Eerdaags komt op initiatief van BKK een set inspiratiekaarten beschikbaar over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Doel is bijdragen aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de opvang: kwaliteit in 3D-perspectief!

In de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van begin 2018 staan vier pedagogische basisdoelen:

  • het bieden van emotionele veiligheid in een veilige en gezonde omgeving
  • het bevorderen van persoonlijke competentie
  • het bevorderen van sociale competentie
  • socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden

Denken, Durven en Doen
De vier doelen vormen de basis van de set inspiratiekaarten. In het ‘Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang’ zijn deze basisdoelen uitgewerkt in thema’s zoals welbevinden en betrokkenheid, fysieke ontwikkeling, materiële wereld en socialisatie. Elk thema krijgt een eigen inspiratiekaart met daarbij drie soorten opdrachten, te weten Denken, Durven en Doen.

AdvertentieVroeglezing - artikel

Eenduidige opbouw
De inspiratiekaarten hebben allemaal dezelfde opbouw. Op de voorkant staat informatie over het betreffende thema, de auteurs, het pedagogische basisdoel en een korte samenvatting. Op de achterkant staan per thema de verschillende opdrachten en een stelling. De kaarten hebben geen vaste volgorde en kunnen dus willekeurig worden gebruikt, passend bij de onderwerpen die actueel zijn of waar men op dat moment meer aandacht aan wil geven.

Testfase
Op dit moment worden de kaarten getest door een aantal organisaties. Zij kijken naar leesbaarheid, inhoud, werkbaarheid en vormgeving van de kaarten. De definitieve set inspiratiekaarten volgt nog voor de zomer.

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van BKK of stuur een mail naar info@stichtingbkk.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

AdvertentieNomineren Vroegwerker
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan