Kindermishandeling komt veelvuldig voor, ook op heel jonge leeftijd, bij baby’s, peuters en kleuters. Naast fysiek geweld kan er sprake zijn van seksueel misbruik, psychische mishandeling en emotionele verwaarlozing. Reden voor ons om voor de tweede maal een congres te organiseren over kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters. De datum is 20 september en het congres is ook later een maandlang online te bekijken.

Alle congresinformatie op een rij  >>

Bijna niet te bevatten dat het voorkomt en toch is het zo. Sterker nog, jonge kinderen zijn degenen die het meeste geslagen worden. Ook voor psychische mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik zijn zij extra kwetsbaar. Je kunt het niet altijd zien en het is vaak lastig te verdragen. Bovendien ligt het aankaarten van een niet pluisgevoel bij een kwetsbaar jong kind heel gevoelig. Wat als je het mis hebt en het risico ontstaat dat ouders of anderen zich vals beschuldigd voelen? Alle reden dus om je te verdiepen in de mogelijkheden om op een goede manier en op het juiste moment actie te ondernemen.

Tijdens deze tweede editie van het congres, opnieuw in samenwerking met Euregionaal Congresburo, delen sprekers belangrijke kennis over mishandeling bij deze kwetsbare doelgroep. Ook geven ze concrete handreikingen om weloverwogen in actie te komen. De live-editie vindt plaats op 20 september en alle presentaties zijn vanaf 1 november een maand lang online te volgen.

Programma

Blauwe plekken – wel of niet aan de bel trekken?
Handelingsverlegenheid speelt een grote rol om bij een vermoeden van mishandeling van een baby, peuter of kleuter niet aan de bel te trekken. Vaak gebeurt dit uit angst om de signalen verkeerd te interpreteren en onterecht een melding te doen. Men moet weten wanneer iets niet pluis is. Het hanteren van de PANDA-stappen ondersteunt het signaleren van kindermishandeling, Deze lijst bestaat uit vier stappen om op basis van objectieve gegevens te besluiten een verdenking wel of niet nader te onderzoeken.
Mr. Maaike Brunekreef en Michaëla Hilhorst

Seksueel misbruik van jonge kinderen: Kun je het aan (zien)?
Seksueel misbruik komt veel vaker voor dan we willen weten. Ook bij jonge kinderen. De gevolgen zijn groot. Het is dus van belang dat we daar snel achter komen en zorgen dat het stopt. En dat we zorgen dat de kinderen hulp krijgen, want hopen dat ze het vergeten is een illusie. Wat dan wel? Doorbreek de stilte en praat met ouders en kinderen. Weet wanneer je je zorgen moet maken en weet wat je kunt doen.
Drs. Aafke Scharloo

De do’s & dont’s van de meldcode
Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor als je zelf betrokken bent, of iemand uit je omgeving dat is. Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuisorganisatie en geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, plegers, omstanders als professionals. Het doel is om te richten op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. In deze praktijkgerichte presentatie doorloopt Ida Groeneveld aan de hand van casuïstiek het totale proces in relatie tot het werken met de meldcode. Zij doet dit vanuit meldingen vanuit de context van de allerkleinsten.
Ida Groeneveld

Doorbreek intergenerationeel trauma na huiselijk geweld
In deze deelsessie wordt ingegaan op intergenerationeel trauma na huiselijk geweld. Centraal staat de vraag hoe het komt dat de effecten van traumatische ervaringen zo vaak in volgende generaties doorwerken. In het verlengde hiervan schetsen Karine en Nina de mogelijkheden om via gerichte behandeling het patroon van intergenerationeel trauma is te doorbreken. Daarbij komen zowel inzichten uit wetenschappelijk onderzoek als casuïstiek uit de behandelpraktijk aan bod.
Willemien van den Dorpel en Karine Zuidgeest.

Een kind verbindt, zelfs bij trauma en pijn
De onzichtbare banden tussen ouders en kinderen kunnen leiden tot zowel een groeizaam ontwikkelingsklimaat voor kinderen als tot destructieve interacties, onveiligheid en huiselijk geweld. Kinderen zijn sensitief en reactief op het gedrag van de ouders, zelfs als dit gedrag voortkomt uit trauma en pijn. In deze presentatie wordt vanuit verschillende theoretische concepten gekeken naar de hulpverlening en behandeling aan deze gezinnen. Zowel wetmatigheden uit de systeemtheorie als die uit de communicatiewetenschappen komen hierbij aan de orde.
Téo Visser

Vroegsignalering kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen
Wat maakt vroegsignalering van kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen zo lastig? En wat zijn oplossingsrichtingen om het makkelijker te maken? Pharos heeft naar aanleiding van signalen uit de praktijk recent een verkenning uitgevoerd naar antwoorden op beide vragen. In haar presentatie deelt Phildy Asamoah de inzichten uit de verkenning. Vervolgens neemt zij je mee in de belemmerende en bevorderende factoren die professionals in hun werk ervaren met gezinnen waar sprak is van mishandeling en misbruik. Daarbij gaat Phildy ook aan de slag met het op een cultuursensitieve werkwijze bespreekbaar maken van verontrustende signalen bij gezinnen die nieuw zijn in Nederland.
Phildy Asamoah

Als een veilige start onder druk staat
Centraal in deze deelsessie staat de interventie Veilige Start. Deze kan worden ingezet wanneer er sprake is van ernstige zorgen over de veiligheid van kind en moeder. Met Veilige Start kan in risicovolle situaties al tijdens de zwangerschap vroegtijdig hulp worden geboden. Deze vroegtijdige hulp is juist in multi-probleemsituaties van groot belang. Samen met de ouders, naasten en betrokken professionals, zoals verloskundigen, wijkteammedewerkers en Veilig Thuis, werken jeugdzorgwerkers al tijdens de zwangerschap intensief aan een veiligheidsplan. Wat houdt de interventie in de praktijk in, hoe kan deze worden ingezet en wat zijn indicaties en contra-indicaties?
Drs. Maartje Snelders

Congrespagina

Alle informatie over sprekers, doelgroep, accreditatie  en deelnamemogelijkheden staat overzichtelijk gepresenteerd op de website van Euregionaal Congresburo.

Naar de congrespagina >

Korting

Voor abonnees op ons VROEG-magazine geldt een aantrekkelijke korting. Nog geen abonnee? Op de abonneerpagina op onze website lees je er meer over.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek Vroeg

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van moeder en kind? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan