Er is weinig samenhang in de geboortezorgketen. Zwangere meiden en vrouwen of kwetsbare (jonge) ouders moeten daarin zelf hun weg zien te vinden, blijkt uit onderzoekvan het Verwey-Jonker Instituut. Positief is dat steeds meer lokale/regionale samenwerkingsverbanden het licht zien, denk aan Verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) en Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO’s). Wel is binnen die samenwerking aandacht voor de regiefunctie nodig.

In opdracht van ZonMw heeft het Verwey-Jonker Instituut een kennissynthese ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’ uitgevoerd. De beschikbare- en ontbrekende kennis, interventies en goede praktijkvoorbeelden zijn middels een quickscan van de literatuur en raadpleging van veldpartijen in kaart gebracht.

Bevindingen

  • Er gebeurt al veel op het vlak van voorlichting, zwangerschap, geboorte, kansrijke start en kwetsbaar (jong) ouderschap. Stem goed af met andere partijen en organisaties die zich bezighouden met het onderwerp onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap.
  • Zorg voor een duidelijke definiëring en afbakening van het begrip kwetsbaar (jong) ouderschap, het begrip hoogrisicogroep, en van de begrippen onbedoeld, ongewenst en ongepland. Heb aandacht voor het feit dat laatstgenoemde begrippen niet (altijd) statisch zijn en ook in combinatie met elkaar voor kunnen komen. Zo kan een onbedoelde zwangerschap wel gewenst zijn (of worden).
  • Weet dat de databanken veel overlap kennen qua interventies, maar dat de informatie die is weergegeven over interventies en beoogde doelgroep kunnen verschillen.
  • Zorg dat ook gemeenten zich aangesproken/meegenomen voelen in de teksten van de subsidieoproepen.
  • Streef niet naar voor elke doelgroep een eigen interventie, maar naar kleine aanpassingen in bestaande (effectieve) interventies en onderzoek daarvan opnieuw de effectiviteit. Heb daarbij aandacht voor eventuele overlap tussen verschillende hoogrisicogroepen en overeenkomende risicofactoren.
  • De focus ligt in de literatuur en ook in de praktijk vaak op tienermoeders. Daar is al veel over bekend. In het programma zou er daarom (ook) aandacht moeten zijn voor andere (hoogrisicio) groepen.
  • Politieke maatregelen kunnen van invloed zijn op de thematiek. Het is goed om hier rekening mee te houden. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van anticonceptiegebruik, door dit weer te vergoeden vanuit de basisverzekering.

Download de Kennissynthese >>

Nieuw programma

ZonMw benut de aanbevelingen uit deze kennissynthese voor de verdere invulling van het nieuwe programma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’. De verwachting is dat in september en december 2019 de subsidieoproepen worden opengesteld.

De subsidieoproep die in september wordt opengesteld gaat over de programmalijn Praktijkverbetering waarin verbetering van de lokale praktijk op het gebied van preventie van, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en / of kwetsbaar (jong) ouderschap centraal staat. Gemeenten kunnen samen met praktijkorganisaties en kennisinstellingen een voorstel indienen voor het verbeteren van de lokale situatie.

In december 2019 wordt de subsidieoproep voor de programmalijn Onderzoek opengesteld. Hierbij gaat het om onderzoek naar de gesignaleerde en geprioriteerde kennislacunes op basis van onder meer de Kennissynthese.

Informatiebijeenkomst subsidieoproepen

Op dinsdag 5 november 2019 van 10.00 tot 13.00 uur houdt ZonMw een informatiebijeenkomst over de inhoud van de subsidieoproepen en de ZonMw procedures voor het indienen van voorstellen. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het Beatrixgebouw te Utrecht. Via deze link kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst.

Meer weten?

Programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

Bron: zonmw.nl

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan