Privacyverklaring

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. DG Communicatie gevestigd te Enkhuizen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 34092363, vindt het belangrijk goed met eventuele privacy-gevoelige gegevens om te gaan.

DG Communicatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van abonnees op de nieuwsbrief en het magazine van Vakblad Vroeg en bezoekers aan de website www.vakbladvroeg.nl zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Cookieverklaring
Alles over de Cookies die we gebruiken en het veranderen van de instellingen van uw bijgehouden cookies, kunt u lezen in de cookieverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
DG Communicatie verwerkt de persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Het verzamelen, beheer en gebruik van de persoonsgegevens is altijd gekoppeld aan een concreet doel. Een doel dat ook bij u bekend is op het moment dat u die gegevens aan ons verstrekt. Deze gegevens zijn immers onmisbaar, willen we het van ons gevraagde kunnen doen, zoals het instellen van het abonnement op het Magazine Vakblad Vroeg, het versturen van het magazine en/of het versturen van de nieuwsbrief en/of u inschrijven voor activiteiten die door DG Communicatie (eigenaar merken Vakblad Vroeg en Ouders Centraal) worden georganiseerd.

We verzamelen of gebruiken dus geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan het concrete doel waarvoor wij deze hebben verkregen. Evenmin zullen we deze gegevens combineren met eventuele andere persoonlijke gegevens, mochten wij daarover beschikken. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Grondslag voor deze verwerkingen is:
Gegevens die verkregen zijn door het geven van toestemming.
Dit geldt voor onze nieuwsbrief.
Via de wekelijkse nieuwsbrief van Vakblad Vroeg willen wij geïnteresseerden informeren over nieuws betreffende het jonge kind en zijn/haar ouders. Het gaat daarbij om nieuws dat we vergaard hebben via allerlei bronnen. Wanneer u klikt op de links komt u op andere sites. Raadpleeg ook hun privacybeleid. Daarnaast houden we u op de hoogte van onze activiteiten via incidentele mails.

Uw mailadres wordt alleen na expliciete toestemming aan de maillijst toegevoegd. Bij iedere nieuwsbrief heeft u de gelegenheid om deze toestemming in te trekken via de knop afmelden. Voor deze nieuwsbrieven verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  1. Mailadres
  2. Optioneel Voornaam
  3. Optioneel Achternaam

Deze gegevens worden bewaard tot het moment dat u het abonnement op onze nieuwsbrief opzegt via de afmelden-link die onderaan elke nieuwsbrief vertoond wordt of door een mail te sturen naar: vroeg@dgcommunicatie.nl

Gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Dit geldt bij het inschrijven voor een abonnement op ons magazine Vakblad Vroeg. Onze abonnee-administratie evenals de financiële afhandeling wordt gedaan door Abonnementenland. Met Abonnementenland hebben wij een verwerkersovereenkomst overeenkomstig de nieuwe privacy regels. Bij het abonneren kunt u aangeven of u de nieuwsbrief van de uitgever wilt ontvangen, wanneer u dit aanklikt ontvangt u de nieuwsbrief van Vakblad Vroeg. U kunt ook aangeven of u ‘e-mails van zorgvuldig geselecteerde partners wilt ontvangen’. Vinkt u deze aan dan ontvangt u tevens de nieuwsbrief van Ouders Centraal.

Dit geldt verder wanneer u zich inschrijft op activiteiten die door DG Communicatie worden georganiseerd zoals lezingen en congressen. We gebruiken de gegevens die u bij het inschrijven invult, om de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van een bijeenkomst zo goed mogelijk te realiseren. Hiertoe verwerken wij de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Beroep (optioneel)
  • Bankrekeningnummer voor het afhandelen van de betaling

De gegevens betreffende de inschrijvingen die niet nodig zijn voor de financiële afhandeling worden binnen twee maanden na het evenement verwijderd. De gegevens betreffende de financiële afhandeling van de bijeenkomsten worden volgens wettelijke verplichtingen zeven jaar bewaard.

Door het verwerken van bovenstaande gegevens zijn wij in staat om contact te onderhouden met u over onze bijeenkomsten. Het beroep verwerken wij om een duidelijk beeld te krijgen van de mensen die onze bijeenkomsten bezoeken, ten einde het programma goed af te kunnen stemmen op de behoeften van de verschillende doelgroepen en tijdens de bijeenkomsten op de badges te zetten. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan hoeft u dit niet in te vullen.

Het bankrekeningnummer van deelnemers wordt geregistreerd bij de financiële afhandeling.

Abonnees op het papieren magazine van Vakblad Vroeg kunnen een login aanmaken, waardoor ze zelf content op de site kunnen zetten en het archief kunnen raadplegen. Hiertoe registreren wij uw mailadres en gebruikersnaam. Wilt u dat deze gegevens worden verwijderd dan kunt u een mail sturen naar vroeg@dgcommunicatie.nl waarna de gegevens binnen vier weken worden verwijderd.

Bij een vraag met betrekking tot Vakblad Vroeg kunt u een formulier versturen vanaf onze website. Daarvoor moet u uw naam en mailadres doorgeven. Deze gegevens worden bewaard zolang het nodig is om uw vraag te beantwoorden. Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DG Communicatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens evenals een verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking doen door een mail te sturen naar vroeg@dgcommunicatie.nl Hier wordt binnen vier weken op gereageerd. Verder heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
DG Communicatie deelt uw persoonsgegevens met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hierbij blijft DG Communicatie verantwoordelijk voor de verwerkingen. Met overige derden worden geen persoonsgegevens gedeeld.

Mocht u vragen of opmerkingen over deze verklaring hebben, dan kunt u contact opnemen met Jan de Graaf of Louise van den Broek van DG Communicatie, via vroeg@dgcommunicatie.nl

Deze verklaring kan in de loop van de tijd worden aangepast. Op deze site vindt u telkens de nieuwste versie. Houd daarom de site in de gaten.