Alert4you resulteert in betere vroegsignalering in kinderopvang

0
386

In Alert4you vindt professionalisering van de zorg voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte plaats. Insteek is samenwerking van professionals op de werkvloer. De aanpak werkt. Pedagogische medewerkers zijn door deze werkwijze beter in staat om ontwikkelingsproblemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren. Ook het zelfvertrouwen neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut.

Alert4you richt zich op pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Bedoeling is dat zij in staat zijn ontwikkelingsproblemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren. Met als vervolgstap deze kinderen en hun ouders adequaat begeleiden. Dit kan voorkomen dat problemen van kinderen verergeren en zwaardere hulp nodig is.

Kerncompetentie pm’ers

De volgende vier kerncompetenties zijn van belang om die rol goed te kunnen vervullen:

  • Kennis van kinderlijke ontwikkeling
  • Omgaan met opvallend gedrag
  • Hulp vragen
  • Omgaan met ouders van kinderen met opvallend gedrag.

Het is de bedoeling dat pm’ers binnen Alert4you deze kennis en vaardigheden in hun dagelijkse praktijk werkenderwijs ontwikkelen. Dit gebeurt door de samenwerking met professionals in de jeugdhulp.

Onderzoek

Nagegaan is wat de werkzame elementen zijn van de professionalisering met Alert4you. In drie gemeenten, Amersfoort, Amsterdam en Hoogeveen zijn beleidsmedewerkers, pm’ers, jeugdhulp professionals en ouders gevraagd naar hun ervaringen met het werken met Alert4you. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Kwaliteit Kinderopvang, thema ‘Effectieve interventies gericht op de professionalisering van medewerkers in de kinderopvang’, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Effectief

De coaching en ondersteuning door de experts ‘van buiten’ blijkt een effectieve manier van professionaliseren. Pm’ers en jeugdhulp professionals zien dat pm’ers zich ontwikkelen op de vier onderscheiden kerncompetenties: kennis van de kinderlijke ontwikkeling, omgaan met opvallend gedrag, hulp/expertise van buiten inroepen als dat nodig is en omgang met ouders. Maar de bijdrage van Alert4you aan de professionaliteit van de pm’ers is breder: ze ontwikkelen meer zelfvertrouwen, stellen betere vragen, ervaren dat hulp vragen geen teken van zwakte is, durven nieuwe aanpakken uit te proberen, leren beter ‘kijken’ en de verkregen informatie interpreteren, en komen tot zelfreflectie.  En de effecten zijn breder; de jeugdhulpspecialisten zijn steeds beter in staat pm’ers te ondersteunen in het omgaan met kinderen en hun ouders en er ontstaat meer regionale samenwerking.

Pm’ers en jeugdhulpspecialisten ontwikkelen zo met elkaar een structurele kwaliteitsverbetering die niet alleen ten goede komt aan de kinderen met een ondersteuningsbehoefte, maar uiteindelijk  aan alle kinderen in de groep, en hun ouders.

Meer informatie:

Alert4you brochure
Rapport Alert4you, professionalisering van medewerkers in de kinderopvang
NJi-dossier Integrale kindcentra: Pact en Alert4you

Bron: kohnstamminstituut.nl

Zie ook:
Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang van start
Vroeginterventie in opvang en onderwijs rendeert

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here