Kinderen met twee jaar voorschoolse educatie (vve) scoren beter op taal en rekenen in groep 1 en 2 van de basisschool. Ook kunnen zij zich beter aanpassen op school en maken minder gebruik van extra begeleiding, dan kinderen die één jaar vve volgen.

Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek waarover kinderopvangtotaal.nl bericht. De onderzoekers hielden een steekproef onder kinderen uit gezinnen met een laag inkomen die deelnamen aan de vve. De onderzoekers vergeleken twee groepen met elkaar: kinderen die voor een jaar vve volgden en kinderen die twee jaar vve volgden, voordat zij startten met de basisschool. Vervolgens werd gekeken wat het effect daarvan was in groep 1 en 2 van de basisschool.

VVE loont

De resultaten laten zien dat het gunstig is om peuters uit gezinnen met lage inkomens twee jaar een voorschools programma te laten volgen, in plaats van een jaar. De kinderen in de tweejarige groep scoorden hoger op woordenschat en rekenvaardigheden. Ook scoorden de kinderen in deze groep hoger op werkgeheugentaken en pasten zij zich beter aan op de basisschool. Zo maakten ze minder gebruik van extra begeleiding.

AdvertentieVroeg-congres artikel

Najaarseditie Vakblad Vroeg

Iedere editie van Vakblad Vroeg behandelt een onderwerp vanuit meerdere invalshoeken. In de zojuist verschenen najaarseditie is het thema de samenwerking tussen de kinderopvang en de zorg genomen. Actueel, want hier is nog veel winst te boeken. Jeannette Doornenbal, voorzitter van het PACT-wetenschapsteam, vertelt in een interview over de meerwaarde van nauwe samenwerking tussen pedagogische, educatieve en zorgmedewerkers. Het landelijke project PACT richt zich op het versterken van het pedagogisch klimaat voor álle kinderen. Een ander thema-artikel maakt duidelijk dat deelname aan voorschoolse voorzieningen dreigende ontwikkelingsachterstanden in belangrijke mate kan voorkomen. Nieuw onderzoek toont bovendien de meerwaarde aan van een directe meting van stimulering in de thuisomgeving. Verder is er een drietal artikelen opgenomen over opvallende aanpakken in de praktijk.

Een los exemplaar van Vakblad Vroeg kost € 10,00 (incl. porto) en is te bestellen via vroeg@dgcommunicatie.nl. De prijs voor een abonnement (vier edities p.j.) is € 25,00 (Ned.) of € 30,00 (België), zie het aanmeldformulier op onze website.

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

AdvertentieNomineren Vroegwerker
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan