Er komen nieuwe regels voor betere kwaliteit voor de kinderopvang en peuterspeelzalen. In het akkoord ‘Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang’ zijn 21 nieuwe regels afgesproken. Ook komt er meer geld beschikbaar. Als de Eerste Kamer ook instemt met akkoord dan gaan de nieuwe regels per 1 januari 2018 in.

Het akkoord bevat  onder andere afspraken gemaakt over het aantal baby’s per pedagogisch medewerker, meer vaste gezichten op de groep, het recht op coaching, de professionele inzet van vrijwilligers en de ’3-uursregeling’.

De vijf belangrijkste veranderingen voor pedagogisch medewerkers (pm’er) zijn:

  1. Minder baby’s per pm’er
  2. Meer vaste gezichten op de groep
  3. Recht op coaching
  4. Geen vrijwilligers meer in plaats van professionals
  5. 3-uursregeling
  6. Minder baby’s per pm’er

Ad 1. Minder baby’s per pm’er
Een pm’er krijgt de zorg over maximaal drie baby’s, in plaats van vier. Dit heeft gevolgen voor de groepssamenstelling van alle groepen met baby’s, dus ook voor de gemengde groepen. Daarnaast is het maximum van sommige (halve) groepen met baby’s met 1 pm’er verlaagd. In een apart besluit komt deze nieuwe beroepskracht-kindratio (bkr) te staan.
Uit diverse pedagogische onderzoeken bleek dat het erg belangrijk voor de ontwikkeling van baby’s is dat pm’ers meer aandacht aan de allerkleinsten kunnen geven. Deze maatregel vermindert bovendien de werkdruk van de pm’ers die met 0-jarigen werken.

Ad 2. Meer vaste gezichten op de groep
Er komen maximaal 2 – in plaats van 3 – vaste gezichten voor baby’s in horizontale en verticale groepen, waarvan altijd een vast gezicht op de groep van de baby staat op het moment dat het kind aanwezig is.

Voor alle kinderen is een vertrouwde beroepskracht op de groep van belang, maar voor baby’s is dit  extra belangrijk. Het gaat hierbij om maximaal twee vaste gezichten per baby, zodat de hechting goed verloopt. Dus één van die twee moet op de groep staan als deze baby er is. Daarnaast kunnen er andere collega’s aanwezig zijn, die weer voor andere baby’s een vast gezicht kunnen zijn.

Ad 3. Recht op coaching
Alle beroepskrachten krijgen recht op ‘coaching-on-the-job’ door een pedagogisch coach of beleidsmedewerker. Deze pedagogisch coach of beleidsmedewerker (minimaal hbo-niveau op het gebied van pedagogiek) wordt ook ingezet voor het maken van pedagogisch beleid.
Kinderopvang is een vak, er wordt veel van je gevraagd. Om werknemers te ondersteunen krijg je daarom jaarlijks het recht op coaching door een pedagogisch beleidsmedewerker. Dit geldt voor alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen.
Voor deze afspraak geldt een latere ingangsdatum, namelijk 1 januari 2019. Want niet alle organisaties kunnen volgend jaar al over een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo-niveau beschikken.

Ad 4. Geen vrijwilligers meer in plaats van professionals 
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de kinderopvang. De inzet van vrijwilligers mag niet ten koste gaan van de inzet van professionals. Vrijwilligers mogen daarom niet langer meegeteld worden in de beroepskracht-kindratio (bkr). Ze mogen wel extra boven de formatie worden ingezet. Ook in de bso wordt de inzet van vrijwilligers niet langer mogelijk, tenzij als hulp naast de beroepskrachten.

Ad 5. 3-uursregeling
De regeling voor het afwijken van de beroepskracht-kindratio (bkr) voor kinderopvangorganisaties die tenminste 10 uur opvang bieden, wordt gewijzigd. De start van de 3 uur waarop mag worden afgeweken is niet langer afhankelijk van het (op dat moment) aantal aanwezige kinderen. De begin- en eindtijd moet van tevoren in het pedagogisch beleidsplan worden vastgelegd. Dit geldt ook voor de exacte tijden waarop niet wordt afgeweken van de bkr. Als de werkgever nalaat dit vast te leggen en te communiceren moet de bkr gedurende de gehele openingstijd volledig worden toegepast.

Veel pm’ers geven aan dat zij het zwaar vinden om alleen op de groep te staan. Met de nieuwe regels wordt het voor ouders en medewerkers duidelijker wanneer er minder pm’ers op de groep staan. Dit is dan ook beter te controleren door medewerkers en ouders en te inspecteren door de ggd.

Extra geld kinderopvang
Het aanpassen van deze regels kost uiteraard geld, daarom steekt het kabinet opnieuw extra geld in de kinderopvang. Werkgevers of ouders gaan dus niet de rekening betalen. Ook start er een uitgebreid voorlichtingstraject, betaald door het Rijk. Werkgevers krijgen de tijd om de nieuwe regels in te voeren.

Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan