Het welbevinden van KOPP/KVO-kinderen vergroten en de kans op (latere) psychische problemen of kindermishandeling verkleinen. Met dat doel voor ogen bieden tien gemeenten nu kinderopvang of buitenschoolse opvang (BSO) voor deze kinderen aan. Dit gebeurt in het kader van het Buitenshuis-project.

Het Buitenshuis-project is officieel van start gegaan. Het project richt zich op kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving en een onveilige thuissituatie.

Twee jaar opvang en begeleiding

De kinderen krijgen gedurende twee jaar kinderopvang of BSO aangeboden en voor oudere kinderen is er huiswerkbegeleiding of een vrijetijdsclub. Deze opvang wordt geboden door speciaal getrainde opvangmedewerkers. Daarnaast is er ook een getrainde ‘linking-pin’, een centrale persoon die zorgt voor afstemming tussen de betrokkenen rondom het gezin (bijvoorbeeld GGZ-behandelaar, ouder, kinderopvang, wijkteam, gemeente), en helpt met het zoeken naar oplossingen voor praktische problemen, zoals het halen en brengen van het kind.

Gezamenlijk project

Tien gemeenten zetten hun schouders onder dit innovatieve project, samen met het Trimbos-instituut en de landelijke coördinator ‘Kindcheck’. Ook Veilig Thuis (meldpunt huiselijk geweld), de volwassenen-GGZ, wijkteams en kinderopvang/BSO’s doen mee. VWS financiert het onderzoek en de ondersteuning door het Trimbos-instituut. De gemeenten kopen de kinderopvangplekken in en leveren de zorg. Kinderen uit KOPP/KVO-gezinnen komen voor deelname in aanmerking als ze zijn gemeld bij Veilig Thuis of tegen een melding aanzitten.

Aanhaken

Wilt u als gemeente nog aanhaken bij dit project? Dat kan! Aanmelding bij rzanden@trimbos.nl.

Bron: trimbos.nl

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan