In welke mate hebben Nederlandse gezinnen geldzorgen? En welke signalen pikken professionals op? Deze vragen vormen de rode draad van een peiling onder professionals die werken met jeugdigen, ouders en/of opvoeders en onder ouders zelf. Dit gebeurt op initiatief van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

De afgelopen maanden is de inflatie nog verder gestegen. Met als gevolg dat het aantal gezinnen dat hierdoor in de problemen kwam verder is gegroeid. Zien professionals inderdaad meer mensen met financiële problemen? En heeft de beroepsgroep het zelf wellicht ook financieel zwaarder gekregen?

De vragenlijst voor professionals bevat 10 vragen over het signaleren van geldzorgen en de wensen en mogelijkheden om iets met deze signalen te doen.

Vul de vragenlijst in >

Het NCJ hoopt op zoveel mogelijk reacties zodat zij aan de landelijke en lokale politiek kunnen laten zien wat professionals dagelijks in de praktijk tegenkomen. Een reëel verhaal in plaats van een idee hoe het zal zijn. De vragenlijst kan t/m maandag 31 oktober worden ingevuld.

Uitkomsten eerste peiling

Over dit onderwerp heeft het NCJ aan het begin van dit jaar een eerste peiling gehouden. Hieruit bleek dat 1 op de 3 ouders zich regelmatig tot bijna altijd zorgen maakt over geld. Samengevat zie en merken de professionals het volgeden:

  • 2 op de 5 professionals schat in dat tussen de 10-25% van de jeugdigen/ouders/opvoeders moeite gaat krijgen om maandelijks rond te komen door de stijgende inflatie.
  • 1 op de 10 professionals geeft zelfs aan dat ze verwachten dat meer dan 50% van deze groep moeite gaat krijgen om maandelijks rond te komen.
  • 1 op de 10 professionals heeft zelf vaak of altijd zorgen over hun (toekomstige) financiële situatie vanwege de stijgende inflatie.
  • De helft van de professionals geeft aan de signalen van geldzorgen niet te herkennen of twijfelt hierover.
  • Slechts 1 op de 3 professionals kent de sociale kaart bij zorgen over geld en heeft goede contacten.
  • Ruim 10% van de professionals kent de sociale kaart bij zorgen over geld niet en weet niet goed naar wie te verwijzen of met wie samen te werken.
  • Ruim 70% geeft aan niet voldoende concrete handvatten te hebben om te ondersteunen als er geldzorgen zijn of twijfelt hierover.
  • Bijna 1 op de 5 professionals ervaart zelf vaak of altijd een taboe op het bespreken van geldzorgen. Ruim 50% van de professionals ervaart soms zelf een taboe op het bespreken van geldzorgen.

Rapport

Bekijk het rapport ‘Geen gezin de dupe van financiële problemen’ met alle resultaten of bekijk de factsheet ‘Een stille crisis in Nederlandse gezinnen: wie heeft nog bestaansrecht?’.

Deel mee!

Het NCJ hoopt dat zoveel mogelijk professionals de vragenlijst invullen. Help jij ook mee om deze onder de aandacht te brengen? Dat kan bijvoorbeeld door berichten van het NCJ te delen:

Of maak gebruik van onderstaande middelen om zelf een bericht te maken voor professionals:

Contact en meer informatie

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met NCJ-adviseurs:

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan