Bepaald voedsel niet durven eten. Of structureel veel te weinig voedsel innemen. Dat zijn enkele kenmerken van ARFID, een eetstoornis die zich al op heel jonge leeftijd kan voordoen. “Aanleiding kan een overgevoelige mond zijn”, vertellen Debbie van Druten en Laurie Gelissen. “Wat ook veel voorkomt is dat een kind vreselijk bang is om te slikken.” Gelukkig zijn er goede behandelmogelijkheden.

De stoornis komt weliswaar steeds vaker in het nieuws, maar de onbekendheid erover is groot. “De problematiek bestaat al heel lang”, aldus Debbie en Laurie. Alleen wist de professionele wereld er niet goed mee om te gaan. “Pas in 2013 is de eetstoornis bijvoorbeeld opgenomen in de DSM-5 en heeft het een passende benaming gekregen. We vinden het van groot belang hier meer bekendheid aan te geven.”

‘Twee tot vijf procent van alle kinderen lijdt aan ARFID’

Restrictief en selectief

ARFID staat voor avoidant restrictive food intake disorder. “Sleutelwoorden zijn restrictief en selectief. Dit uit zich in te weinig eten en/of te weinig gevarieerd eten, wat een bedreiging kan zijn voor de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling.” Vergeleken met andere eetstoornissen is er geen sprake van een verstoord lichaamsbeeld, negatief zelfbeeld of angst om aan te komen. “ARFID kenmerkt zich juist door angst voor voeding zelf in de vorm van niet kunnen, willen of durven eten. Of er gewoon geen interesse in hebben.”

Herkennen en behandelen

Het herkennen is nog niet zo gemakkelijk. Te meer daar bij veel kinderen sprake is van fases waarin een kind moeizaam eet. “We spreken pas over ARFID als er langere tijd sprake is van ernstig restrictief en/of selectief eetgedrag. Geschat wordt dat ongeveer 2 tot 5 % van alle kinderen lijdt aan ARFID.” Gelukkig zijn er diverse behandelmogelijkheden om het eetgedrag van deze kinderen te behandelen. “Deze variëren van laagdrempelige interventies tot intensieve behandeling, waarbij gedragstherapie de belangrijkste behandelmethode is.

Passende hulp of behandeling

De impact van ARFID op zowel het kind als de ouders is groot, benadrukken Debbie en Laurie. “Zij zijn er enorm mee geholpen indien professionals de signalen eerder herkennen, zodat tijdig passende hulp of behandeling geboden kan worden.”

Debbie van Druten is werkzaam als behandelcoördinator bij SeysCentra locatie Utrecht en heeft binnen SeysCentra ervaring als behandelaar van kinderen en jongen met ARFID en/of zindelijkheidsproblematiek. Zij studeerde orthopedagogiek en is Infant Mental Health-specialist.

Laurie Gelissen studeerde pedagogische wetenschappen, is in opleiding tot orthopedagoog generalist en werkt als behandelcoördinator bij SeysCentra locatie Maastricht. Zij heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in ARFID.

Zie ook:

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan