Peuter

Dagelijks negen kinderen verwond door voetje tussen de spaken

Het vervoer van jonge kinderen achterop de fiets gaat niet altijd op een veilige manier. In 2018 kwamen per dag gemiddeld 9 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar op de Spoedeisende...

Klantroutes wijzen de weg in de eerste 1000 kritieke dagen

De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor de groei en ontwikkeling van kinderen. Klantroutes zijn een effectief hulpmiddel om in elke regio een preventieve infrastructuur te ontwikkelen om kwetsbare groepen beter te bereiken. Het...

Online en offline tips over bewegen met peuters

Van jongsaf aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van peuters. Door het gedwongen thuiszitten als gevolg van de coronacrisis kan dit in het gedrang komen. Allesoversport.nl helpt ouders met online en offline...

Online en offline tips over bewegen met peuters

Van jongsaf aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van peuters. Door het gedwongen thuiszitten als gevolg van de coronacrisis kan dit in het gedrang komen. Allesoversport.nl helpt ouders met online en offline...

Congres Kinderopvang en Onderwijs voor het jonge kind op 14 mei 2020

Kinderopvang en onderwijs hebben een zorgplicht voor álle jonge kinderen, al dan niet met beperkingen of stoornissen. Wat betekent dit in praktijk van alledag voor de direct betrokkenen? Op dit punt bestaan nog veel...

Stimuleringssubsidie voor inzet op bewegen van nul- tot vierjarigen

Om extra in te zetten op bewegen voor kinderen van nul tot vier jaar komt er een kleine stimuleringssubsidie voor professionals. Deze is bedoeld voor organisaties die zich sterker willen richten op het betrekken...

Autisme herkennen met video-opnames opent deur voor vroegbehandeling

Dr. Irina Poslawsky is een warm pleitbezorger van vroeginterventie bij een vermoeden van  autisme spectrum stoornis (ASS) bij baby’s, peuters en kleuters. “Jonge kinderen zijn namelijk nog zeer leerbaar”, benadrukt zij. Met behulp van...
passende kinderopvang

Zorgbehoefte bij één op de drie peuters in kinderopvang

Gemiddeld vertoont één op de drie peuters in de kinderopvang problematisch gedrag of spreekt de taal niet goed. Door gebrek aan geld en kennis glijden veel van hen onnodig af naar het speciaal onderwijs. Uit...

Peuters op kinderopvang bewegen veel te weinig

Peuters krijgen op Nederlandse kinderdagverblijven veel te weinig lichaamsbeweging. Internationaal is de beweegnorm vastgesteld op minimaal 2 uur actief en 1 uur intensief bewegen per dag. De peuters uit het onderzoek bewogen nog geen...
lachend meisje spelend op de grond

Speelse training voor ouders met zorgen over peuter

Bij veel jonge kinderen bestaan er zorgen wat betreft contact, communicatie, spel of flexibel gedrag. Vaak is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is. BEER is een pas ontwikkelde, speelse en...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.