Stress die de vader tijdens de bevalling ervaart kan zijn mentale gezondheid in de maanden erna negatief beïnvloeden. Met name de eerste dagen na de bevalling bieden kans voor vroege interventie om een postpartumdepressie te voorkomen.

Een en ander blijkt uit Amerikaans onderzoek waar Kennispoort Verloskunde over bericht. De resultaten laten zien stress van de vader tijdens de bevalling geassocieerd is met depressieve symptomen na de bevalling. Hoe meer stress de vader heeft tijdens de bevalling, hoe groter de kans op depressieve symptomen.

Bevindingen op een rij

  • Een hogere geboortestress bij de vader binnen 2 dagen na de geboorte voorspelt een grotere postpartumdepressie.
  • Spoedkeizersneden werden geassocieerd met een hogere subjectieve geboortestress bij nieuwe vaders.
  • De dagen na de geboorte zijn een gelegenheid voor vroege interventie voor vaderlijke postpartumdepressie.

Advies

De bevindingen kunnen als leidraad dienen voor de ontwikkeling van interventies op gezinsniveau voor vroege identificatie en behandeling. Met het oog hierop is het belangrijk omdirect na de bevalling aandacht te hebben voor een eventuele stressvolle ervaring van de vader. Dit kan voorspellend zijn voor de ontwikkeling van depressieve symptomen. Aandacht voor het mentale welzijn van vaders kan bijdragen aan een betere transitie naar het ouderschap, wat gunstig is voor een jong gezin.

Over het onderzoek

Zevenenzeventig  heteroseksuele vaders die hun eerste kind verwachtten en samenwoonden met de moeder van het kind namen deel aan het onderzoek. De respondenten vulden vragenlijsten in over zowel depressieve symptomen in de zwangerschap en na de bevalling als over hun bevallingservaring. Informatie over het verloop van de bevalling kwam uit het dossier van de moeder.

Advertentie

Stress tijdens de bevalling werd gemeten op een schaal van 1 (geen stress) tot 7 (extreem veel stress). De resultaten laten zien dat:

  • vaders van wie de partner is bevallen met een spoedkeizersnede significant meer stress ervaarden dan vaders van wie de partner vaginaal is bevallen.
  • er tussen vaders van wie de partner vaginaal is bevallen met pijnstilling en vaders van wie de partner vaginaal is bevallen zonder pijnstilling geen verschil in stressniveau was.
  • vaders van wie de partner beviel met een geplande keizersnede een vergelijkbaar stressniveau hadden als vaders van wie de partner vaginaal beviel.

Depressieve symptomen werden beoordeeld tijdens de zwangerschap en opnieuw zes maanden na de bevalling. Subjectieve geboortestress werd gemeten binnen de eerste paar dagen na de geboorte en geboortehoroscopen werden verzameld om de wijze van bevalling te onderzoeken.

Fathers’ subjective childbirth stress predicts depressive symptoms at six months postpartum

Bron: kennispoort-verloskunde.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan