Vanaf 2018 verandert de wet op de kinderopvang: peuterspeelzaal als organisatievorm verdwijnt en wordt een kinderopvangorganisatie met voorschoolse educatie voor peuters. Amsterdam grijpt deze verandering aan om een peutervoorziening te creëren voor alle Amsterdamse kinderen. De ouderbijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden en tot een minimum beperkt voor ouders met een laag inkomen en peuters met risico op een taalachterstand.

Vanaf 2018 hebben álle Amsterdamse peuters recht op 15 uur per week kinderopvang. De kinderopvangvoorziening is van hoge kwaliteit en gericht op de ontwikkeling van peuters. Peuters met verschillende achtergronden komen elkaar tegen op dezelfde voorziening en worden zich zo al op jonge leeftijd bewust van de diverse stad waarin zij opgroeien.

Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. Ouders die hier geen recht op hebben, krijgen de een vergoeding van de gemeente voor de afgenomen uren (met een maximum van 15 uur). Ook hier geldt de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Voor ouders met een laag inkomen en peuters met een doelgroepindicatie voor de voorschool biedt de gemeente een aanvullende tegemoetkoming. Een groot deel van deze ouders komt in aanmerking voor bijzondere bijstand van Werk en Inkomen, naar verwachting betalen zij een bijdrage van ongeveer 7 cent per uur.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan