In de verloskundige zorg richten professionals zich vooral op de zwangere vrouw. De nieuwe Centering Partnermodule brengt daar verandering in. De module, een aanvulling op het prenatale groepszorgmodel CenteringPregnancy, richt zich op  het ondersteunen van aanstaande vaders en verloskundigen. TNO onderzocht, in samenwerking met Stichting Centering, de inhoud en de invoering van de module.

De Centering Partnermodule is ontwikkeld op basis van een behoefte in de praktijk. Toch verloopt de invoering niet vanzelf, zegt TNO-onderzoekster Nicole van Kesteren. Zij legt uit dat de nieuwe module uit twee sessies binnen het normale programma van CenteringPregnancy bestaat. ‘De partners komen dan mee, om hun betrokkenheid bij de zwangerschap en de geboorte van hun kinderen te bevorderen. De verloskundige kan daarvoor eventueel een vadercoach inschakelen. In de eerste sessie gaat het om: wat is bevallen precies en welke rollen kun je daarbij als vader innemen? In de tweede sessie gaat het over wat voor vader je wilt zijn en welke impact het krijgen van een kind heeft op jou persoonlijk en op je relatie.’

Welke inzichten biedt uw onderzoek over de inhoud van de module?

‘We hebben hem samen met een aantal vadercoaches, verloskundigen en experts beoordeeld en onze aanbeveling is om de module meer “gendertransformatief” te maken. Dat betekent dat gendernormen worden aangepakt. Genderrollen blijven overeind – de zogenoemde hokjes als ‘man’ en ‘vrouw’, ‘vader’ en ‘moeder’ – maar er wordt ingezet op vergroting van de mogelijkheden om deze rollen in te vullen op een positieve, diverse en gelijkwaardige manier. Zo komt er meer ruimte voor een gezamenlijke invulling die anders is dan de heersende normen. Iedereen kan de rol pakken die bij hem of haar past. Als je er als partners maar samen over communiceert. Je kunt deelnemers aan de module bijvoorbeeld veel bewuster laten reflecteren op wat de mogelijke rollen zijn en wat ze zelf willen. Zo maak je expliciet wat vaak impliciet blijft, normaliseer je het en creëer je meer ruimte voor diversiteit.’

Waarom is dat belangrijk?

‘In onze maatschappij is er steeds meer aandacht voor het bevorderen van vaderbetrokkenheid, onder andere vanwege de gezondheidsvoordelen die dit oplevert voor beide ouders en hun kind. Zo ontwikkelen kinderen met een vader die meer betrokken is bij hun opvoeding betere cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden, zijn zij gezonder en hebben ze minder kans op probleemgedrag.’

‘Zowel vaders als verloskundigen zien het liefste dat de partnermodule door een vadercoach wordt gegeven’

Waarom verloopt de invoering van de module niet vanzelf?

‘Om daarachter te komen hebben we bekeken wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn om de module in te voeren in de praktijk. Hiervoor hebben we binnen 4 verloskundigenpraktijken de implementatie gevolgd. We zagen dat er bijvoorbeeld niet altijd genoeg geld is om een vadercoach in te huren. Of dat verloskundigen onvoldoende begeleiding ervaren bij het gebruik van de module, of dat het ze te veel tijd kost. Niet alle verloskundigen die de partnermodule-training hadden gevolgd, gaven de module daadwerkelijk.’

Vinden verloskundigen het betrekken van de vader dan wel belangrijk genoeg?

‘Het merendeel van de verloskundigen ziet dit wél als hun taak, dus daar ligt het niet aan. Wel ervaren ze soms een drempel bij vaders. Ze vinden het dan best moeilijk om vaders gemotiveerd te krijgen om mee te doen. Terwijl als die vaders eenmaal meedoen, ze heel enthousiast zijn. Dat is ook goed voor de verhouding tussen verloskundige en vader.’

Lees verder op mediator.zonmw.nl >

Meer informatie

ZonMw-project Implementatie van gendertransformatieve zorg: Partners in CenteringPregnancy

ZonMw-project CenteringPregnancy

ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan