Natuurlijk bevallen na eerdere keizersnede vermindert risico

0
687
bevalling

Na een eerdere bevalling met een keizersnede kan een vrouw bij een volgende bevalling kiezen voor opnieuw een (geplande) keizersnede of een vaginale bevalling. Vrouwen die dan natuurlijk bevallen, hebben de minste risico’s. De meeste risico’s hebben vrouwen die tijdens een natuurlijke bevalling uiteindelijk toch een spoedkeizersnede moeten ondergaan.

Dat blijkt uit promotieonderzoek van gynaecoloog in opleiding Anna Rietveld bij Amsterdam UMC. “Met deze informatie kunnen we vrouwen die voor de keuze staan beter voorlichten. Ook kunnen we hiermee vervolgonderzoek starten om de verschillen tussen praktijken te verklaren en te verminderen.”

Verschillen per kliniek

Het slagen van een natuurlijke bevalling na een eerdere keizersnede is niet alleen afhankelijk van de medische situatie van de vrouw. Ook persoonlijke keuzes van de gynaecoloog, de motivatie van de vrouw en het centrum waar zij gaat bevallen spelen een rol.

Eerder onderzoek geeft aan dat de kans op een geslaagde natuurlijke bevalling na een eerdere keizersnede in Nederlandse ziekenhuizen varieert van 50% tot 90%. Omdat de slagingskans zo sterk varieert tussen klinieken is het belangrijk om te onderzoeken welke factoren hierbij een rol spelen. Daarom keek Rietveld naar hoe gynaecologen tijdens een bevalling besluiten of een spoedkeizersnede nodig is. Ze vond dat gynaecologen telkens een afweging maken van de kans op succes tegenover de kans op problemen. Ze zag ook dat verschillende persoonlijke en omgevingsgebonden factoren van invloed zijn op die afweging. Zo speelden bijvoorbeeld het onderbuikgevoel van de gynaecoloog, de mening en ervaringen van collega’s en de tijd om een operatiekamer gereed te maken een rol.

Wensen van vrouwen

Ook had Rietveld aandacht voor wat zwangere vrouwen belangrijk vinden na een eerdere keizersnede. Vrouwen vonden hun eigen veiligheid en die van de baby zeer belangrijk, maar daarnaast waren er uiteenlopende visies op de komende bevalling. Zo lieten sommigen het advies van hun arts zwaar meewegen, terwijl anderen juist het meemaken van een natuurlijke bevalling en het bijbehorende vlotte herstel waardeerden. Weer anderen noemden het comfort van de voorspelbaarheid van een geplande keizersnede.

Slagingskans

Rekenkundige modellen helpen te voorspellen wat de kans is dat een vrouw een geslaagde natuurlijke bevalling zal krijgen. Op basis van medische kenmerken van de vrouw wordt zo een inschatting gemaakt van de kans of een natuurlijke bevalling zal lukken. Rietveld onderzocht ook de invloed van de tijd tussen twee zwangerschappen en vond dat bij een periode van meer dan twee jaar de slagingskans afneemt. Ook laten haar cijfers zien dat vrouwen met een eerdere keizersnede bij een vroeggeboorte relatief hoge slagingskansen hebben bij een volgende bevalling.

Bron: vumc.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here