Impact vroeggeboorte verdient preventieve aandacht

0
374

Veel ouders ervaren het als spannend zodra ze met hun te vroeggeboren baby naar huis mogen. “Juist over de gewone dagelijkse dingen als verzorgen, slapen en contact maken hebben ouders vragen”, weet Esther van der Heijden. “Voor deze kinderen kunnen ook aandachtig spelen of leren kruipen behoorlijk uitdagend zijn. Een preventieve benadering kan deze gezinnen helpen een vertrouwde weg in het leven te vinden.”

Esther is spreker tijdens het Babycongres 2021. Alle presentatie zijn vanaf 17 november maar liefst zestig dagen te volgen en het congres is breed geaccrediteerd. Inschrijven kan tot begin januari. Naast dit congres kun je bovendien gratis een tweede online congres uitkiezen. En als abonnee op het magazine Vakblad Vroeg krijg je ook nog eens 50 euro korting op de deelnemersprijs. Lees verder >
Esther van der Heijden: “Help ouders aan te sluiten bij de behoeften van hun kind”

De preventieve aanpak waar Esther op doelt, is het ToP-programma. Tijdens de 2021-editie van het Babycongres 2021 verzorgt zij hierover een presentatie, maar vertelt nu al graag over de meerwaarde van het programma. “Bij deze interventie kijk je in eerste instantie samen met de ouders naar de behoeften en mogelijkheden van hun kind. Dit geeft zicht op de dingen die op dat moment belangrijk zijn voor hun kind om te ondersteunen.”

Inzicht in gedrag en ontwikkeling

Een volgende stap is dat de ToP-therapeut kernstrategieën inzet om de ouder meer inzicht te geven over het gedrag en ontwikkeling van hun kind. “Zo help je hen om aan te sluiten bij de behoeften van het kind. Aanvullend ondersteun je de ouders bij het werken aan voorwaarden voor de ontwikkeling van het kind. De mondelinge en schriftelijke aanbevelingen gaan uit van de sterke kanten van het kind.” Daarnaast is het welbevinden van de ouder heel belangrijk. “Om beschikbaar te zijn voor hun kind is aandacht voor hun geboorteverhaal en verwerking nodig. Dit doen we met psycho-educatie, signaleren en zo nodig zoeken we aanvullende hulp.”

ToP-therapeuten

Met het preventieve ToP-programma zijn in 2020 ruim 1300 kinderen begeleid. Inmiddels zijn er al ruim 100 therapeuten die op deze wijze ouders van te vroeg geboren kinderen geboren in de thuissituatie op weg helpen. “In het eerste levensjaar gaan ze twaalf keer op huisbezoek.” Uitsluitend kinderfysiotherapeuten die de geaccrediteerde ToP-opleiding hebben gevolgd kunnen het programma inzetten. “De opleiding is intensief”, waarschuwt Esther. “Ook is er een selectieprocedure, omdat het maar toegankelijk is voor tien cursisten per opleidingsjaar. Dat lijkt weinig, maar we willen graag heel gedegen opleiden om de kwaliteit van het programma te bewaken.”

Observeren en interpreteren

Tijdens het Babycongres 2021 vertelt Esther over de hoed en de rand van de preventieve benadering. “In mijn presentatie ligt het accent op de kernstrategieën en specifieke competenties die de interventie vraagt. Veel aandacht krijgen de kern strategieën en competenties die door de ToP-therapeut worden ingezet. Aan de hand van voorbeelden neem ik de deelnemers mee in de aanpak in de praktijk. Zo geef ook een inkijkje in de werkwijze van de ToP-therapeut.” Van belang in dit verband vindt zij dat de zorg rondom te vroeg geboren kinderen nog beter op elkaar wordt afgestemd. “Multidisiplinaire samenwerking is hierin een must. Dat begint wat mij betreft met op de hoogte zijn van elkaars werkwijze. Dit helpt om aansluiting te vinden om de behoeften van kind en ouder zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Programma online congres ‘Vroegsignalering bij baby’s – opgeven kan tot begin januari 2022 >>

Esther van der Heijden is kinderfysiotherapeut, stafadviseur en kerndocent bij het expertisecentrum prematuren EOP-nl, Amsterdam UMC. Hier is ze medeverantwoordelijk voor de TOP opleiding en nascholing en ondersteunt ze de landelijke implementatie van het TOP programma.

Als mede-auteur van het Family and Infant Neurodevelopmental Education (FINE) heeft zij bij kunnen dragen aan de verbetertrajecten op het gebied van ontwikkelingsgerichte zorg op de neonatale afdelingen in binnen en buitenland.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here