Elke euro die geïnvesteerd wordt in vroegsignalering en vroege interventie in de kinderopvang en het onderwijs levert potentieel € 3,70 maatschappelijk rendement op. Dit komt met name door een afname van het aantal tweedelijns ambulante trajecten, plaatsingen in specialistische groepen en het potentieel voorkomen van derdelijns zorgtrajecten.

Dat blijkt uit de maatschappelijke Business Case ‘Vroeginterventie en vindplaatsgericht werken op school en opvang’ in de gemeente Nijmegen, meldt kinderopvangtotaal.nl. Samen met de gemeente en verschillende partijen uit zorg, onderwijs en kinderopvang heeft Sinzer een maatschappelijke Business Case (mBC) ontwikkeld om inzicht te krijgen in de te verwachten maatschappelijke en financiële effecten als gevolg van het investeren in vroeginterventie en vindplaatsgericht werken. Besloten is om deze mBC te focussen op twee (in principe tijdelijke) projecten: Passende Kinderopvang en De School als Vindplaats.

Passende Kinderopvang

Passende Kinderopvang (PKO)  is gericht op kinderen met een beperking, zorgvraag, chronische aandoening of gedragsproblematiek, die niet zomaar mee kunnen doen in de reguliere opvang. Het doel van PKO is om, door het bieden van de juiste ambulante ondersteuning en/of (coördinatie van) zorg binnen de reguliere kinderopvang, deze kinderen de mogelijkheid te bieden om wél binnen de reguliere opvang terecht te kunnen. Hiertoe worden tweedelijns ambulante begeleiders vanuit verschillende organisaties ingezet. Hun taken kunnen bestaan uit: coaching van pedagogisch medewerkers, coaching gericht op het pedagogisch klimaat en de draagkracht in de groep en procesbegeleiding en/of coördinatie van (eerstelijns) zorg voor het kind dat zorg ontvangt binnen de opvang.

Kostenbesparing

De mBC heeft inzichtelijk gemaakt welke potentiële besparingen er kunnen optreden als gevolg van het investeren in de genoemde projecten PKO en DSAV. Op basis van de casussen van PKO leidt dit tot een potentiële kostenbesparing van 185.000 euro, die naar verwachting met name ontstaat door een afname van het aantal 2e-lijns ambulante trajecten en plaatsingen in specialistische groepen.

Voor de casussen van De School als Vindplaats (DSAV) kan naar verwachting een besparing van ongeveer EUR 991.000 worden gerealiseerd. Dit bedrag komt onder meer tot stand door het voorkomen van tweedelijns zorgtrajecten (510.000 euro) en het potentieel voorkomen van derdelijns zorgtrajecten (316.000 euro).

AdvertentieNomineren Vroegwerker

Rendement

Tegenover de potentiële kostenbesparingen staat een geschatte benodigde investering van ruim 318.000 euro. Dit bedrag bestaat voor een groot deel (240.000 euro) uit de kosten voor het inzetten van ambulant begeleiders binnen DSAV. Daarnaast is er een investering nodig van ongeveer 57.000 euro voor de PKO. In de reguliere kinderopvang is een investering nodig van ongeveer 6.650 euro voor de voor de extra uren die pedagogisch medewerkers, specialistisch functionarissen en clustermanagers besteden aan ‘zorgcasussen’. Tot slot wordt verwacht dat er  een extra investering nodig is vanuit de zorgcoördinatie ‘Kijk op Kleintjes’ van de GGD (14.500 euro).

Tegenover een potentiële besparing van ongeveer 1.176.000 euro leidt dit tot de uitkomst dat iedere euro die wordt geïnvesteerd in vroegsignalering en -interventie 3,70 euro oplevert aan maatschappelijke baten. Hierbij geldt dat het een prognose is en het daadwerkelijke rendement in de praktijk zal afwijken, aldus de schrijvers van het rapport.

Dwonload rapport Vroeginterventie en vindplaatsgericht werken

Thema Vakblad Vroeg
Vroegsignaleren en vroeghulp binnnen de kinderopvang staat centraal in de komende editie van Vakblad Vroeg. Nog geen abonnee? Nu doen en u ontvangt dit nummer tijdig in de brievenbus!

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

AdvertentieVroeg-congres artikel
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan