Centering Pregnancy (CP), waarbij prenatale zorg in groepen wordt geboden, lijkt positieve effecten te hebben op perinatale uitkomsten als gewicht en termijn bij geboorte. Met name vertrouwen tussen zwangeren onderling maakt CP effectief. Van belang zijn wel een vertrouwelijke omgeving en aandacht voor voldoende privacy.

Dat blijkt uit een kwalitatieve Nederlandse studie waarover kennispoort-verloskunde.nl bericht. De studie had tot doel inzicht te krijgen in de rol van vertrouwensrelaties tussen vrouwen op de effecten van CP.

Meer sociale steun

Vertrouwensrelaties kunnen ontstaan als voldaan wordt aan enkele randvoorwaarden. Dit zijn het tonen van kwetsbaarheid, open, respectvolle en niet-veroordelende communicatie, wederkerigheid, ‘chemie’ tussen de groepsleden op basis van gedeelde achtergrond en sfeer die ontstaat door de manier waarop de verloskundige de bijeenkomsten begeleidt.

Het onderlinge vertrouwen tussen zwangeren leidt op haar beurt tot meer sociale steun, waardoor de zwangere vrouwen zich met elkaar kunnen identificeren, geruststelling voelen en meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Sociale steun lijkt uit eerdere literatuur de brug te zijn naar betere perinatale uitkomsten.

Adviezen aan verloskundigen

De bevindingen geven inzicht in mogelijke factoren die van invloed kunnen zijn op de effecten van CP. De auteurs adviseren verloskundigen die de CP-bijeenkomsten begeleiden een vertrouwelijke omgeving te scheppen en deelnemers tijd te geven om vertrouwen te ontwikkelen. Verder wordt aangeraden hen ook buiten de sessies contact te laten onderhouden. Tot slot dient er bij gevoelige onderdelen zoals lichamelijk onderzoek voldoende privacy te zijn.

Over het onderzoek

De onderzoekers hielden semigestructureerde individuele interviews met 26 vrouwen uit vier verloskundigenpraktijken die minimaal één CP-sessie hadden bijgewoond in de twaalf maanden voorafgaand aan inclusie (in maart 2013). Daarnaast vonden observaties van CP-sessies plaats bij dezelfde praktijken tussen januari en maart van 2013. De focus van de observaties lag op de groepsdynamiek: hoe communiceren vrouwen onderling, tonen zij zich kwetsbaar, zijn zij steunend en participeren zij in discussies?

De 26 vrouwen zijn gemiddeld 25-30 jaar. De deelnemers zijn voornamelijk hoogopgeleide primigravidae van Nederlandse afkomst. Vier vrouwen zijn vroegtijdig met CP gestopt (drie wegens tijdgebrek, een wegens gebrek aan privacy). Op basis van de thema’s uit de interviews en observaties ontwikkelden de auteurs een conceptueel model van vertrouwensrelaties en sociale steun waaraan CP bij zwangeren onderling bijdraagt.

The Role of Trust in CenteringPregnancy: Building Interpersonal Trust Relationships in Group-Based Prenatal Care in The Netherlands

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan