Van aanbodgerichte kraamzorg naar maatwerk

0
161

Een nieuwe methodiek maakt het mogelijk de kraamzorg meer af te stemmen op de behoefte van cliënten. Binnen een pilot stapten drie kraamzorgorganisaties volledig over op deze nieuwe manier om het intakegesprek te voeren. Vooral de ouders blijken dit zeer te waarderen.

De gebruikelijke kraamzorgintake vindt plaats op basis van het Landelijk Indicatieprotocol uit 2008. Deze is heel sterk aanbodgericht. “De intaker stelt vragen en vertelt hoeveel uur zorg ze kan bieden”, aldus TNO-onderzoeker Remy Vink op zonmw.nl. Volgens haar is er in de kraamzorg behoefte aan een nieuwe manier van indiceren, met oog voor de omstandigheden van het aankomende gezin. Meer maatwerk dus. De GIZ-methodiek focust op samen beslissen met de aanstaande ouders, waardoor betere afstemming ontstaat. “Dit past bij de tijdgeest en sluit beter aan bij het jeugddomein, waarin al veel vanuit dit principe wordt gewerkt.”

Wat is GIZ?

 GIZ staat voor Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften. “Deze erkende en onderbouwde methodiek wordt gebruikt in de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp. Des te mooier dus als de kraamzorg hiermee ook gaat werken, zodat een doorgaande lijn van zorg ontstaat, en zorgprofessionals en ouders dezelfde taal spreken.” In het intakegesprek bepalen professional en ouders samen hoe het met het gezin gaat en welke ondersteuning nodig is. Twee visuele schema’s vormen daarbij de leidraad. Deze pictogrammen laten zien wat belangrijk is voor het gezond en veilig opgroeien van hun kind. Ze geven ouders inzicht in de sterke en minder sterke kanten van hun gezin en waar extra ondersteuning gewenst is.

Tevredenheid bij ouders

“De meest relevante uitkomst is dat cliënten deze intake echt meer waarderen dan de standaardintake”, stelt Vink. “Ouders hebben het gevoel dat ze meer kunnen inbrengen en vinden dat prettig.” Maar niet alleen de beleving van cliënten verbetert significant. “Je haalt er ook meer uit. Er worden tijdens de GIZ-intake meer psychosociale thema’s besproken die te maken hebben met de aanstaande moeder en de gezinsomgeving. Ook komt volgens cliënten vaker aan bod wat er goed gaat in de voorbereiding van de kraamtijd en dat zij konden meebeslissen in wat goed was voor henzelf, de baby en het gezin.” Gemiddeld duurt de GIZ-intake acht minuten langer. Het onderzoek kon niet aantonen of GIZ ook leidt tot meer zelfredzaamheid bij de ouders.

Follow-up in de kraamzorg

Eigenlijk zouden de kraamverzorgenden ook met GIZ moeten werken. Ook in verband met een herindicatie na de bevalling. Vink: “Dit is een element voor de toekomst. Zij kunnen er dan mooi op terugkomen, zodat het gewenste continuüm van zorg ontstaat. Als het binnen de kraamzorg verder geïmplementeerd is, kun je daarmee ook keuzes maken over welke kraamverzorgende je inzet of op welke onderdelen je meer ondersteuning geeft. Zo krijgt kraamzorg op maat vorm, niet alleen in aantal uren, maar ook in invulling van de zorg.” TNO wil ook meer onderzoek richten op de toepassing van GIZ bij ouders met een migratieachtergrond. “Nu was deze groep ouders helaas ondervertegenwoordigd. De intakers gaven wel aan dat ze de GIZ-pictogrammen bij deze cliënten juist behulpzaam vinden.”

En verder

“Er zijn organisaties die interesse hebben om met GIZ-Kraamzorg te gaan werken. Zij kunnen met de methodiek en training aan de slag. “Vanuit TNO willen we de GIZ graag doortrekken naar de verloskunde. Als verloskundigen hiermee ook gaan werken, kan een zorgcontinuüm en gemeenschappelijke taal ontstaan in de zorg in de eerste 1000 dagen.”

Lees verder op publicaties.zonmw.nl >>

Zie ook:

Flexibele kraamzorg positief ontvangen
Structureel 10 miljoen er bij voor kraamzorg

Kraamzorg voorziet in grote behoefte

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here