Agenda

1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7    »    
Datum:     24-02-2017

'Zwangere vrouwen en baby's - Wetenschap en praktijk: samen sterk!'

Het Developmental Psychobiology Lab (DPB lab), onderdeel van het Baby Research Center, organiseert de tweede editie van het symposium “Zwangere vrouwen en baby’s – Wetenschap en praktijk: samen sterk!”.

Dit symposium brengt wetenschappers en zorgverleners in prenatale- en kraamzorg bij elkaar: om kennis uit te wisselen en om de dialoog aan te gaan. Zodat we ons samen in kunnen zetten voor een goede zwangere zorg en daarmee een optimale start voor de baby!

Voor dit symposium verwelkomen we sprekers uit de wetenschap en praktijk. Verschillende onderzoekers en zorgverleners zullen spreken over de huidige stand van zaken in de praktijk, samenwerkingsverbanden en interessante lopende onderzoeken. Dit symposium brengt daarmee de werelden van onderzoek en praktijk bij elkaar.

Voor meer informatie, klik hier

Lees meer >>


Datum:     13-03-2017

Jeugd in onderzoek 2017: Werken met het beste bewijs

Het doel van het congres is uitwisseling van duurzame kennisontwikkeling en gebruik van kennis door professionals, gemeenten en instellingen stimuleren, zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. Meerwaarde is vooral interactie, netwerken en verbinden tussen praktijk, beleid en onderzoek in de hele brede jeugdsector (JGZ, Jeugdhulp, JeugdGGZ, preventie, justitie, gemeente, sociaal werk, zorg, onderwijs en opleidingen).

Tijdens het ochtendprogramma spreken 2 internationale keynotes: Michael Little en Louis Cauffman. Dankzij de grote hoeveelheid ingediende deelsessies is er een interessant en afwisselend programma  met drie rondes in middag. Naast de gebruikelijke postersessies kunt u dit jaar ook het innovatieplein bezoeken.
Meer weten over de meer dan 40 deelsessies, de posterstraat en het innovatieplein?

Klik hier

Lees meer >>


Datum:     16-03-2017

Te vroeg of te licht - Multidisciplinaire nazorg voor het premature kind

Het congres ‘Te vroeg of te licht?’ is een vervolg op de eerdere bijeenkomsten over prematuur geboren kinderen. Het wordt een dag waar men zich kan bijscholen op het gebied van nazorg van prematuur of dysmatuur geboren kinderen. Bij deze kinderen komen problemen in de motorische, de ‘spraak-taal’ of de sociaal-emotionele ontwikkeling met regelmaat voor.

Aan de hand van casus worden veelvoorkomende problemen behandeld die je als zorgverlener tegenkomt in de dagelijkse praktijk. Voor elk onderwerp is circa 45 minuten uitgetrokken. Waar mogelijk wordt gebruikt gemaakt van filmmateriaal.

Ervaren teamleden van de Pandapoli – Jeroen Bosch Ziekenhuis geven handvatten die professionals de volgende dag direct in de praktijk kunnen gebruiken! Tijdens de intermezzo’s zal een jeugdarts een actieve bijdrage leveren.

Voor meer informatie, klik hier

Lees meer >>


Datum:     17-03-2017

Voedingsproblemen bij baby's en jonge kinderen (B)

Doorgaans verloopt de ontwikkeling van het leren eten en het ‘op-voeden’ vlot. Maaltijden zijn momenten waaraan het hele gezin zich kan voeden. Leren eten vergt echter een vlot gecoördineerde samenwerking van verschillende systemen. Voedingsproblemen komen dan ook regelmatig voor bij baby’s en jonge kinderen, soms als symptoom van een onderliggend ontwikkelings- en/of opvoedingsprobleem.

Tijdens deze workshop bekijken we eerst de voorwaarden voor het leren eten op het niveau van de baby/het kind, de ouders en de omgeving. We volgen de ontwikkeling van de voedingsvaardigheden van baby tot kleuter aan de hand van beeldmateriaal. Daarna bespreken we de verschillende categorieën voedingsproblemen en het diagnostisch proces, met specifieke aandacht voor klinisch onderzoek en voedingsobservatie.

Aan de hand van casussen en videofragmenten staan we stil bij specifieke aandachtspunten en valkuilen in de ontwikkeling van de voedingsvaardigheden. We geven advies voor begeleiding van de baby/het kind en samenwerking met de ouders.

Voor meer informatie, klik hier

Lees meer >>


Datum:     17-03-2017

MiddagSymposium Verbinden en Hechten

Dit middagsymposium gaat in op het hechtingsproces en hoe dit proces met behulp van spel veilig kan verlopen. Marthe Schneijderberg licht toe hoe een gehechtheidsstijl tot ontwikkeling komt en wat het verschil is tussen een veilige en onveilig gehechtheid. Marja Appel zal vervolgens ingaan op de rol die spel in het algemeen en Theraplay in het bijzonder innemen bij het tot stand komen van een veilige gehechtheid. Micheline Mets, auteur van het boek Spelenderwijs verbinden en hechten, gaat praktisch aan de slag met de deelnemers door ze de werking van spel te laten beleven.

U gaat naar huis met ideeën en inspiratie voor spelactiviteitenen oefeningen die tot stand gekomen zijn door jarenlange ervaring in het werken met kinderen en een wetenschappelijke onderbouwing hebben.

Voor meer informatie, klik hier

Lees meer >>


1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7    »    

Agenda