De periode van conceptie tot en met het tweede levensjaar van een kind is zeer bepalend voor lichamelijke, sociale en emotionele gezondheid tijdens de rest van het leven. Kennis over de eerste levensfase is dus van levensbelang. Daarom is er nu de website ‘1001kritiekedagen.nl’, een kennisbank met wetenschappelijk onderbouwde informatie voor professionals. De website is een initiatief van NIP, DAIMH, Babywerk en NVO.

1001 Kritieke Dagen stelt de relatie tussen kind, ouder en omgeving centraal. Vier kernbegrippen spelen daarbij een rol: brein, regulatie, relaties en stress. Het samenspel tussen deze factoren is voortdurend in beweging: een verandering op het ene vlak kan direct gevolgen hebben voor de relatie op een ander vlak. Het is van belang je hier bewust van te zijn. Dat nodigt uit tot observeren, écht luisteren en het leggen van verbindingen. Het maakt dat de vraag wat er met een kind aan de hand is verschuift naar: waarom gebeurt dit, in dit gezin en in deze context? Met daaraan gekoppeld de vraag hoe dit relaties in het volwassen leven beïnvloedt.

Brein, relaties, regulatie en stress

Begeleiden of interveniëren in de eerste levensfase kan grote impact hebben op de rest van het leven. Het kan cirkels van problematiek doorbreken en kostenbesparend werken op de langere termijn. De website 1001kritiekedagen.nl draagt bij aan de ontwikkeling van een baseline of knowledge over de eerste periode van het leven. De site is gevuld met bestaand materiaal, wetenschappelijke artikelen, verwijzingen naar onderzoek (ook internationaal) en filmpjes. Het materiaal is ingedeeld naar vier kernbegrippen: het brein, relaties, regulatie en stress.

Interdisciplinaire kennis

1001 Kritieke dagen is onder meer gebaseerd op Infant Mental Health (IMH). IMH integreert kennis uit de ontwikkelingspsychologie, sociologie, genetica en neurowetenschap. Het loont om deze kennis in te zetten, in de jeugdgezondheidszorg, de ggz voor kinderen en volwassenen, in het onderwijs, in de verloskunde en medische zorg, en bij preventie en interventie.

Met de website willen NIP, DAIMH, Babywerk en NVO interdisciplinaire (wetenschappelijke) kennis over de eerste levensfase toegankelijk maken. De website is primair gericht op professionals, maar is ook interessant voor opleiders, beleidsmakers en andere belangstellenden.

De website wordt beheerd door het NIP en ondersteund door een kernteam vanuit de vier initiatiefnemers. Contactpersoon is Britt van Beek, senior beleidsmedewerker bij het NIP (britt.vanbeek@psynip.nl).

Naar 1001kritiekedagen.nl >

Wat voorafging

In 2016 hebben NIP, NVO, DAIMH (Dutch Association Infant Mental Health) en Stichting Babywerk het Manifest 1001 Kritieke Dagen opgesteld. Het doel was tweeledig. Ten eerste om de visie 1001 Kritieke Dagen (naar Engels model) op de agenda te krijgen in landelijk, regionaal en lokaal beleid. Ten tweede om de (wetenschappelijke) kennis en expertise – dwars door werkvelden en disciplines heen – te integreren in het dagelijks werk van professionals. De website 1001kritiekedagen.nl draagt bij aan dit laatste doel. Grote inspiratie bij de opzet van de website is geweest het Center on the Developing Child van Harvard University.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan