Benutten data brengt signalen kindermishandeling in beeld

0
159

Het toepassen van textmining-algoritmes verbetert de signalering van (vermoedens van) kindermishandeling. Signalen worden eerder opgepikt en minder signalen worden gemist, zo blijkt uit pilots in Amsterdam en Groningen. Met de toepassing van deze techniek kunnen JGZ-professionals naar verwachting jaarlijks 2500 ‘gemiste’ signalen extra vinden. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en GGD Groningen gaan aan de slag met de implementatie van deze techniek.

Kunnen we uit de data over een kind een risico op mishandeling afleiden met behulp van artificial intelligence (oftewel: kunstmatige intelligentie) en daarmee de professional ondersteunen tijdens het consult? Dat was de centrale vraag achter de ontwikkeling van een algoritme waarmee in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) naar mogelijke signalen van (vermoedens van) kindermishandeling wordt gezocht.

Ongestructureerde data

Veel data in het DD JGZ zijn ongestructureerd vastgelegd. Daarom is het algoritme geleerd om vooral ook in tekstvelden te zoeken en niet alleen in de gestructureerde data. Het algoritme werd getraind met oude geanonimiseerde data, waarbij signalen van (vermoedens van) kindermishandeling aan de orde waren. Het getrainde algoritme is vervolgens aan de slag gegaan met echte dossiers. De signalen die daaruit naar boven kwamen zijn beoordeeld door een aandachtsfunctionaris kindermishandeling.

Hoge score

In de pilots in Amsterdam en Groningen bleek het algoritme in circa 80% van de vermoedens terecht te hebben gesignaleerd. Door het algoritme te blijven voeden met resultaten uit het verleden, kan het percentage van 80% nog hoger worden.

De techniek kan de professional niet vervangen, maar biedt ondersteuning bij de signalering van (vermoedens van) kindermishandeling. Het is vervolgens de professional die hier een vervolg aan geeft. Dat vervolg vraagt om een hoge mate van professionele sensitiviteit, waarover de tool niet beschikt.

Hoe werkt het in de praktijk?

Wat de impact is van de toepassing van deze techniek in de uitvoeringspraktijk is nog niet goed onderzocht. Samen met een JGZ-organisatie gaat het NCJ daarmee aan de slag. Vragen van JGZ-professionals (o.a. hoe bespreek ik dit signaal met de ouders?), het management (o.a. levert dit extra werk op? Hoe gaan we dat realiseren?) en de techniek (o.a. hoe maken we het DD JGZ toegankelijk voor de tool?) komen aan bod.  Lees verder over de aanpak van het vervolgtraject op de NCJ-website >>

Bron: huiselijkgeweld.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here