Bespreken kindermishandeling kost kinderopvang moeite

0
260

Omgaan met een vermoeden van kindermishandeling vinden pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en hun leidinggevenden lastig. Weliswaar signaleren pedagogisch medewerkers vaak wel als er iets niet pluis is in een gezin, maar vinden zij het moeilijk om er vervolgens met de ouders over te praten.  Verder blijken er grote verschillen te zijn in hoe kinderopvangorganisaties omgaan met het signaleren van problemen. Hetzelfde geldt voor het ondersteunen van kwetsbare gezinnen.

Dat constateren Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling binnen de branche. Voor Vakblad Vroeg reden om over dit onderwerp een sessie te organiseren tijdens het kinderopvangcongres op 29 september. Spreker is dan drs. Yael Meijer, die eveneens constateert dat een onderbuikgevoel maar weinig leidt tot handelen. Zij pleit in een vooruitblik op haar presentatie om het ‘aanvoelen’ om te zetten in een goed en zorgvuldig gesprek met gezinnen. “Het gesprek is een noodzakelijke stap om de vinger op mogelijke verwaarlozing en geweld te leggen.”

Werk aan de winkel

De brancheverenigingen voor (maatschappelijke) kinderopvang BMK en BK spraken met Aandachtsfunctionarissen en andere professionals ter voorbereiding op de werkgroep Meldcode Kindermishandeling. De meeste Aandachtsfunctionarissen staan er min of meer alleen voor, met te weinig uitvoeringskracht bij het team waarmee zij dit moet oppakken. De situatie blijft voor het kind dan meestal ongewijzigd. In sommige organisaties staat het onderwerp standaard op de agenda van de teamvergadering, in andere organisaties komt het alleen ter sprake als de Aandachtsfunctionaris een kwestie aandraagt. Bovendien loopt het aantal Aandachtsfunctionarissen per organisatie sterk uiteen. Soms zijn er twee op honderden kinderen, terwijl op andere plekken iedere locatieleider of clustermanager ook is opgeleid tot Aandachtsfunctionaris.

Er is dus op landelijk niveau werk aan de winkel, constateren de brancheorganisaties. In de werkgroep zal onder meer besproken worden over een advies om een minimum of quota aan Aandachtsfunctionarissen vast te leggen. En hoe ervoor gezorgd kan worden dat álle kinderopvangorganisaties zich actief blijven ontwikkelen in het ondersteunen van kwetsbare gezinnen.

Gastouderbranche

Een advies dat uit de telefoongesprekken naar voren kwam was om ook de gastouderbranche goed te betrekken. Bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus zijn dan ook welkom om zich bij de werkgroep aan te melden. Deze telt momenteel zo’n veertig leden, alleen de gastouderbranche is nog onvoldoende vertegenwoordigd.

Zie ook

Bron: huiselijkgeweld.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here