Er zijn nieuwe Europese standaards voor de neonatale zorg aan pasgeborenen en hun ouders. Centraal staat ontwikkelingsgerichte zorg, met een belangrijk accent op het mondiger maken van ouders bij het opnemen van hun taken als primaire zorgverleners.

De ontwikkelde standaard omvat elf hoofdonderwerpen: van prenatale en perinatale zorg tot overgang naar huis, ethische besluitvorming, palliatieve zorg en follow-up op de lange termijn. Elke norm is onderverdeeld in componenten voor ouders en gezinnen, professionals in de gezondheidszorg, neonatale eenheden, ziekenhuizen en gezondheidsdiensten. De moederorganisatie European Foundation for the Care of newborn baby’s, die ongeveer 220 experts uit verschillende disciplines uit 31 landen samenbracht, coördineerde het project.

Accent op ontwikkelingsgerichte zorg

Een groot deel van de standaard is gewijd aan het mondiger maken van ouders bij het opnemen van hun taken als primaire zorgverleners. Wanneer individuele ondersteuning wordt geboden, kan de deelname van ouders aan de dagelijkse zorg in de neonatale intensive care (NICU), zoals het verschonen van luiers, badderen en wegen, de stress verminderen, de zorgverlenende competentie vergroten en de hechting tussen ouders en kinderen versterken.

De normen pleiten verder  voor 24-uurs toegang voor ouders tot de NICU. Aanbevolen wordt om hen een ondersteunende zintuiglijke omgeving te bieden die blootstelling aan overmatig licht, lawaai en andere stressvolle stimuli minimaliseert. Waar pijnlijke medische procedures nodig zijn, worden ouders aangemoedigd de signalen van ongemak van hun baby te herkennen en niet-pijnstillende pijnverlichting te bieden, bijvoorbeeld door borstvoeding en huid-op-huidcontact met het kind.

Garandeer continuïteit zorg

Om de continuïteit van de zorg na de ontslag uit het ziekenhuis te garanderen, bevelen de normen aan om gezinnen een uitgebreid plan te bieden met op maat gemaakt onderwijs, training en voortdurende psychosociale ondersteuning voor ouders. Beoordeling van de neurologische status van het kind, cognitieve ontwikkeling, motorische en taalontwikkeling, evenals allerlei gezondheidsresultaten moeten worden opgenomen in de voortgezette zorg. Een dergelijke follow-up op de lange termijn is essentieel om vroegtijdige signalering van eventuele zorgen en snelle interventie mogelijk te maken, zodat deze kinderen kunnen blijven gedijen op schoolleeftijd en daarna.

Advertentie

Herzie protocollen

De nationale gezondheidsinstanties worden opgeroepen om hun protocollen te herzien in het licht van de nieuwe normen en strategieën voor implementatie vast te stellen. Om de voortgang te bewaken en de verantwoordingsplicht te vergroten, zijn duidelijke indicatoren benoemd. Wel vormt de systematische verzameling van gegevens tussen landen nog een uitdaging.

Achtergrond

Elk jaar worden in Europa naar schatting 500.000 baby’s – ruwweg 10% van alle baby’s – geboren vóór 37 weken zwangerschap. Helaas zorgt de zeer variabele kwaliteit van moeder- en kindzorg in Europa ervoor dat er grote uitkomstongelijkheden bestaan, zowel tussen als binnen landen. In sommige landen maken de aanbevelingen al deel uit van de dagelijkse routine. Tientallen jaren van onderzoek hebben de kennis over de gezondheid van pasgeborenen en de verbeterde overleving van premature en zieke baby’s verfijnd.

De nu ontwikkelde standaard vormt een belangrijke stap in de richting van billijke resultaten voor premature en zieke baby’s in heel Europa. Het is nu tijd om het bewijsmateriaal in de beste kwaliteit van zorg voor patiënten en hun families te vertalen, ongeacht waar ze wonen. Het begint met het respecteren van de rechten en waardigheid van het kind en hun familie.

Belangrijk is dat, hoewel sommige aanbevelingen aanzienlijke investeringen vergen, eerste stappen worden gezet. Voorbeelden van enkele eenvoudige stappen zijn het opzetten van een inklapbaar scherm om de privacy te garanderen, het zorgvuldig uitleggen van medische voorwaarden en managementplannen aan ouders en het verstrekken van informatie over beschikbare professionele en peer-to-peer ondersteuningsservices.

Meer weten?

Bron: thelancet.com
Vertaling en bewerking: Vakblad Vroeg

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Advertentie
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan