Niet alleen het geboorteproces zélf is pijnlijk, maar ook daarna moet de pasgeborene diverse pijnlijke ingrepen ondergaan. Dergelijke vroege pijnervaringen kunnen bepalend zijn voor de latere ontwikkeling.

Dat meldt het Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen (ITON) op haar website. Voorbeelden van algemene vroege pijnervaringen zijn het afnemen van bloed of het doen van een hielprik. Vooral wanneer er na de geboorte complicaties zijn, neemt het aantal pijnlijke en medisch noodzakelijke ingrepen fors toe. Zo vinden bij een intensive care opname van prematuur geboren kinderen ongeveer 14 pijnlijke ingrepen per dag plaats. Ondanks dit grote aantal wordt zelden een pijnstilling toegepast. Bedenk daarbij dat in dergelijke situaties de moeder niet in staat is het kind te troosten. Onderzoeken tonen aan dat deze ingrepen van invloed zijn op het pijnsysteem en mogelijk op latere leeftijd gerelateerd kunnen zijn aan chronische pijn.

Lange tijd dacht men dat pasgeborenen niet in staat waren om pijn te ervaren omdat hun sensorische zenuwstelsel onvoldoende ontwikkeld zou zijn. Gedragsstudies hebben inmiddels overtuigend het tegenovergestelde aangetoond. Gedurende de eerste maanden van het leven is het zenuwstelsel erg veranderbaar en gevoelig, met name voor herhaalde prikkeling. Herhaalde pijnlijke ervaringen veroorzaken een structurele en functionele reorganisatie van het jonge zenuwstelsel.

Onderzoek heeft inmiddels het bewijs geleverd dat herhaalde pijnstimuli en langer durende pijn vroeg in de ontwikkeling invloed kan hebben op de gevoeligheid voor pijn op latere (volwassen) leeftijd. Het is echter nog onduidelijk of vroeg ervaren pijn bijdraagt aan het ontwikkelen van chronische pijn.In een recente publicatie wordt beschreven dat dergelijke vroege pijnervaringen bepalend zijn voor de latere perceptuele, cognitieve en sociale ontwikkeling.

Ook blijkt pijn vroeg in het leven te kunnen leiden tot ondergevoeligheid voor acute pijn bij de baby en juist tot een overgevoeligheid op latere leeftijd. Meerdere onderzoekers toonden aan dat er een hogere pijngevoeligheid is in de pubertijd bij ex-prematuren in vergelijking met pubers die à terme geboren waren.

Early Neonatal Pain—A Review of Clinical and Experimental Implications on Painful Conditions Later in Life. MD Williams and BDX Lascelles. Front. Pediatr 2020 >>

Bron: stichtingiton.nl

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan