Goed en gezond eten kan voor jonge kinderen en hun ouders een bron van zorg en conflict zijn. Problemen op dit vlak kunnen de ontwikkeling ernstig beïnvloeden. Experts uit wetenschap en praktijk gaan op 6 juni tijdens het Congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ in op oorzaken, gevolgen en handelingsperspectieven.

Moeizaam eten heeft grote invloed op de ouder-kindrelatie. Het kan ouders tot wanhoop drijven. Ze voelen zich machteloos als ze hun kinderen niet kunnen geven, wat ze graag zouden willen. Wat zijn veel voorkomende oorzaken rondom eetproblematiek bij jonge kinderen en wat zijn zinvolle handelingsperspectieven voor ouders en hulpverleners? Die vragen staan centraal tijdens de tweede editie van het congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’. Het congres vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht en is een initiatief van het Euregionaal Congresburo en Vakblad Vroeg.

Programma

Plenair

Jaap Seidell: Eerste 1000 dagen maken leven lang verschil
De eerste duizend dagen van een baby zijn van belang voor het aanleren van voedingspatronen en de voedingskeuzes van kinderen. Al vanaf de conceptie zijn er aangrijpingspunten om de gezondheid van het latere kind te bevorderen.
Jaap Seidell is onder meer Hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de VU te Amsterdam

Carolien Gijsbers: Eetproblemen bij chronische ziekte of beperking
Zo’n 40 tot 80% van de kinderen met een chronische ziekte of een beperking ontwikkelen eetproblemen. Welke medische aandoeningen liggen hieraan ten grondslag en hoe zijn deze problemen te onderkennen en te behandelen?
Carolien Gijsbers is kinderarts maag-, darm- en leverziekten. Zij is gepromoveerd op de behandeling van chronische buikpijnklachten.

Edgar van Mil: Obesitas bij het jonge kind
Overgewicht op jonge leeftijd is een kwaal van deze tijd. Dwingen, straffen of belonen werken vaak averechts. Inzetten op een geïntegreerde aanpak, met ouders in de hoofdrol, is effectiever. Hoe en wanneer kunnen professionals hier gebruik van maken?
Edgar van Mil is als kinderarts-endocrinoloog werkzaam in het Jeroen Bosch ziekenhuis (JBZ) te ’s-Hertogenbosch en gepromoveerd op obesitas bij kinderen. Hij is verbonden aan het Partnerschap Overgewicht Nederland als vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Deelsessies

Karen den Dekker: Autisme en eetproblemen
Jonge kinderen met autisme ontwikkelen vaak een eetprobleem. Zij eten te weinig, te veel of ze letten heel erg op de geur, de smaak, de kleur en de structuur van eten. Voor ouders en professionals een ingewikkeld probleem. Welke aanpak helpt?
Karen den Dekker is expert op dit gebied; ze is (Kook)pedagoog en heeft onlangs het boekje ‘O jee, ik eet’ geschreven over eetproblemen bij kinderen met autisme

Dr. Berber Vlieg-Boerstra: Omgaan met voedselallergieën
Voedselallergie komt vaak voor in het eerste levensjaar. Tijdige herkenning én begeleiding vanuit de eerste lijn is van groot belang. Wat zijn de rode vlaggen voor vroege herkenning? En wat zijn handelingsperspectieven om ongeruste ouders in woord en daad bij te staan, ook in situaties waarbij het waarschijnlijk gaat om een vermeende allergie?
Berber Vlieg-Boerstra, senior diëtist OLVG en tevens werkzaam in een eigen praktijk, Vlieg en Melse Diëtisten, is gespecialiseerd in voedselallergie, lid van DAVO (Diëtisten Alliantie Voedselovergevoeligheid) en één van de oprichters van INDANA  International Network for Diet and Nutrition in Allergy. Ook is zij betrokken bij de NCJ-richtlijn voedselovergevoeligheid, de richtlijn Diagnostiek van koemelkallergie in Nederland en de richtlijn Voedselprovocaties. .

Marilene de Zeeuw: Ouderlijke druk werkt eetproblemen in de hand
Een slecht etende baby of peuter kan het gezinsleven ernstig ontwrichten. Vaak gaan ouders er bovenop zitten: er moet en zal gegeten worden. Het verbeteren van de relatie tussen een moeilijk of slecht etend kind en ouders maakt een belangrijk deel uit van de oplossing.
Marilene de Zeeuwis klinisch psycholoog Kinderen en Jeugd, psychotherapeut, supervisor gedragstherapeut VGCt en IMH specialist

Martine van Workum: Aandachtspunten bij het afbouwen van sondevoeding
Het afbouwen van sondevoeding verloopt vaak moeizaam en veel eetproblemen liggen hieraan ten grondslag. Wat zijn de nieuwste inzichten op dit gebied? En wat is de meerwaarde van de Zwitserse methodiek ‘no tube’.
Martine van Workum is kinderverpleegkundige MLD, Radboud UMC

Doelgroep
Dit congres, dat plaatsvindt in Utrecht, is interessant voor JGZ-professionals, kinderdietisten, psychologen, medewerkers ouder- en kind teams, logopedisten, kinderartsen, pedagogen en overige geïnteresseerden.

Informatie en aanmelden
Op de website van Euregionaal Congresburo staat alle informatie over de 2e editie van het Congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek Vroeg

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van moeder en kind? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan