Expertisecentrum zet schouders onder pedagogische kwaliteit kinderopvang

0
518

Er komt een ‘Expertisecentrum pedagogische kwaliteit kinderopvang’. Doel is om – in het belang van het zich ontwikkelende kind – de kennisbasis voor pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in de breedste zin van het woord te onderhouden en verder te brengen. Het Expertisecentrum kan met gezag en autoriteit professionals, beleidsmakers en de politiek, gevraagd en ongevraagd, adviseren.

Het Expertisecentrum is een initiatief van BKK en het besluit hiertoe is genomen na een uitvoerige consultatie van veel betrokkenen uit de kinderopvang. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan een expertisecentrum dat:
– Op langere termijn het collectieve belang dient, namelijk het versterken van de positie van de sector kinderopvang in het maatschappelijk debat.
– Op korte termijn een meer praktische en ondersteunende opdracht heeft door het realiseren van een kennisbasis.

Het uiteindelijk doel is dat het centrum opereert als een onafhankelijke autoriteit op het gebied van pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.

Collectieve financiering

De financiering van het Expertisecentrum heeft, net als de doelstelling, een volgordelijkheid. De startfase van twee jaar is gefinancierd door eigen middelen van BKK, een startsubsidie bij de Directie Kinderopvang van het Ministerie van SZW en ‘startup-middelen’ uit de sector zelf. Pas als het Expertisecentrum enige positie heeft verworven als onafhankelijk gremium op basis van kennis van de pedagogische kwaliteit, kan gevraagd en ongevraagd advies gegeven worden. Zo’n onafhankelijke autoriteit dient een algemeen belang en daar past een collectieve financiering bij.

Organisatie

Het Expertisecentrum krijgt een bestuur van drie tot vijf leden. Zij brengen op persoonlijke titel kennis en gezag in. Een directeur is verantwoordelijk voor de operatie van het Expertisecentrum en een klein team medewerkers. Een nog te benoemen kwartiermaker krijgt de opdracht de start van het Expertisecentrum in januari 2020 voor te bereiden.

Bron: stichtingbkk.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here