Movakic is een nieuw instrument om de motorische vaardigheden van kinderen met ernstig meervoudig complexe beperkingen te volgen. Niet alleen kunnen de motorische vaardigheden in kaart worden gebracht, ook kunnen veranderingen worden vastgelegd en geëvalueerd.

Veranderingen in motorische vaardigheden kunnen binnen de kinderfysio- en ergotherapie objectief in kaart gebracht worden met behulp van gestandaardiseerde meetinstrumenten. Geschikte meetinstrumenten voor het evalueren van motorische vaardigheden bij kinderen met ernstige meervoudige complexe beperkingen (EMCB) zijn zowel de Gross Motor Function Measure (GMFM) als de Top Down Motor Milestone Test (TDMMT). Alleen bieden deze meetinstrumenten geen mogelijkheid tot manuele ondersteuning. Ook bevatten ze items waarbij verbale opdrachten omgezet moeten worden in motorisch handelen die als gevolg van de ernstige cognitieve/ verstandelijke beperkingen niet uitvoerbaar zijn. Daarnaast zijn de te meten stappen in motorische vaardigheden te groot, waardoor kleine veranderingen niet meetbaar zijn.

Nieuw instrument

De beschikbare instrumenten zijn dus niet geschikt voor het in kaart brengen en evalueren van motorische vaardigheden bij kinderen met EMCB. Om die reden is Movakic ontwikkeld. De afkorting staat voor: MOtorische VAardigheden van KInderen met ernstige meervoudige Complexe beperkingen. Het instrument is ontwikkeld door Sonja Mensch, kinderfysiotherapeut bij stichting Ipse de Bruggen en onderzoeker aan het Erasmus MC. MOVAKIC is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit (kinder)fysiotherapeuten en een ergotherapeut van stichting Ipse de Bruggen.

Doel van Movakic

Movakic is bedoeld om uitspraken te doen over kleine veranderingen in motorische vaardigheden van het kind zelf in de loop van de tijd. Het instrument grijpt aan op het activiteitenniveau zoals het omrollen of het hoofd oprichten vanuit zittende positie. Deze vaardigheden zijn voorwaardenscheppend voor het functioneren op participatieniveau, denk aan het meehelpen tijdens het verschonen, verbeteren van de eetsituatie door het kunnen oprichten van het hoofd of het zichzelf kunnen verplaatsen.

Vanwege de complexiteit van de beperkingen en daarmee gepaard gaande heterogeniteit die deze doelgroep kent is ervoor gekozen om de motorische vaardigheden onder te verdelen in de meest voorkomende houdingen van het dagelijks leven. In deze houdingen wordt uitgegaan van verschillende uitgangsposities of situaties. In de verschillende situaties zijn de motorische vaardigheden opgesplitst in onderdelen: handhaven van houding, activiteiten in houding, transfers vanuit houding en voortbewegen in houding.

Meest voorkomende houdingen

Om aan te sluiten bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) van het kind met EMCB hebben de items en bijbehorende antwoordcategorieën betrekking op de mate van ondersteuning of hulp, zowel manueel als materieel, en de mate van actieve inbreng van het kind tijdens een bepaalde motorische vaardigheid. De stappen binnen de antwoorden, en daarmee ook de score, zijn gebaseerd op relevante veranderingen in motorische vaardigheden van het kind en de mogelijke invloed ervan op zijn of haar omgeving. Relevant zijn de veranderingen die direct invloed hebben op de mogelijkheden van het kind zelf tijdens bijvoorbeeld het spelen, verzorgen en het eten. Ook veranderingen die gevolgen hebben voor de mate van ondersteuning en de ervaren fysieke zorgzwaarte van de omgeving kunnen relevant zijn.

Meer weten?

Movakic is is ontwikkeld door Sonja Mensch, kinderfysiotherapeut bij stichting Ipse de Bruggen en onderzoeker aan het Erasmus MC.Kijk voor informatie over het instrument is op de website. Op deze site staat de volgende informatie:

AdvertentieVroeglezing - artikel

Achtergrondinformatie over MOVAKIC

Instrumentbeschrijving MOVAKIC

Laatste nieuws en publicaties

Flyer Training Movakic

Bron: nvavg.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

AdvertentieNomineren Vroegwerker
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

AdvertentieVroeg-congres artikel

"*" geeft vereiste velden aan