In ontwikkeling bedreigde kinderen onvoldoende beschermd

0
303

Kinderen die te maken hebben met kindermishandeling of geweld in het gezin, moeten veel te lang wachten op hulp. De meest kwetsbare kinderen en hun gezinnen komen op achtereenvolgende wachtlijsten terecht. Kinderrechters, cliënten, jeugdbeschermers en betrokken instellingen luiden de noodklok over de wachtlijsten.

De hele jeugdbeschermingsketen staat maximaal onder druk. Daarom gaan de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoeken hoe de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zicht houdt op de veiligheid van kinderen die op zijn wachtlijst staan.

Bij de RvdK stonden per 1 december 2020 ruim 3.100 kinderen op de wachtlijst. De inspecties willen daarom dat er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat deze kinderen het slachtoffer worden van de risicovolle situatie waarin zij zitten. Het is namelijk belangrijk om te weten of de onveiligheid van een kind voortduurt of misschien zelfs verergert. Het weten hoe (on)veilig een kind is, bepaalt mede hoe snel de RvdK een onderzoek begint. Een kind dat eind vorig jaar in een onveilige situatie verkeerde, moest gemiddeld vijf weken wachten op een zogeheten beschermingsonderzoek. In al die tijd op de wachtlijst kan de situatie verslechteren. Bij een kind in acute nood, gebeurt dat direct.

De inspecties gaan onder meer na welke afspraken de RvdK maakt met andere partners in de jeugdbescherming. Afspraken over het zicht hebben en houden op de veiligheid van wachtende kinderen. Dit betreft bijvoorbeeld Veilig Thuis-organisaties, wijkteams en rechtbanken. Zij onderzoeken of die afspraken uitvoerbaar zijn en er echt voor zorgen dat men weet hoe het met een kind gaat.

Taai probleem

Wachtlijsten zijn een taai probleem dat zich in de gehele jeugdbeschermingsketen voordoet. Overal wachten kinderen op passende zorg. Van de ene wachtlijst komen ze op de andere. In een signalement en een voortgangsrapportage gaven de inspecties aan dat de hele keten onder druk staat door wachtlijstproblematiek en personeelstekort. Zij vinden dat die wachtlijsten aangepakt moeten worden door de verantwoordelijke bewindspersonen, gemeenten en instellingen samen. Waarbij de regie komt te liggen bij de bewindspersonen.

Dit laat volgens de inspecties onverlet dat de instellingen, waaronder de RvdK, voldoende in staat moeten zijn zicht te houden op de veiligheid van de wachtende kinderen.

Download Voortgangsrapportage kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’

Download Plan van aanpak ‘Zicht op veiligheid’ >>

Bron: inspectie-jenv.nl

Zie ook:
Meldingen van kindermishandeling blijven lang liggen

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here