Excessief huilen van baby’s kan ouders wanhopig maken. Vooral omdat het soms lastig is om precies aan te geven waar het mee te maken heeft. Een oorzaak kán liggen in het voedingspatroon. Marga Klessens weet hoe je hier de vinger op kunt leggen. Plus wat vervolgens helpt. Ondersteun ouders van huilbaby waarbij voeding een rol speelt, met preverbale logopedie”, adviseert zij.

Vaak hebben kindjes die onrustig zijn ook moeite met het drinken uit borst of fles. Of ze happen door het overmatig huilen te veel lucht mee tijdens het drinken. “Gevolg is dat de ouders geneigd zijn over te stappen op deelvoedingen”, legt Marga Klessens uit. Is dit het geval, dan raadt ze aan te rade te gaan bij een preverbaal logopedist. “Deze bekijkt hoe ze de voedingstijd en intake kan optimaliseren. Vaak is het niet het drinken zelf, maar gaat het meer om het moment of de voedingshouding. Of beide. Via uitleg over de ontwikkeling van de mondmotorische vaardigheden laat ze zien hoe deze soms kunnen samenvallen met onrust van baby’s. Ook voedingsreflexen spelen hierbij een rol, evenals krampjes, verborgen reflux, al dan niet vermeende koemelkallergie en het gebruik van fopspenen.”

Marga Klessens: “Multidisciplinair werken met korte lijnen is dé ingang om deze ouders te ondersteunen”

Uitdoven voedingsreflexen

Het probleem heeft te maken met het uitdoven van de voedingsreflexen van baby’s. “Dit gebeurt tussen de zes en twaalf weken na de geboorte. Het houdt in dat baby’s meer bewust gaan drinken. Juist in deze fase kunnen ze soms veel onrust laten zien, ook doordat ze de techniek om zelfstandig te drinken nog maar matig beheersen. Door hier gericht naar te kijken kan je een verandering ten goede bewerkstelligen.”

De vraag is natuurlijk wanneer deze stap naar een preverbaal logopedist daadwerkelijk aan te raden is. “Als de voeding langer dan 30 minuten duurt”, adviseert Marga. “Of als een baby onvoldoende groeit. In beide gevallen raad ik aan om zowel adviezen in te winnen over voedingsduur als het aantal milliliter melk per voeding. De praktijk leert dat er soms ook adviezen bijkomen over reflux of dat nader onderzoek naar de tongriem aan te raden is.”

Meerwaarde preverbale logopedie

Binnenkort gaat Marga uitvoerig in op de meerwaarde van preverbale logopedie om ouders die met dit probleem te maken hebben te ondersteunen. Dit doet zij in een presentatie tijdens ons online congres “Huilbaby’s onder de loep in één middag”. Tijdens dit middagcongres dat Vakblad Vroeg samen met Euregionaal Congresburo organiseert vertellen deskundigen, ieder vanuit een andere invalshoek, wat ingangen zijn om rekening mee te houden in je hulpaanbod.

Vooruitlopend op haar presentatie roept Marga in ieder geval op tot samenwerken en dezelfde taal spreken. “Multidisciplinair werken met korte lijnen is dé ingang om ouders van excessief huilende baby’s effectief te ondersteunen. Wijs hen sowieso altijd op het aloude parool van rust en regelmaat. En schenk hen het vertrouwen dat er vaak met de juiste hulp een betere voedingstoestand kan ontstaan zonder dat er een medische handeling of medicijnen aan te pas hoeven te komen.”

Online congres – Huilbaby’s onder de loep in één middag (live-streaming)

Marga Klessens is al meer dan 30 jaar werkzaam als preverbaal logopedist in het Antoniusziekenhuis. Daarnaast behandelt zij baby’s en jonge kinderen thuis vanuit haar eigen prelogopediepraktijk Kind aan Huis. Zij heeft in die drie decennia een schat aan ervaring opgedaan rond huilproblemen bij baby’s.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan