Najaarseditie is uit!


Najaarseditie is uit!

De najaarsreditie van VROEG is uit! Thema van ons kwartaalmagazine is dit keer erfelijke aandoeningen. Daarnaast bevat de nieuwe editie een afwisselende mix van artikelen over het vakgebied van zorgprofessionals die zich richten op het jonge kind.
Lees verder


Laat baby jaar slapen op kamer ouders om wiegendood te voorkomen

Laat baby jaar slapen op kamer ouders om wiegendood te voorkomen

De Amerikaanse Academy of Pediatrics heeft een nieuwe richtlijn opgesteld om het aantal gevallen van wiegendood terug te dringen. Kinderartsen in de VS adviseren...

NJI bundelt kennis over effectieve jeugdhulp

NJI bundelt kennis over effectieve jeugdhulp

Professionals, organisaties en beleidsmakers zijn de sleutelfiguren om effectieve jeugdhulp te bereiken. Maar wanneer is de hulp effectief en hoe is dat te...

Gezamenlijk spel bevordert sociale competentie van jonge kinderen

Gezamenlijk spel bevordert sociale competentie van jonge kinderen

De buitenschoolse opvang (bso) is sinds het eind van de twintigste eeuw een nieuwe pedagogische voorziening waar grote groepen kinderen na schooltijd hun vrije tijd...

Gecoördineerde basiszorg loont voor kinderen van ouders met psychische problemen

Gecoördineerde basiszorg loont voor kinderen van ouders met psychische problemen

De Basiszorgcoördinatie coördineert de zorg voor gezinnen van ouders met psychische problemen. De aanpak blijkt te werken, zowel preventies als uit het...

Oudertraining in communicatie vermindert autistisch gedrag

Oudertraining in communicatie vermindert autistisch gedrag

Het is van belang ouders te trainen om beter te communiceren met hun autistische kind. Hierdoor leren zij het beter begrijpen, waardoor het gedrag van hun autistische...

Richt interventie bij vechtscheiding op kind, ouders én sociaal netwerk

Richt interventie bij vechtscheiding op kind, ouders én sociaal netwerk

Ouders die het idee hebben dat hun sociale netwerk hun ex-partner sterk afkeurt, zijn minder snel geneigd tot wederzijdse vergeving en hebben meer conflicten. Kinderen...

Simpele huisartsentest om chronische darmziekte bij kinderen uit te sluiten

Simpele huisartsentest om chronische darmziekte bij kinderen uit te sluiten

Het is een diagnostisch dilemma waarmee huisartsen regelmatig te maken krijgen: heeft een kind met veel buikpijn nu functionele buikpijn of chronisch inflammatoire...

1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7    »    [263]