Agenda

1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7    »    [8]
Datum:     30-03-2017

Congres Multiprobleemgezinnen

Multiprobleemgezinnen begeleiden is in de meeste gevallen een enorm complexe taak voor hulpverleners. Multiprobleemgezinnen kampen met meerdere problemen tegelijk, op uiteenlopende terreinen en bij verschillende gezinsleden. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een verslavingsprobleem bij een psychiatrische ouder, waardoor de opvoeding van de kinderen tekort schiet en er schuldenproblemen bestaan.

Niet alleen zijn de problemen die deze mensen ervaren meervoudig, maar ze interacteren ook met elkaar. Alles hangt met alles samen. Waar begin je dan als hulpverlener? Hoe krijg je überhaupt contact? Want vaak zijn deze mensen ook zorgmijders. Ze hebben te vaak meegemaakt dat hulpverlening niet werkte, vervelende gevolgen voor hen had, of ze schamen zich voor hun situatie. En als je dan contact hebt, hoe help je mensen dan om orde op zaken te stellen in de enorme kluwen van vaak heftige, ingewikkelde en emotioneel beladen problemen? Kan een gezin dat het huis uit gezet dreigt te worden op dat moment wel bezig zijn met het verbeteren van de opvoedingssituatie? Wat kun je reëel gezien verwachten van mensen met psychiatrische of verstandelijke beperkingen? Wanneer ga je over tot drang en dwang? Kun je iets met het nagenoeg afwezige en kwetsbare sociale netwerk van deze gezinnen?

Op deze en andere, soortgelijke vragen wordt op dit congres over multiprobleemgezinnen een antwoord gegeven door een aantal vooraanstaande en zeer ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk.

Voor meer informatie, klik hier

Lees meer >>


Datum:     30-03-2017

Symposium 10 jaar Verloskunde Academie Rotterdam

Tijdens dit symposium blikken we terug op tien jaar Verloskunde Academie Rotterdam (VAR), een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC. Ook vertellen diverse sprekers over de organisatie van de verloskundige zorg en grootstedelijke perinatale gezondheidszorg. Zo zal Anke Posthumus het shared care model presenteren en Hugo de Jonge vertellen over perinatale gezondheidszorg en de verbinding met de gemeente Rotterdam. Een panel van toekomstig professionals reflecteert in interactie met de zaal op deze thema’s in relatie tot de toekomst van hun vakgebied.  Tevens houdt Hanneke Torij, lector Verloskunde en Geboortezorg, haar openbare les. Zij presenteert het lectoraat en de unieke wijze waarop de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk wordt vormgegeven, dit vindt plaats bij de Hogeschool Rotterdam.

Naast een interessant inhoudelijk programma, is er ook voldoende ruimte om te netwerken.

Voor meer informatie, klik hier

Lees meer >>


Datum:     30-03-2017

Studiemiddag Maakbaar ouderschap

Het hedendaagse gezin kent vele varianten waarin kinderen zich moeiteloos kunnen ontwikkelen. Als ouders anno 2016 hun ouderschap op eigen wijze bewust vormgeven, hoe kunnen wij daar als hulpverleners c.q. ouderbegeleiders op afstemmen en bereiken dat de ouderlijke werkvloer bij stagnatie weer in beweging komt?

Hebben wij die varianten goed in beeld en kunnen wij het in de praktijk nog voldoende volgen? En hoe maakbaar is ouderschap eigenlijk?

Voor meer informatie, klik hier

Lees meer >>


Datum:     31-03-2017

Emotionele balans door aandacht en spelen

Verbondenheid, veiligheid en vertrouwen in de mensen om hen heen, maken dat kinderen lekker in hun vel zitten. Ze hebben dan een emotionele balans en emotionele veerkracht: een voorwaarde om zich tot een gezond en heel mens te kunnen ontwikkelen. Die balans is kwetsbaar als een kind autisme of een verstandelijke beperking heeft. Naast de gewone uitdagingen waar kinderen voor staan, ervaart een kind met autisme en/of een verstandelijke beperking bijvoorbeeld, dat hij een uitzondering is, dat niemand hem begrijpt, dat hij voortdurend overprikkeld is (en dus te veel stress heeft), dat hij niet mee kan komen of aangesproken wordt op dingen die hij niet onder controle heeft.

Kinderen met autisme hebben soms hechtingsproblemen, omdat ze door overprikkeling niet de kans hebben gehad om zich veilig te hechten aan hun ouders.   Hoe help je deze kinderen hun veiligheid, verbinding, vertrouwen en doorzettingsvermogen terug te vinden?

Hoe kun je ze ondersteunen zodat ze kleine en grote moeilijke gebeurtenissen steeds kunnen verwerken en zo meer in balans blijven? Hoe help je ze om hun gekwetste gevoelens op een veilige manier te uiten om vervolgens weer de ruimte te hebben om zich verbonden, veilig en geliefd te weten? 

Aan het eind van de dag weet je
- hoe je je aandacht kunt inzetten om verbinding te maken
- hoe je deze verbinding in kunt zetten om kinderen te ondersteunen bij het bewaren van hun emotionele balans
- hoe kinderen emotionele obstakels verwerken en hoe je ze daarbij kunt helpen
- hoe je naar jezelf kunt kijken en je eigen weerstanden om kunt zetten in vrije aandacht en een krachtige ondersteuning
 

Voor meer informatie, klik hier

Lees meer >>


Datum:     31-03-2017

Interventieprogramma bij gedragsproblemen (STOP 4-7)

Jonge kinderen (4 tot 7 jaar) die meer dan andere kinderen liegen, vechten, driftbuien vertonen, ongehoorzaam en opstandig zijn, baren hun ouders en leerkrachten heel wat zorgen. Ze vormen de grootste groep van aangemelde kinderen in de hulpverlening. Het vernieuwde STOP4-7-programma wordt beschreven in een set van 4 boeken en komt aan bod tijdens deze introductiecursus.

Het programma biedt een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen, hun ouders en leerkrachten. In de cursus worden een aantal centrale elementen uit de interventie verkend:
- theoretisch kader,
- de algemene principes gehanteerd binnen het programma,
-oplossingsgericht werken binnen de ouder- en leerkrachtengroep,
- de rol van hechting,
- emotieregulatie en ontspanning bij kinderen.

Het programma is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten in verband met de ontwikkeling van gedragsproblemen én gebruikmakend van de meest recente onderzoeken op het vlak van effectieve interventies (evidence-based). Na de introductiecursus heeft u kennis genomen van drie handleidingen om te werken met kinderen, ouders en leerkrachten.

Voor meer informatie, klik hier

Lees meer >>


1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7    »    [8]

Agenda