Zorgprofessionals zijn zich te weinig bewust van de betekenis van de vader-kindrelatie vanaf de eerste levensjaren. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid van vaders voor de geboorte. “De vaderrol is beslist niet minder belangrijk dan die van de moeder”, benadrukt Dr. Louis Tavecchio.

De mythe gaat dat veel mannen het vaderschap leuk beginnen te vinden wanneer hun kind voor het eerst begint met terug praten. “Maar dat is veel te laat”, benadrukt dr. Louis Tavecchio, Emeritus Professor Universiteit van Amsterdam. “Juist tussen 0 en 3 jaar vindt de hechtingsperiode plaats met de ouders. Het is heel belangrijk voor de vader om dat te weten. Hetzelfde geldt voor de rol van vaders tijdens de zwangerschap. Die heeft namelijk een voorspellende waarde voor de daadwerkelijke invulling van het vaderschap.”

Louis Tavecchio over vaderrol
Louis Tavecchio: “Herken de vader, neem hem serieus en handel proactief.”

Vaderrol waarmaken

Tavecchio merkt op dat de hedendaagse vader voor grote uitdagingen staat. “Dat begint al direct met de geboorte. Het krappe vaderschapsverlof maakt het vaders die willen vrijwel onmogelijk om hun zorgtaken naar behoren op te pakken.” Werkambities vormen sowieso een sta in de weg. “Veelal moeten vaders inleveren in arbeidstijd om meer te investeren in het gezin. Dit kan betekenen dat zij misschien minder waarde moeten hechten aan een grote loopbaan. De uitdaging is immers dat vaders de belofte die zij in zich dragen om belangrijke opvoeders te zijn waar weten te maken. Dat doe je door de keuzes die je maakt in je leven, vanaf het moment dat je vader wordt.”

Handel proactief

Vooralsnog zijn er op dit vlak nog grote stappen te maken. Tavecchio vindt dat hier een belangrijke rol is weggelegd voor zorgprofessionals. “Zij dienen zich over de gehele linie terdege bewust te zijn van de belangrijke opvoedersrol van de hedendaagse vader. Zij moeten er alles aan doen om die rol te stimuleren. Herken de vader, neem hem serieus en handel proactief. En steek daar tijd in om hem hierin in te ondersteunen zodat hij zijn rol volwaardig kan invullen. Het komt bijvoorbeeld nog te veel voor dat een vader die meegaat naar het consultatiebureau niet wordt aangesproken, zelfs als hij een vraag stelt. Voor hem is het een heel nare ervaring wanneer alleen tegen de moeder wordt gepraat. Verder wordt het zorgveld gedomineerd door vrouwen en ik denk dat het voor hen onbewust al vanzelfsprekender is om zich tot de vrouw te richten.”

Boodschap laten landen

Tijdens het Congres Vaders in de 21e eeuw op 18 april in Utrecht geeft Tavecchio een lezing over vaderschap door de eeuwen heen. Hij zal dan speciale aandacht geven aan ‘modern’ vaderschap. “Ik zal met name ingaan op de betekenis van de vader-kindrelatie vanaf de eerste levensjaren en de vroege kindertijd. Verder zal ik stilstaan bij de nog altijd kwetsbare positie van vaders bij omgangsregelingen, ook vergeleken met een aantal buitenlanden.” Tavecchio belooft prikkelende stellingnames niet uit de weg te gaan. “Ik hoop dat mensen meedoen op 18 april en reageren, soms verontwaardigd, soms enthousiast. Als het ze maar raakt wat er gezegd wordt. Ik zal er alles aan doen om de boodschap te laten landen.”

> Klik hier voor meer informatie over het
Congres ‘Vaders in de 21e eeuw’ 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan