De reflectietool ‘Integrale zorg voor kind en gezin’ staat online. De tool helpt professionals om de zorg samen met ouders zo goed mogelijk te organiseren rond de behoeften van kind en gezin. Hierin komt de meerwaarde van Integrale Vroeghulp goed tot uiting.

Gezinnen met een kind met een chronische lichamelijke of psychische aandoening hebben vaak te maken met veel verschillende hulpverleners en organisaties. De nieuwe tool helpt om de zorg en het onderwijs voor kinderen in de basisschoolleeftijd met een chronische aandoening zo goed mogelijk te organiseren.

‘Portretten’, ‘Praktijk’ en ‘Tips’

De reflectietool is ontwikkeld door Vilans en NJi. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met zorgverleners en gezinnen van een kind met een chronische aandoening. De tool telt drie knoppen, ‘Portretten’, ‘Praktijk’ en ‘Tips’. Onder de eerste knop vertellen acht gezinnen hoe zij de samenwerking met professionals ervaren en waar zij behoefte aan hebben. Met behulp van een mindmap kan samen met de zorgverlener(s) alle zorg en ondersteuning voor het gezin in kaart worden gebracht. Zo zien zorgverleners snel en overzichtelijk wie betrokken is bij de zorg en met wie zij moeten samenwerken om goede zorg te bieden.

Integrale Vroeghulp in de praktijk

Onder de knop ‘Praktijk’ vinden professionals allerlei voorbeelden om zelf te werken aan integrale zorg voor kind en gezin. Ook Integrale Vroeghulp, waarvan de landelijke kennisfunctie bij het NCJ ligt, is opgenomen als praktijkvoorbeeld. In tal van gemeenten heeft Integrale Vroeghulp zich inmiddels bewezen als een effectieve werkwijze voor hulp aan kinderen van 0 tot 7 jaar en hun ouders met (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen en hun ouders. Kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand zijn immers geholpen als hun problematiek zo snel mogelijk wordt gesignaleerd. Tegelijk geldt dat die problematiek in een vroeg stadium nog diffuus is en vaak meervoudig. Kinderen en ouders lopen gevaar van de ene deskundige naar de andere deskundige instantie te worden doorgestuurd. Vragen blijven onbeantwoord, antwoorden ongrijpbaar.

Meerwaarde

Integrale Vroeghulp kan voorkomen dat ouders van zorgprofessional naar zorgprofessional gaan. De aanpak zorgt voor:

  • begrip en een luisterend oor;
  • de beste experts die met hen meekijken om inzicht te krijgen in de behoeften van hun kind;
  • (langdurig) ondersteuning in de zoektocht naar (steeds weer) de juiste hulp voor de beste kansen van hun kind;
  • geen (bureaucratische) belemmeringen bij de toegang tot de juiste hulp 

Meer weten?

Reflectietool
Voor de reflectietool ‘Integrale zorg voor kind en gezin’ klik hier

Integrale Vroeghulp
Kijk voor meer over Integrale Vroeghulp op: www.integralevroeghulp.pleio.nl

Bent u als professional geïnteresseerd in het netwerk Integrale Vroeghulp bij u in de buurt? Klik dan door naar onze postcodezoeker die aangeeft waar u in de regio terecht kunt.

Neem voor vragen over (de organisatie van) Integrale Vroeghulp contact op met de landelijke IVH-adviseurs Jitty Runia, 06 36 41 80 17, jrunia@ncj.nl of Lieke van der Meulen, 06 13 13 64 99, lvandermeulen@ncj.nl.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan