Zomereditie VROEG: haal ‘m nu in huis!

0
539

De zomereditie van VROEG is uit – veertig pagina’s dik – met als thema Praten. Plus zoals gebruikelijk aandacht voor tal van andere aspecten rond de zorg aan ongeboren en jonge kinderen en hun ouders. De inhoud in vogelvlucht.

Buitenshuis niet durven praten, wat dan?
De meeste kinderen laten graag van zich horen. Bij selectief mutisme is dit niet het geval. Kinderen met deze angststoornis durven buitenshuis niet of nauwelijks te praten, terwijl ze dit thuis wel doen. Hoe krijg je hier de vinger achter en wat zijn de do’s & dont’s?

Autisme kan samengaan met goed ouderschap
Bij een vrouw of man met autisme vormt aanstaand ouderschap een risico voor ontregeling. Na de geboorte kan het autisme mogelijk de ouder-kindrelatie negatief beïnvloeden en daarmee de ontwikkeling van het kind. Hoe kun je deze gezinnen het beste begeleiden?

Herschrijf script van kwetsbare ouders
Psychische klachten van de ouders zijn van grote invloed op het reilen en zeilen tijdens de eerste 1000 kritische dagen. Voor Mijke Lambregtse, (kinder- en jeugd)psychiater / IMH-specialist in het Erasmus MC) reden om zich in de nieuwe editie van VROEG sterk te maken voor het verbeteren van de zorg aan deze kwetsbare ouders. “Van gerichte hulp gaat een preventieve werking uit op de gezondheid en ontwikkeling van hun kinderen.”

Nieuw instrument geeft beeld van gehechtheidsrelatie
Een goede gehechtheidsrelatie vormt het fundament voor een gezonde ontwikkeling. Gezien het enorme belang is het essentieel dat professionals oog hebben voor wanneer deze relatie onder druk staat. Een nieuw instrument ondersteunt hen bij het in beeld brengen van de gehechtheid van kinderen tussen de twee en vijf jaar en hun ouders.

Ingangen voor hulp aan stotterende kinderen
Chronisch stotteren begint gemiddeld al vóór het derde levensjaar. Vroegtijdige interventie is nodig, maar krijgt vaak niet de aandacht die het verdient. Weliswaar is in veel gevallen sprake van spontaan herstel, maar dit is niet altijd te voorspellen. Lichte begeleiding kan voorkomen dat het probleem zich verergert.

Ziek kind beïnvloedt hele gezin
Het gezin van Esther telt vijf kinderen. “De jongste twee waren echte zorgkindjes. Noah, onze jongste kwam veel te vroeg ter wereld met alle zorgen van dien, terwijl zijn zus Loïs een dag na haar geboorte een ademstop kreeg.” De ervaringen met de zorgwereld zijn niet over de hele linie positief. Het ontbrak met name aan open communicatie naar het gezin. “Neem de tijd voor ons. Een ziek kind beïnvloedt het hele gezin.”

Geboren met een schisis – wat dan?
Schisis is één van de meest voorkomende aangeboren afwijkingen. Jaarlijks worden 1 tot 2 op de 1000 baby’s hiermee geboren. Behalve voor het uiterlijk kan een schisis ook gevolgen hebben voor de voeding, het gehoor, de spraak, de neus en het gebit. Juist daarom is een multidisciplinaire behandeling door verschillende specialisten nodig. Het traject is weliswaar vaak lang, maar de prognose is over het algemeen gunstig.

Investeer vanaf prille begin in ouder-kindrelatie
Veel ouders hebben niet direct de zorg voor een pasgeborene en jonge baby in de vingers. Zorgprofessionals kunnen dan de Newborn Behavioral Observation (NBO) inzetten om de overgang naar het ouderschap zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het in Amerika ontwikkelde instrument draagt vanaf het eerste begin bij aan een positieve ouder-kindrelatie.

Voorkom taalzorgen met praten
Veel peuters en kleuters hebben problemen met taal en daardoor een verhoogd risico op sociale-, emotionele-, gedrags- en leesproblemen. Vroege signalering maakt eerdere diagnose en behandeling mogelijk. Hiermee zijn veel problemen te voorkomen.

Worstelen met klanken en woorden
Onderdeel van het leren praten is het ontdekken van de regels voor het vormen van klanken en woorden. Stoornissen op dit vlak komen veelvuldig voor bij jonge kinderen. Deze vallen onder de noemer fonologie, een taalstoornis die in de praktijk vaak wordt verward met een spraakstoornis. Tijdig behandelen door een logopedist is de beste remedie om het probleem aan te pakken.

Coördineer hulp bij ingrijpende medische aandoening
Een kwart van de kinderen met een ingrijpende medische aandoening heeft emotionele en sociale problemen. Vaak gaat het thuis of op school niet goed. Het TRANSITteam van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis is opgezet om kind en gezin thuis verder te helpen. Eerst wordt in beeld gebracht welke zorg thuis nodig is en vervolgens wordt het gezin bijgestaan door één team. Voorop staat telkens de individuele behoefte van een gezin aan zorg en ondersteuning.

Positief samenspel stimuleert kind met autisme
Ouders kunnen hun kind met autisme veel leren met behulp van spel. De houding van de ouder heeft hierbij veel invloed. Deze kan het samenspel bevorderen, maar ook belemmeren. Vuistregel is aan te sluiten bij de interesses van het kind. Juist dán kunnen spelmomenten waardevolle leermomenten worden.

De Vroegwerker – reflectie op de dagelijkse praktijk
Sofie Creemers, opgeleid als klinisch kinderpsycholoog, heeft werkervaring in verschillende settingen in Vlaanderen. “Rode draad is de zorg voor de allerkleinsten en hun ouders”, vertelt ze. “Daarnaast ben ik mama van een dochter van 2,5 jaar en een zoontje van 15 maanden.”

Sensitief werken vergroot kansengelijkheid
Gelijke kansen creëren voor alle kinderen. Dat is de inzet van het actieprogramma Kansrijke Start van minister Hugo de Jonge (VWS). Geen dag te vroeg, want kansenongelijkheid is een groot maatschappelijk probleem. Kun je daar als zorgprofessional iets in betekenen? Ja, dat kan en wel met een sensitieve werkwijze in de eerste 1000 dagen. Daarmee help je juist de mensen die dit het hardst nodig hebben, effectief vooruit.

Meertaligheid een verrijking?
Meertaligheid, wat een rijkdom! Een kind dat meerdere talen begrijpt en spreekt. Maar een meertalig kind kan net als ieder ander kind achterlopen in de taalontwikkeling. Hoe kom je dat te weten en wat zijn zinvolle handelingsperspectieven?

Bestel de nieuwe VROEG!

Een los exemplaar van Vakblad Vroeg kost, incl. porto, € 10,00.

Bestel nieuwe editie VROEG >>

Neem direct een abonnement!

Ontvang VROEG voortaan rechtstreeks vier keer per jaar via een abonnement. Als abonnee heeft u bovendien toegang tot ons archief met de pdf-bestanden van vele jaargangen. Ook neemt u dan tegen gereduceerd tarief deel aan onze congressen en lezingen. De prijs bedraagt in Nederland € 26,50 en in België € 31,50 (incl. 9% BTW) per jaar. Betaalt u per automatische incasso dan gaat hier € 1,50 van af.

Naar de aanmeldpagina op onze website >>

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here