Extra geld voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

0
19

Digitale gegevensuitwisseling is ook in de geboortezorg essentieel. Het ministerie van VWS ziet dit in en stelt hiervoor extra geld beschikbaar. Dit betekent dat het landelijk programma Babyconnect en de regionale partnerschappen door kunnen gaan met de implementatie.

Babyconnect is het ‘Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ voor instellingen in de geboortezorg. Het programma richt zich op het verbeteren van deze gegevensuitwisseling, ook tussen organisaties uit verschillende regio’s. Om de extra financiering mogelijk te maken is de beleidsregel Babyconnect aangepast.

De geboortezorg is één van de vele zorggebieden waar de digitale uitwisseling van patiëntgegevens wérkt. Wel zijn hiervoor generieke gegevens nodig. Denk aan authenticatie van de zorgverlener en wat diegene vanuit zijn of haar functie wel en niet mag. De authenticatie moet, net als de toestemming van de patiënt, goed geregeld zijn. Dat is dan ook een speerpunt van VIPP Babyconnect. Zij zoeken, samen met leveranciers en andere programma’s, naar goede technische oplossingen die aansluiten bij de afspraken en ontwikkelingen. Met de extra finaniering kan VIPP Babyconnect hierin grote stappen maken.

Gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Gegevensuitwisseling wordt in de geboortezorg en in de politiek steeds meer gezien als een belangrijke voorwaarde voor betere samenwerking in de zorg. Peter Leeflang, MT-lid van de directie Curatieve Zorg van VWS: “VIPP Babyconnect heeft de afgelopen jaren samen met cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers de weg vrijgemaakt voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Regionale partnerschappen hebben hierin flinke stappen gezet en het is belangrijk dat ze hiervoor goed toegerust blijven en daar horen natuurlijk ook de juiste financiële middelen bij. Uiteindelijk profiteren moeder en kind van die betere samenwerking tussen de professionals in de geboortezorg.”

Babyconnect & Partners

De financiering is bestemd voor de extra kosten voor de inrichting van digitale gegevensuitwisseling en voor het gebruik tot en met 2024. In die periode wordt vastgesteld wat de uiteindelijke kosten hiervan zijn en hoe die worden opgenomen in de reguliere zorgbekostiging. De regionale partnerschappen in de geboortezorg hebben nu tot medio juni 2024 de tijd om digitale gegevensuitwisseling te implementeren. Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s) die nog niet deelnemen aan Babyconnect kunnen tot 31 maart 2023 aansluiten bij een van de bestaande regionale partnerschappen.

Naar Babyconnect.nl

Bron: icthealth.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here