Eén signaleringsinstrument kindermishandeling voor ziekenhuizen

0
467

Nederlandse ziekenhuizen kunnen vanaf 2022 gebruik maken van één Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling (NSK). Het NSK moet de veiligheid van kinderen verhogen en de handelingsverlegenheid van zorgprofessionals verminderen. Het instrument, dat voortkomt uit een samenwerking tussen Erasmus MC, Amsterdam UMC en UMC Utrecht, wordt ingebouwd in het elektronisch patiëntendossier.

In ziekenhuizen wordt nu nog met verschillende signaleringsinstrumenten gewerkt. Die zijn vaak omslachtig in gebruik en werken daardoor niet optimaal. ‘Het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling is gemaakt voor alle artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen die met kinderen te maken krijgen’, vertelt Eline van den Heuvel, kinderarts en projectleider Implementatie NSK vanuit UMC Utrecht. ‘Zij spelen namelijk een belangrijke rol als het gaat om het signaleren van kindermishandeling. Met het NSK willen we deze artsen en verpleegkundigen ondersteunen in hun werk en tegelijkertijd recht doen aan kinderen die in een onveilige situatie verkeren.”

Het NSK bestaat uit vier korte vragen die verpleegkundigen en artsen helpen om afwijkingen te signaleren. Zo’n afwijking kan betekenen dat het kind mogelijk slachtoffer is van kindermishandeling of dat het kind mogelijk in een onveilige thuissituatie verkeert. Om dit verder te kunnen onderzoeken wordt de arts door de vijf stappen van de KNMG-meldcode geleid.

Drempel signaleren kindermishandeling

Van den Heuvel wijst erop dat er bij artsen vaak een drempel bestaat om hun vermoedens te gaan onderzoeken. ‘Bijvoorbeeld omdat ze niet goed weten met wie ze kunnen overleggen, hoe ze dossiervorming moeten doen, en wanneer ze wat moeten bespreken met ouders. Ze zijn bang het verkeerd te doen, met mogelijk juridische consequenties. Artsen kunnen ook zelf slachtoffer zijn geweest en het daardoor lastig vinden om door te pakken. Nog een struikelpunt is dat in iedere regio weer anders wordt gewerkt. Dus als je als arts van de ene naar de andere regio verhuist, krijg je weer met een heel ander systeem te maken.’ Eén Signaleringsinstrument Kindermishandeling voor alle ziekenhuizen maakt dit eenvoudiger.

Versimpelen

Het NSK moet het hele proces van signaleren en actie ondernemen versimpelen. Van den Heuvel: ‘Als iedereen op dezelfde manier werkt wordt alles veel duidelijker, zowel voor de artsen als voor ouders en hun kinderen. Het ultieme doel? Eerder signaleren, transparantie naar ouders en minder meldingen bij Veilig Thuis. Als we in de ziekenhuizen op tijd signaleren, kunnen we al in een vroeg stadium advies en ondersteuning inzetten voor deze kinderen en hun familie. Waarschijnlijk kunnen we hiermee erger voorkomen.’ Mooi is dat het instrument wordt ingebouwd in het elektronisch patiëntendossier. ‘Dat betekent dat álle kinderen die op de spoedeisende hulp terechtkomen, anders dan nu, gescreend worden op signalen van kindermishandeling.’

Eén signaleringsinstrument

Nu het NSK is gevalideerd is het moment daar om het instrument te gaan implementeren op de spoedeisende hulp. Dat gebeurt vanaf mei van dit jaar door middel van een pilot in tien Nederlandse ziekenhuizen. ‘Met deze tien ziekenhuizen gaan we testen’, vertelt Van den Heuvel. ‘Werkt het instrument naar behoren? En wat kan beter? Uiteindelijk moet dit leiden tot een definitieve versie.’ Van den Heuvel hoopt dat het Signaleringsinstrument Kindermishandeling (NSK) vanaf mei 2022 gebruiksklaar is voor alle ziekenhuizen in Nederland.

Artsen zullen vanaf dat moment ook training volgen in het gebruik ervan. Het NSK moet bovendien interessante data gaan opleveren. ‘Met dit instrument kunnen we inzicht krijgen in hoe artsen en verpleegkundigen de Meldcode gebruiken. Maar ook bij hoeveel kinderen met een afwijkende signalering zij uiteindelijk de Meldcode starten. Ook kunnen we straks veel beter zien hoeveel van deze kinderen uiteindelijk hulp krijgen of worden gemeld bij Veilig Thuis én welke artsengroepen goed gebruikmaken van het instrument. Als we bijvoorbeeld geen enkele neuroloog tegenkomen, dan weten we dat we die groep intensiever moeten gaan scholen.’

Bron: leck.nu/nsk

Zie ook:
Webinar ‘Kindermishandeling signaleren en aanpakken… Wat werkt?’
Zorgplicht gaat bij kindermishandeling voor beroepsgeheim
Artsencoalitie pleit voor zorgvuldig toepassen meldcode kindermishandeling

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here