Goede interactievaardigheid is een belangrijke pijler van proceskwaliteit in de kinderopvang. Na het volgen van de training ‘Oog voor Interactie’ stijgt deze interactievaardigheid bij pedagogisch medewerkers, zo blijkt uit twee rapoportages.

Pedagogisch medewerkers moeten in staat zijn om een kind te begeleiden in zijn omgang met andere kinderen, zijn materiële omgeving en zichzelf. Dat is de hulp die een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De NJi-training ‘Oog voor Interactie’ is een van de twee trainingen die worden aangeboden binnen de SZW-subsidieregeling ‘Versterken taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang’ (2015 – 2018). De training wil professionals interactievaardiger maken, zodat zij op een kindvolgende manier hun inzet kunnen verbeteren.

Resultaat uit onderzoek

Recent zijn twee rapportages verschenen over het resultaat van de aangeboden trainingen.

De BKK-monitor ‘Tussentijds verslag tweede tranche’ (BKK/Bureau Bartels, juni 2017) laat zien dat de motivatie van deelnemers tijdens de bijeenkomsten van ‘Oog voor Interactie’ onverminderd hoog is. De training voor pedagogisch medewerkers sluit nog steeds in hoge mate aan op hun leerwensen en verwachtingen. De train-de-trainer voor stafmedewerkers stijgt zelfs in waardering ten opzichte van de eerste tranche.

Uit het onderzoek Interactievaardigheden in de kinderopvang (Universiteit Utrecht, juni 2017) blijkt dat medewerkers na ‘Oog voor Interactie’ met meer bewustzijn handelen; zij hebben meer aandacht voor eigen inbreng en komen beter tegemoet aan de behoefte van kinderen. Observatie toont aan dat deelnemers zichzelf op zes van de zeven CLASS-proceskwaliteitsindicatoren verbeterden, zoals positieve sfeer, en aandacht voor kindperspectief.

AdvertentieNomineren Vroegwerker

Meer informatie

Video met reacties van deelnemers

Training Oog voor Interactie

Kinderopvang in de schijnwerpers
Iedere editie van Vakblad Vroeg behandelt een onderwerp vanuit meerdere invalshoeken. Dit keer hebben we als thema de samenwerking tussen de kinderopvang en de zorg genomen. Actueel, want hier is nog veel winst te boeken. We hopen professionals via deze artikelen te inspireren hoe deze samenwerking vorm te geven.
Een vooruitblik, lees meer >

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

AdvertentieVroeglezing - artikel
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan