TOS-toolbox stimuleert samenwerking met ouders

0
545

In de behandeling van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij jonge kinderen is het essentieel om samen te werken met ouders. Neem alleen al het ondersteunen van de taalontwikkeling van het kind in de thuissituatie. Een toolbox kan logopedisten in de toekomst helpen met het optimaliseren van de samenwerking.

Een prototype van de toolbox is ontwikkeld binnen het SIA RAAK-mkb project COMPLETE. Onderzoekers werkten daarbij nauw samen met professionals en ouders. “We wilden logopedisten de voordelen laten ondervinden van een aanpak waarbij ze zich richten op het kind én de ouders. En dat is gelukt”, vertelt  Inge Klatte, onderzoeker bij het lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie.

Volgens Klatte liggen er kansen voor logopedisten om de samenwerking met ouders die een kind met TOS behandelen te optimaliseren. “Denk aan het delen van ervaringen en zorgen, maar ook het ondersteunen van de taalontwikkeling van het kind in de thuissituatie. Logopedisten vinden het vaak lastig om de samenwerking vorm te geven, bijvoorbeeld wanneer zij weerstand ervaren bij ouders.”

Geen belemmeringen maar inzichten

Uit interviews met ouders en logopedisten kwam een variëteit aan overtuigingen naar voren die een optimale samenwerking in de weg staan. “We definieerden daarom verschillende persona’s met elk eigen ouderbehoeftes en -gedragingen in relatie tot het kind en de logopedist “, vertelt Rosa de Vries, onderzoeker bij het HU lectoraat Co-Design. “Samen met logopedisten, ouders en experts hebben we in een week een prototype ontwikkeld van een gelaagde toolbox.”

Met de toolbox doorlopen logopedisten eerst een kennislaag waarin ze bijvoorbeeld kunnen testen ‘hoe goed ze het al doen’. In de tweede laag gaan ze aan de slag met eigen casuïstiek. In de derde laag tot slot zitten verschillende tools die ze in hun praktijk ter inspiratie kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld posters, kleine reminders (tegeltje met een spreuk) en een ouderwaaier vol tips voor ouders en logopedist over het aangaan van het oudergesprek.

Brede interesse

Bijzonder is dat ook vanuit de kinderfysiotherapie en kinderergotherapie enthousiast op de toolbox is gereageerd. “We zijn momenteel bezig om te kijken naar de mogelijkheden om de toolbox ook echt de markt op te brengen. We hebben dit voorjaar een aanvraag ingediend voor een subsidie waarbij we dan ook gaan kijken naar een doorontwikkeling voor bijvoorbeeld ergo- en fysiotherapie. We hopen dus nog lang niet klaar te zijn hiermee”, sluit Inge af.

Verder lezen

Meer over de toolbox en de andere onderzoeksresultaten lees je op de site van COMPLETE.

Bron: hu.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here