Agenda

1   |   2   |   3   |   4   |   5    »    
Datum:     01-06-2017

Studiemiddag: Gehechtheid repareren via de relatie

Al meer dan vijftig jaar geleden ontwikkelden zich uit het onderzoek van John Bowlby en Mary Ainsworth naar de ontwikkelingspsychologie van kinderen de basisprincipes voor de hechtingstheorie. Daniel A. Hughes plaatst dit traditionele model voor het eerst in een breder perspectief, waarbij hij de hechtingstheorie binnen de context van gezinstherapie toepast. Hughes presenteert een model waarin met alle leden van een gezin wordt gewerkt, en niet alleen met het gezinslid dat de problemen binnen het gezin lijkt te veroorzaken. Met dit model worden zowel persoonlijke als gezinsproblemen herkend, opgelost en geheeld, met behulp van principes uit de theorieën over hechting en intersubjectiviteit. 

Voor meer informatie, klik hier

Lees meer >>


Datum:     02-06-2017

Cursus Psychopathologie bij jonge kinderen

Bij baby's, peuters en kleuters zijn de verschillende ontwikkelingslijnen sterk met elkaar verweven. De ontwikkeling verloopt erg snel, waardoor onderscheiden ontwikkelingsgebieden extra gevoelig zijn voor onderlinge verstoringen. Het beperkte gedragsrepertoire van het kind impliceert dat bepaalde problemen in het gedrag kunnen verwijzen naar heel verschillende oorzaken en processen. Kindproblematiek heeft meteen implicaties voor de gezins- en opvoedingssituatie en omgekeerd. Daardoor is het moeilijk de ouder- en de kindfactoren van elkaar te onderscheiden. Vanuit deze complexe interacties wordt de psychopathologie van (zeer) jonge kinderen in deze cursus behandeld.

Doelgroep: (GZ-)psychologen, (ortho)pedagogen, kinderpsychiaters, kinderartsen en jeugdartsen werkzaam in, bijvoorbeeld, RIAGG's, MKD's, MKT's, de kinder- en jeugdpsychiatrie, bureaus jeugdzorg, kinderhuizen, kinderafdelingen van ziekenhuizen, consultatiebureaus voor jonge kinderen en privépraktijken.

Voor meer informatie, klik hier

Lees meer >>


Datum:     02-06-2017

Symposium Moeder en Baby United: van nul tot nu

Het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap heeft voor het jaarlijkse symposium de samenwerking gezocht met het Erasmus MC in verband met het 50-jarig jubileum van hun Moeder-Baby Unit. Dit is een goede aanleiding ervaring en kennis te bundelen in een uniek programma voor verschillende disciplines.

Als kenniscentrum willen we state-of-the-art kennis uit binnen- en buitenland bij elkaar brengen en deze kennis vervolgens benutten om de zorg voor psychiatrisch kwetsbare zwangeren op een hoger plan te trekken.

Deze dag zullen plenaire lezingen plaatsvinden door nationale en internationale sprekers die op een inspirerende en toonaangevende manier de ‘moeder-en-kind’ psychiatrie belichten. In de middag gaan wij in parallelle workshops met elkaar aan de slag om stil te staan bij hoe opgedane kennis op een praktische en concrete manier over het land verspreid kan worden.

Dit alles met als doel de psychiatrisch kwets- bare zwangere en kraamvrouw met haar kind zo goed mogelijk te begeleiden naar een zo gezond mogelijke toekomst.
Een speciaal onderdeel tussen de middag is de  lm ‘In Utero’ die op indrukwekkende wijze het belang van een gezonde leefomgeving illustreert en de impact van deze negen maanden op het verdere leven weergeeft.

Voor meer informatie, klik hier

Lees meer >>


Datum:     07-06-2017

Congres Eetproblemen bij jonge kinderen (Korting Abonnees VROEG)

Goed eten is voor jonge kinderen een bron van veiligheid en hechting. Problemen op dit vlak kunnen de ontwikkeling ernstig beïnvloeden. Helaas kampen steeds meer peuters en kleuters met eetproblemen. Het congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ - een coproductie van Vakblad Vroeg en Euregionaal Congresburo - zoemt in op oorzaken, gevolgen en handelingsperspectieven.

In de ochtend zijn er drie plenaire lezingen van respectievelijk Prof. dr. Hugo Heijmans, drs. Eric Dumont en drs. Marja Rexwinkel.

In de middag kan worden gekozen voor twee workshops over verschillende onderwerpen die met eet- en voediingsproblemen te maken hebben.

Klik hier voor het gehele programma.

Abonnees op het Kwartaalmagazine Vroeg krijgen 50,= korting op de prijs. 

Lees meer >>


Datum:     07-06-2017

Studiedag Ketensamenwerking bij PCF / MbP

Het is moeilijk om te geloven, en nog moeilijker om te bewijzen dat een ouder zijn/haar kind bewust als ziek presenteert of opzettelijk ziek maakt. Bij Pediatric Condition Falsification/Münchhausen by Proxy is dat echter het geval.

Het opbouwen van een goed -feitelijk- dossier en vroegtijdige samenwerking tussen ketenpartners is cruciaal. De werkwijzen en mogelijkheden van de beroepsgroepen zijn echter verschillend.  Tijdens de eerdere studiedagen PCF in 2015 en 2016 bleek dan ook dat er grote behoefte was aan concrete handvatten voor de samenwerking en communicatie tussen zorg- en hulpverleners en politie & justitie. Daarom nogmaals een studiedag over dit onderwerp.

Voor meer informatie, klik hier

Lees meer >>


1   |   2   |   3   |   4   |   5    »