Wonen drie tot vijf jarigen na een scheiding afwisselend bij hun verschillende ouders, dan ervaren zij minder gedragsproblemen dan kinderen die voornamelijk bij één van de ouders wonen. Ook vertonen zij minder symptomen van andere psychologische problemen.

Dat blijkt uit een nieuw Zweeds onderzoek onder 3.656 kleuters over co-ouderschap waarover Science Daily bericht.  Het onderzoek is verricht aan de Uppsala universiteit, Karolinska Instituut en het onderzoeksinstituut CHESS.

Continuïteit en stabiliteit

De praktijk van co-ouderschap – kinderen wonen afwisselend en ongeveer dezelfde tijd bij vader en bij moeder – is de afgelopen jaren toegenomen. Dit komt vaker voor in Zweden dan in andere landen. Vorige onderzoeken hebben aangetoond dat schoolkinderen en adolescenten gebaat zijn bij co-ouderschap. Kinderdeskundigen hebben echter vaak beweerd dat deze praktijk ongeschikt zou zijn voor jonge kinderen, omdat ze ervan uitgingen dat kinderen op deze leeftijd meer continuïteit en stabiliteit in hun ouderrelaties nodig hebben. Er zijn echter weinig onderzoeken uitgevoerd met kinderen op de kleuterschool in combinatie met co-ouderschap.

Meer problemen bij één ouder

Op basis van de schattingen van ouders en leerkrachten op de kleuterschool vergeleken de onderzoekers gedragsproblemen en andere psychische symptomen bij 136 kinderen die in co-ouderschap wonen, 3369 kinderen in gezinnen die nog bij elkaar zijn, 79 kinderen die meestal bij één ouder leven en 72 kinderen die uitsluitend bij één ouder wonen. In deze steekproef was co-ouderschap dus het meest gebruikelijk bij gescheiden ouders. De symptomen van de kinderen werden beoordeeld aan de hand van de populaire ‘Sterktes en Moeilijkheden vragenlijst’ (SDQ). Hieruit kwam naar voren dat  kleuters die voornamelijk of alleen met een ouder leven, het moeilijker lijken te hebben dan die afwisselend bij beide ouders wonen of in gezinnen die intact zijn.

Vervolgonderzoek

Dit onderzoek is de eerste in zijn soort om aan te tonen hoe (Zweedse) jonge kinderen het doen bij co-ouderschap. De gezamenlijke evaluaties door ouders en leerkrachten is een sterk onderdeel. Er zitten echter ook nog beperkingen aan dit onderzoek. Het vraagt dus om een vervolg.

Bron: Fifty–fifty split best for children of divorce, study suggests, Science Daily

Vertaling: Vakblad Vroeg

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan