Early Life Stress tast de ontwikkeling van hersenen en organen van kinderen aan en kan op latere leeftijd zelfs zorgen voor serieuze gezondheidsproblemen. Hoog tijd voor actie vindt het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Om de daad bij het woord te voegen, is het project Healthy Early Life Start gestart.

Het stressnetwerk ontwikkelt zich met name in de eerste 1000 dagen van een kind (-9 maanden tot 2 jaar) en in de adolescentiefase (13-24 jaar). Juist tijdens deze fasen is een kind dus kwetsbaar voor Early Life Stress. 

Amerikaans onderzoek toont aan dat er een verklaringsmodel kan zijn over hoe stressoren zich vertalen naar disfunctioneren, ziekte en ongezondheid. In Nederland is nog weinig onderzoek naar chronische stress bij kinderen gedaan.

Start Healthy EArly Life Start (HEALS) project

Het NCJ is daarom het Healthy EArly Life Start (HEALS) project gestart. Het project richt zich op het vergroten van de mogelijkheden om een gezond en zinvol leven te bevorderen door nieuwe wegen te vinden om chronische stress in de eerste levensjaren te verminderen. Het project maakt gebruik van kennis dat Early Life Stress schadelijk is voor de gezondheid en de mogelijkheden van de Nederlandse preventieve gezondheidszorg (verloskunde, kraamzorg en JGZ). HEALS levert manieren op om Early Life Stress te signaleren en evidence based interventies.

Meerdere initiatieven

In het kader van het project is het NCJ inmiddels gestart met literatuuronderzoek naar (de gevolgen) van Early Life Stress, met een focus op de biologische aspecten van stress. Ook is – in samenwerking met universiteiten – een aanvraag ingediend voor meer onderzoek via de Nationale Wetenschapsagenda. In februari 2019 verschijnt een publicatie met onderzoeksresultaten. En we zijn er nog lang niet. Meer onderzoek en duiding, een brede maatschappelijke discussie en preventieve aanpak is nodig om ervoor te zorgen dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien. Neveneffect is dat zo dure, vaak veel zwaardere vormen van gezondheidszorg op latere leeftijd kan worden voorkomen.

Test dreumesen al op stress

Dreumesen van één en twee jaar zouden al moeten worden getest op stress, vindt het NCJ.  Gepleit wordt om het stresshormoon al op te sporen bij kinderen onder de drie jaar om eerder te kunnen ingrijpen. ‘We  leven op een tijdbom’, stelt het centrum in een uitgebreid artikel in het AD naar aanleiding van het HEALS-project.

De jeugdgezondheidszorg kan volgens Igor Ivakic, directeur NCJ, een krachtig bondgenoot zijn bij het aanpakken van problemen als Early Life Stress. “Met haar fijnmazig netwerk van slimme professionals die betrokken zijn bij de leefwereld van ouders en kinderen en met een bevlogen landelijke, sectorbrede JGZ Preventieagenda kan zij samen met anderen in het jeugddomein het verschil maken. Preventie is onmisbaar en relevanter dan ooit. De jeugdgezondheidszorg daarmee dus ook.”

Wat is Early Life Stress?

De maatschappij is sneller en drukker geworden. Ook voor kinderen betekent dit een toegenomen sociale druk. Ook andere factoren kunnen stress opleveren, zoals gepest worden, verwaarlozing, kindermishandeling, opgroeien in armoede of een (v)echtscheiding. Als deze stress bij kinderen chronisch wordt, noemen we dit Early Life Stress. Early Life Stress is schadelijk voor de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen en kan grote gevolgen hebben tot op latere leeftijd. In deze video over Early Life Stress wordt uitgelegd hoe het kan dat kinderen last hebben van (chronische) stress, wat de gevolgen (kunnen) zijn voor kind en maatschappij en wat we eraan kunnen doen.

Grote maatschappelijke impact

Early Life Stress kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid, ook op latere (volwassen) leeftijd. Het kan zorgen voor serieuze problemen zoals hart- en vaatziekten, burn-out, eetstoornissen, depressie en verslaving. Maatschappelijk heeft dit veel impact: voor al deze problemen kan men hulp (zorg) krijgen, maar voorkomen is beter en goedkoper dan genezen. Een goede basis in de jeugd is dus nodig voor gezonde volwassenen en een gezonde maatschappij.

Expertise op preventie

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een onderscheidende rol op preventie in Nederland. De JGZ-professionals kunnen dankzij hun deskundigheid op het zowel bio-medisch als psychosociaal domein het ontwikkelpad van ieder kind adequaat volgen.

Het NCJ roept alle professionals die werken met ouders en kinderen op om:

  • alert te zijn op de gevolgen van Early Life Stress in gesprekken met ouders en kinderen;
  • te kijken naar wat ontbreekt voor een effectieve aanpak zodat we impactvolle uitvoeringspraktijk van de JGZ verder kunnen versterken;
  • slimme samenwerking omtrent (chronische) stress bij kinderen aan te gaan met bondgenoten zoals geboortezorg, onderwijs en de wijkteams;

JGZ Preventieagenda

Early Life Stress heeft een sterke link met de JGZ Preventieagenda. Om de gezondheid en ontwikkelingskansen van alle kinderen te bevorderen, is een landelijke, sectorbrede agenda ontwikkeld: de JGZ Preventieagenda. Via de JGZ hoofdthema’s hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid zetten wij in op maatschappelijke uitdagingen die een bedreiging kunnen zijn voor de gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen. Zoals Kindermishandeling, Schoolverzuim en Armoede. Door te investeren in slimme samenwerking, waardevol vakmanschap en impactvolle praktijk werken we aan de beste JGZ voor elk kind.

Bekijk ook:

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan