Congres Passende Kinderopvang

0
12803
Kinderopvang

Opvang en onderwijs hebben een zorgplicht voor kinderen met beperkingen, stoornissen of psychosociale problemen. Wat betekent dit voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten? En wat zijn de do’s & dont’s? Vanuit verschillende invalshoeken speelt het Congres Passende Kinderopvang in op de zorg aan speciale kinderen in opvang en onderwijs. Dit gebeurt op 24 mei in Utrecht via zowel lezingen als workshops.

> Inschrijven voor Congres Passende Kinderopvang

Programma

09.30 – 09.45 uur: Aftrap door dagvoorzitter Arko van Brakel
Arko van Brakel is co-founder en Chief Inspiration officer van het Semco Style Institute.

09.45 – 10.15 uur: Lezing: Passende kinderopvang! Past het?, Wilma van Esch
Er zit een onmiskenbare spagaat in ons werk. Liefst willen we ondernemende, initiatiefrijke, pedagogisch sensitieve medewerkers die het optimale doen voor kinderen. Anderzijds weten we dat er (te)veel redenen zijn waarom dat niet altijd lukt. Wat beogen we eigenlijk? Dit is een verhaal over eenvoud, over werken met moed, plezier en passie. Een verhaal over de essentie: het bijdragen aan het stevig in de wereld zetten van de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Samen met ouders en collega’s.
Wilma van Esch is spreker, schrijver en procesbegeleider. Zelf de verandering zijn die je in onderwijs en opvoeding wilt zien, is al jarenlang haar ambitie.  

10.15 – 10.45: Lezing: Kwaliteit telt!, Ruben Fukkink
Wat vraagt passende kinderopvang van professionals in kinderopvang en basisonderwijs? Een overzicht van de leerpunten uit recente Nederlandse projecten en onderzoek op het terrein van passend onderwijs.
Prof.dr. Ruben Fukkink is bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam & lector 

10.45 – 11.15 pauze

11.15 – 11.45: Lezing: Zelfbeeld in ontwikkeling, Steven Pont
Jonge kinderen zijn op het ene gebied zwakker dan op het andere en ieder kind – met of zonder beperking, stoornis – ontwikkelt zich op de eigen manier. Door gericht in te spelen op de verschillen in de sociaal-emotionele vaardigheden is de specifieke ontwikkelingsbehoefte van ieder kind beter vast te stellen.
Drs. Steven Pont is Ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut en auteur

11.45 – 12.05 Intermezzo: De ideale droomwereld, hoe lukt het wel?, Ellen Nelissen & Patty Proenings-Seijkens
Tweegesprek tussen bestuurder en manager. De bestuurder met de grote plannen en visie en de manager die kritische vragen stelt. Zo maken we het interactief en komen we tot ‘hoe lukt het wel’!
Ellen Nelissen en Patty Proenings-Seijkens, Stichting Goo

12.05 – 12.20 uur: Debat o.l.v. Arko van Brakel met de ochtendsprekers

12.20 – 13.20 uur: Lunch

13.20 – 14.05 uur: 1e ronde van drie deelsessies

1A Omgaan met kinderen die niet goed kunnen communiceren
In het kader van passend onderwijs komt de BSO en de kinderopvang meer en meer in aanraking met kinderen die niet goed kunnen communiceren. Het gaat niet alleen om kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) of een taalontwikkelingsstoornis, maar steeds vaker ook om kinderen uit achterstandsituaties. Hoe kan hier binnen de reguliere kinderopvang op een goede manier aandacht aan worden geschonken?
Kitty ter Doest, logopediste en werkzaam bij BCO-onderwijsadvies.                          

1B Meldcode in de kinderopvang
Het signaleren van kindermishandeling is een belangrijk thema, ook in de kinderopvang. De meldcode is inmiddels verplicht in alle sectoren en is een goed hulpmiddel voor de professional. Maar wat houdt deze in voor de BSO en kinderopvang en hoe kan de meldcode gericht worden ingezet?
Marianne Volaart, senior adviseur Veilig opgroeien bij NJi

1C Integratie opvang, onderwijs en jeugdzorg
Opvang, onderwijs en jeugdzorg hebben vaak met dezelfde kinderen te maken. Drie professionals geven vanuit verschillende disciplines aan hoe integratie kan worden bereikt en gaan hierover in gesprek met de deelnemers.
Lieke Tijmensen, Marjon Schepers en Tim van de Nieuwelaar, Stichting Goo

14.05 – 14.50 uur: 2e ronde van drie deelsessies

2A Die is gelukkig nog te klein om er last van te hebben
Vaak wordt gedacht dat kinderen onder de zes jaar minder gevoelig zijn voor trauma. Een misvatting. Hoewel jonge kinderen zich de opgeslagen ervaringen niet bewust kunnen herinneren, komen de ervaringen wel in hun gedrag tot uitdrukking. Deze workshop leert deelnemers hoe de gevolgen van ingrijpende of traumatische ervaringen eruit kunnen zien bij jonge kinderen. Plus: hoe je hier als begeleider in de kinderopvang het beste mee om kunt gaan.
Leony Coppens, klinisch psycholoog, supervisor VGCt, EMDR-practicioner en psychotraumatherapeut NtVP. Tevens is zij auteur van Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen.

2B Hoe organiseer je de communicatie met ouders
Voorkom miscommunicatie, begin met het opstellen van beleid!
Klaartje Koebrugge, Projectmanager bij Smallsteps en Peter van ZIjl, CEO Quebble

2C Gebruik van Video-interactiebegeleiding in de kinderopvang
Passende kinderopvang vraagt veel van de pedagogische kwaliteiten van de medewerkers. Video-interactiebegeleiding (VIB) is een laagdrempelig, effectief én wetenschappelijk getoetst instrument waarmee de kwaliteiten van pedagogisch medewerkers kunnen worden gestimuleerd. In deze deelsessie wordt aan de hand van beelden uiteengezet hoe VIB is in te zetten.
Nancy Schuurmans, Zorgcoördinator van KluppluZ

14.50 – 15.15 uur: Pauze

15.15 – 16.00 uur: 3e ronde van drie deelsessies

3A Lastig gedrag van kinderen, hoe ga je daar mee om!
Sommig gedrag van kinderen is niet zo makkelijk te hanteren. Wat is een goede manier om hiermee om te gaan? Ingegaan wordt op het herkennen van opvallend gedrag, met specifieke aandacht voor de emotionele ontwikkeling van een kind, de omgang in de groep en conflicthantering. Het doel is om het gedrag van kinderen beter te begrijpen, zodat de juiste ondersteuning gegeven kan worden.
Merel van der Woude en Truus van der Hoogen, Deel! (Stichting Kinderopvang Purmerend)

3B Van kinderopvang naar basisschool
De overgang naar de basisschool is nog steeds een grote stap voor ouders en kinderen. Zeker als er psychische of psychosociale problemen spelen. Hoe kan deze stap op een goede manier samen met de ouders worden gemaakt?
Karin Hoogeveen, senior adviseur en onderzoeker bij Sardes en Heleen Versteegen

3C Wat vraagt mentor zijn van een speciaal kind van de pm’er?
Vanaf 2018 krijgt ieder kind een eigen mentor in de groep. Met name voor de speciale kinderen in de groep is het van belang dat er een passende mentor wordt gekozen. Wat vraagt het aan competenties van de pedagogisch medewerkers? Waar moet deze op letten en hoe geef je hier invulling aan?
Kirsten Fröhlich, leidinggevende Kindercentrum ’t Kickertje

16.00 – 16.30 uur: Debat o.l.v. Arko van Brakel met de negen inleiders van de deelsessies

16.30 – 17.00 uur: Netwerkborrel

Meer informatie

Het congres vindt plaats op 24 mei 2018 in cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht.

De deelnameprijs bedraagt € 295,00 (excl. BTW). Abonnees van het kwartaalmagazine VROEG (ook nieuwe!) en relaties van Pelosa nemen deel met € 50,- korting.

Klik hier om u in te schrijven.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here