Rondom de preventie van depressie bij zwangere en pas bevallen moeders in Nederland is veel ruimte voor verbetering. Niet alleen op het gebied van scholing en screenen, maar ook met betrekking tot het inzetten van preventieve interventies. Dat blijkt uit de factsheet ‘Depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders’.

Om inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom de kennis, vaardigheden en doorverwijsmogelijkheden van zorgverleners bij het vroegtijdig signaleren van depressie klachten bij aanstaande en pas bevallen moeders is een digitale enquête uitgezet.

Bevindingen

Hieruit blijkt dat 65% van de zorgprofessionals niet met een screeningsintrument werkt. Hierdoor worden veel kansen op tijdige hulp gemis. Zo verlaagt postnatale screening met de Edinburgh Post Natal Depression Scale (EPDS) in combinatie met interventie het percentage vrouwen met depressieve symptomen op 4 tot 6 maanden met 40%. Van de 35% die wel met screeningsinstrument werkt zet 72% het instrument standaard in bij elke (aanstaande) moeder. Welk instrument, wanneer en hoe vaak het wordt ingezet verschilt sterk per organisatie.

Uit de enquête blijkt verder dat:

  • 100% signalering van depressieve klachten een (mede)verantwoordelijkheid van zichzelf als zorgprofessional vindt.
  • 73% onvoldoende zicht heeft op de (regionale) mogelijkheden als het gaat om het ondersteunen en begeleiden van (aanstaande) moeders met depressieve klachten of het voorkomen van klachten (bijvoorbeeld mentale weerbaarheid).
  • 41% interventies of vormen van (laagdrempelig) aanbod in de eigen regio mist. De interventie ‘Stevig Ouderschap’ wordt het meest gemist. Een bredere laagdrempelige aanpak zoals MamaKits is schaars, ook verschilt het aanbod sterk per gemeente.
  • 34% partijen mist samenwerking rond de zorg aan aanstaande en pas bevallen moeders met depressieve klachten. Huisartsen en (2e lijns) GGZ worden het meest gemist, maar ook de samenwerking met JGZ.
  • 20% van de JGZ professionals en verloskundigen is op de hoogte van de e-learning ‘Signaleren postpartum depressie’ van het Trimbos.
  • 54% van de kraamverzorgenden is op de hoogte van de e-learning ‘Signaleren postpartum depressie’ van het Kenniscentrum Kraamzorg.

Kansen

Volgens de geënquêteerden is er op de volgende punten winst te behalen:

1. Tijdige herkenning/signalering depressieve klachten.
2. Normaliseren van de klachten, uit taboesfeer halen.
3. Voorlichting aan aanstaande ouders (vergroten mentale weerbaarheid).
4. Sneller / laagdrempeliger aanbod.
5. Meer landelijk aanbod, bijvoorbeeld Centering Pregnancy, SamenStarten of soortgelijk.
6. Betere samenwerking en kortere lijnen tussen zorgverleners
De enquête is onderdeel van het project ‘Depressiepreventie aanstaande en pas bevallen moeders’. De resultaten worden meegenomen in het doorbraakproject ‘Preventie postpartum depressie’.

Factsheet ‘Depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders’ >

Bron: ggdghorkennisnet.nl

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan