Bij veel kinderen tussen 1 en 3 jaar lijkt de ontwikkeling op het gebied van spel, contact of communicatie risicovol te verlopen. De BEER-interventie is een middel om dan, zonder diagnose, gerichte hulp in te zetten. Het doel is drempels weg te nemen, waardoor meer kinderen op tijd de juiste hulp krijgen. Tijdens een webinar informeren Claudine Dietz en Michelle Snijder je over de ins & outs van deze bijzondere interventie.

Ja, ik wil dit opgenomen webinar nabestellen >>

Welke technieken kun je gebruiken om de vroege ontwikkeling van contact, spel en communicatie te stimuleren? Deze vraag staat centraal tijden het webinar over de meerwaarde van BEER. De afkorting staat voor: Blended E-health for children at Early Risk. Naast een aantal huisbezoeken volgen ouders een e-health programma. De interventie helpt ouders om op een speelse manier bij hun peuter of kleuter met specifieke ontwikkelingsbehoeften de juiste aansluiting te vinden.

BEER is ontstaan vanuit de behoefte om bij vroege ontwikkelingsproblemen direct hulp te kunnen bieden, dus zonder dat er al een diagnostiektraject hoeft te worden gestart. Dit geeft een enorme versnelling in het zorgtraject en sluit bovendien beter aan bij de vraag van jonge ouders, te meer daar die vaak niet bij diagnostiek ligt.

Claudine wijst erop dat bij risico’s in de ontwikkeling van jonge kinderen nu vaak wordt afgewacht. “Doe dat niet”, adviseert zij met klem. “Veel beter is dan direct deze laagdrempelige interventie aan te bieden. Ik wil deelnemers laten zien welke technieken je kunt gebruiken om de vroege ontwikkeling van contact, spel en communicatie te stimuleren. Hierbij gebruiken we het theoretisch DIR-model van Greenspan als ondergrond.”

Uiteraard geven beide sprekers ook veel praktische informatie over de vroege ontwikkeling van spel, contact en communicatie. “Kennis hierover biedt inzicht in de risico’s in de ontwikkeling van het jonge kind. Ook benoemen we signalen van een afwijkende ontwikkeling. Belangrijk vind ik om daarbij oog te hebben voor de ouder-kindrelatie die hierdoor minder vanzelfsprekend verloopt. We bieden de deelnemers een mix tussen theorie en de vertaling naar de praktijk. Dit laatste doen we middels casuïstiek. Het kan echt een groot verschil maken om via deze aanpak kinderen al op jonge leeftijd in hun ontwikkeling gericht te ondersteunen.” 

Deelnameprijs: 29,95
Organisatie: IMH Nederland en Vakblad Vroeg

Ja, ik wil dit opgenomen webinar nabestellen >>

Claudine Dietz is klinisch psycholoog en werkzaam binnen het team jonge kind van Karakter. Daarnaast is zij docent FloorPlay Rino Amsterdam en hoofdopleider IMH Rino Amsterdam.

Michelle Snijder is orthopedagoog en werkzaam als onderzoeker binnen de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van Karakter.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan