gezocht naar de juiste taalondersteuning. Door de jaren heen zijn visies en inzichten sterk geëvolueerd. Ook de complexiteit van de meertalige context nam toe. Dit symposium staat stil bij actuele inzichten en onderzoeksresultaten die van belang zijn voor de praktijk. […]

Seminar Hechting als Bron

Start datum: 21 november 2018 - Eind datum: 22 november 2018

Locatie: Centrum voor Afscheid en Rouw, Heeze (bij Eindhoven)

Hechting in de symbiotische ontwikkelingsfase van een baby is een belangrijk perspectief om in begeleiding naar stagnering in beleving van identiteit te kijken. Inzicht in iemands hechtingsgeschiedenis, de impact van getraumatiseerde hechting, verstrikking in gebonden patronen met ouders en de gevolgen van hechtingsproblemen is een must voor iedere begeleider. In deze workshop gaat Gwen Timmer in op de biologische […]

Meisjes met autisme: van kind tot moeder

Datum: 22 november 2018

Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur

Locatie: Euroborg, Skylounge Groningen Airport Eelde

Het Expertise Team Jonge Kind (ETJK) bestaat 5 jaar. Om dat te vieren wordt een gratis bijscholing aangeboden. Tijdens de avond wordt stil gestaan bij onderscheidende kenmerken van meisjes en vrouwen met autisme, de gevolgen hiervan voor diagnostiek en behandeling, maar ook voor het moederschap. Zo wordt er o.a. ingegaan op specifieke problemen die spelen voor moeders met ASS. […]

8e Jaarsymposium Gehechtheid, herkennen en hanteren van onveilige patronen van hechting

Datum: 23 november 2018

Tijd: 10.00 - 17.00 uur

Locatie: CineMec, Utrecht

8e Jaarsymposium Gehechtheid, herkennen en hanteren van onveilige patronen van hechting

Een vroege veilige omgeving waarin het kind wordt ‘gezien’ en warmte, stabiliteit, voorspelbaarheid en bevestiging zijn verzekerd, is van het grootste belang voor de ontwikkeling van een stabiel zelfgevoel, een adequate affectregulatie en van het vermogen om later in het leven zinvolle hechtingsrelaties aan te gaan. Een verstoring van die ontwikkeling is de oorzaak van […]

LKPZ Basiscursus Zwangerschap & Psychiatrie

Datum: 23 november 2018

Tijd: 9.30 uur - 16.45 uur

Locatie: Theater Gooiland, Hilversum

Het doel van deze cursus is kennisoverdracht en kennis-uitwisseling; toerusten van allen die betrokken zijn bij de (dagelijkse en praktische) zorg voor kwetsbare zwangeren met psychiatrische problematiek. Door kennis over elkaars werk kan de samenwerking tussen verschillende disciplines bovendien worden bevorderd. Voor meer informatie, klik hier      

Congres Vroegsignalering bij baby’s – 50 euro korting voor abonnees

Datum: 28 november 2018

Tijd: 10:00 - 17:00

Locatie: Pullman Cocagne

De vierde editie van het jaarlijkse  Congres Vroegsignalering bij baby’s vindt plaats op 28 november 2018 in Eindhoven. Het congres staat dit jaar voor een groot deel in het teken van het vertalen van wetenschap naar de praktijk. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar baby’s en hun ouders. Dit varieert van breinonderzoek […]

Het kind online: tussen feit en fabel

Datum: 4 december 2018

Tijd: 9.30 uur - 16.30 uur

Locatie: De Werelt, Lunteren

Het leven van een opgroeiend kind heeft een andere dimensie gekregen dan pakweg 15 jaar geleden. Door de komst van internet, smartphones en gaming brengen kinderen dagelijks vele uren online door. Tijdens deze bijeenkomst nemen wij u mee in de wereld van het online kind. U leert meer over de gevolgen van overmatig internetgebruik voor […]

Hechtingsproblematiek bij kinderen

Datum: 6 december 2018

Tijd: 9.30 - 16.00 uur

Locatie: Congrescentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, 3511 LA Utrecht

Vroeggeboorte, adoptie of psychiatrische problemen bij de ouder… Er zijn diverse risicofactoren voor het ontstaan van hechtingsproblematiek bij kinderen. Problematische gehechtheid heeft negatieve gevolgen voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Vroegtijdige signalering en behandeling zijn van groot belang. Onder leiding van dagvoorzitter Riet Fiddelaers-Jaspers (hechtings- en verliesdeskundige) krijgt u antwoord op onder meer onderstaande […]