De methode Parent Management Training Oregon richt zich op jonge kinderen met ernstige gedragsproblemen, al dan niet gecombineerd met hyperactiviteit. Doel is de problemen te verminderen door de ouders effectieve opvoedingsstrategieën toe te leren passen.

De interventie Parent Management Training Oregon (PMTO) is bedoeld voor de ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar met ernstige externaliserende gedragsproblemen. PMTO is een individuele behandeling, waarin ouders met een therapeut wekelijks een uur oefenen met het inzetten van effectieve opvoedingsstrategieën.

Vuistregels

Er is geen vaste volgorde in hoe de effectieve strategieën worden doorlopen. Wel wordt altijd vastgehouden aan twee vuistregels:
– Het bekrachtigen van gewenst gedrag wordt altijd vooraf gegaan door het uitlokken van gewenst (doordat ouders leren duidelijke instructies te geven).
– Het ombuigen van ongewenst gedrag (effectief grenzen stellen) wordt altijd voorafgegaan door het systematisch versterken van gewenst gedrag.

Hoe lang de behandeling duurt, hangt af van de mate waarin ouders de effectieve opvoedingsstrategieën al inzetten en hoe snel zij aanvullingen daadwerkelijk thuis implementeren. Het gros van de behandelingen duurt 15-25 bijeenkomsten

Materiaal

Er is een methodiekhandleiding voor therapeuten en een (digitale) map met oudermaterialen beschikbaar, die therapeuten waar nodig op het gezin kunnen toesnijden. Ter ondersteuning van een effectieve uitvoering door de therapeut is er een web-based reflectiesysteem beschikbaar, waarin de therapeut de opname van iedere sessie uploadt en op zijn eigen handelen reflecteert.

Onderzoek

In de Verenigde Staten, Noorwegen en IJsland via Randomized Controlled Trials is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van PMTO. Al deze onderzoeken rapporteren significante vermindering van de gedragsproblemen. Deze verandering is significant groter dan reguliere behandeling. In Nederland is RCT-onderzoek lopende, zowel bij biologische gezinnen als pleeggezinnen. Daarnaast worden de effecten van alle uitgevoerde behandelingen structureel in kaart gebracht. De uitkomsten hiervan laten jaarlijks grote tot middelgrote positieve effecten zien in bij kind (gedrag) en ouder (stress).

Zeer hoge kwaliteit

De Erkenningscommissie noemt PMTO een goed onderbouwde interventie van zeer hoge kwaliteit. Het materiaal is zeer mooi en professioneel. Er zijn twee Nederlandse studies met zwakke bewijskracht en er zijn 26 tot 30 internationale studies met sterkere bewijskracht die eerste aanwijzingen geven dat PMTO effectief is in het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar met ernstige externaliserende gedragsproblemen.

Parent Management Training Oregon >

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan