In de interactieve cursus ‘Peuter in Zicht’ leren ouders over de ontwikkeling van hun peuter. Ook leren deelnemers hoe je grenzen stelt en hoe je reageert op het peutergedrag. Sleutelwoorden zijn steunen, stimuleren en sturen. Onlangs is de cursus geheel vernieuwd.

‘Peuter in Zicht’ is bedoeld voor ouders van kinderen van 1,5 tot 4 jaar.  In vier bijeenkomsten leren de ouders wat ze wel en niet kunnen verwachten van een kind van die leeftijd. De oudercursus is in 2003 is ontwikkeld door het Nederlands Jeugd Instituut in nauwe samenwerking met verschillende JGZ-organisaties. De cursus was opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies en werd op diverse locaties in het land uitgevoerd.

Inhoud

Ouders van kinderen van 1,5 tot 4 jaar leren in vier bijeenkomsten drie kernvaardigheden:
– Steunen: ouders leren hoe zij hun peuter emotionele steun en veiligheid kunnen bieden.
– Stimuleren: ouders leren hoe zij hun kind op een goede manier kunnen stimuleren.
– Sturen: ouders leren om duidelijke regels en grenzen aan te geven, vanuit een positieve opvoedingshouding.

Onderzoek

In 2015 is door Stichting Preventief op Maat onderzoek gedaan naar de behoefte aan breed  geïmplementeerde preventieve oudercursussen, waaronder Peuter in Zicht. Het bleek dat deze cursus nog steeds met plezier wordt aangeboden door veelal welzijns- en JGZ instellingen, maar dat er grote behoefte was aan actualisering van het bestaande materiaal. Het NJI heeft daarop het eigenaarschap overgedragen aan Preventief op Maat die de vernieuwing heeft opgepakt. Op basis van een pilot waaraan diverse JGZ professionals hebben bijgedragen, heeft de huidige versie vorm gekregen. Deze vervangt het oude materiaal dat vanaf 20 november dan ook niet meer verkrijgbaar  is.  ‘Peuter in Zicht’ zal in deze nieuwe versie opnieuw worden aangemeld voor opname in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

Vernieuwingen

De belangrijkste vernieuwingen luiden als volgt:
– De handleiding is vernieuwd en wordt digitaal ondersteund met power points;
– Het is een interactieve cursus geworden waarin gewerkt wordt met eigen (film) materiaal van ouders;
– Een aantal nieuwe oefeningen om vaardigheden te leren is ontwikkeld;
– Er is meer aandacht voor de beleving van ouders en wat het betekent om ouder van een peuter te zijn;
– Er is meer informatie toegevoegd over voorlezen en taalontwikkeling;
– De (extra)informatie voor ouders en professionals is geactualiseerd;
– Stichting Lezen heeft een aparte folder ‘Peuters houden van boeken’ ontwikkeld die samen met het pakket kan worden besteld.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor lokale organisaties die preventieve opvoedondersteuning bieden voor groepen ouders van kinderen in de leeftijd van 1,5- 4 jaar (waaronder ook laaggeletterde ouders). Door professionals die ervaring hebben met groepsgericht werken en kennis hebben van de ontwikkeling van peuters en opvoedvragen van ouders.  Het vooraf volgen van een training in het werken met groepen ouders is wenselijk.

Deskundigheidsbevordering

Op dit moment vindt een inventarisatie plaats naar de behoefte aan deskundigheidsbevordering. Preventief op Maat streeft daarbij naar een aanbod op maat.
Voor meer informatie: mail naar info@preventiefopmaat.nl

Bestellen en kosten

Het nieuwe materiaal kan besteld worden via de website van Buro Extern. Het pakket heeft tot 1 februari 2018 een speciale aanbiedingsprijs: € 49,95. Daarna geldt een aangepaste prijs.

Bron: captise.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan